Boříme mýty o investování. Do začátku vám stačí i stokoruna, říká Petr Čížek z Investiky

Zdroj: INVESTIKA

K tomu, aby se člověk stal investorem, není potřeba mít na účtu miliony ani statisíce. U české investiční společnosti Investika lze s investováním začít už od pouhé stokoruny. „Z dat a průzkumů vyplývá, že přibližně 70 procent lidí investování stále nerozumí. K investování nelze přimět všechny, ale myslím, že dvě třetiny populace by k němu postupně dojít mohly a nejspíš i měly,“ říká předseda představenstva společnosti Investika Petr Čížek.

Spravujete nemovitosti v hodnotějiž více než jedné miliardy eur. Kdy jste za dobu firemní existence zaznamenali největší růst?

Růst nás překvapuje každý rok od doby našeho založení, tedy od roku 2015. V té době Češi začínali masivně investovat, zároveň se nám podařilo několik věcí, které dohromady skvěle zafungovaly. Zásadní bylo, že jsme správně odhadli první produkt, kterým byl nemovitostní fond. Kromě toho v té době již odezněla jak pachuť 90. let, která byla z pohledu investování velmi divoká a proměnlivá, tak i finanční krize z roku 2008.

V čem konkrétně vaši klienti spatřují výhody Investiky oproti jiným investičním společnostem?

Máme už 88 tisíc klientů. Předpokládám, že nejvíc oceňují finanční stabilitu a srozumitelné produktové portfolio. V Investice vycházíme z toho, že preferujeme reálná aktiva. Investoři chápou, kde a jak vzniká výnos, nebo jsme jim to schopni jednoduše vysvětlit. Snažíme se přiblížit svět investic co nejširšímu okruhu lidí, mimo jiné i tím, že spodní hranice pro investování je u nás 100 korun. Je nám jasné, že nemůžeme k investování přimět všechny, ale domnívám se, že dvě třetiny populace by k němu postupně dojít mohly.

Chcete tedy lidi přesvědčit, že investování není jen pro „bohaté“?

Chceme klienty přesvědčit o tom, že investování rozhodně není žádná výlučná záležitost pro bohaté nebo extrémně inteligentní jedince. Je také důležité, aby lidé pochopili, že nejdůležitější je začít, dobře chápat, kdo a jak investorovi vytváří výnos, a hlavně neinvestovat do něčeho, čemu nerozumím.

Vaše společnost ještě neexistuje ani deset let. Jak dokážete klienty přesvědčit, že máte jasné výhledy do vzdálenější budoucnosti?

Důležité je přijít na začátku s příběhem nebo myšlenkou, která bude klientovi dávat smysl. Vývoj v dalších letech tyto původní ideje firmy prověří a my už taková období máme za sebou. Dovolím si tvrdit, že po krizích posledních let můžeme prohlásit, že původní východiska a investiční strategie byly nastaveny správně.

Co patří mezi vaše hlavní pravidla, která by měla vést k úspěchu?

Stejně jako v každém jiném byznysu musíte mít zkušenosti, vědět, co chcete a vytrvale na tom pracovat. Například u investic do nemovitostí neděláme kompromisy v kvalitě. Preferujeme bonitní nájemce a dlouhodobé nájemní smlouvy. Troufám si také říci, že máme nejdiverzifikovanější portfolio na trhu z pohledu zemí, kde působíme, typů vlastněných nemovitostí i odvětvového složení nájemců. A když tohle všechno správně propojíte a podpoříte další prací, jste schopni doručovat dlouhodobě předvídatelný výnos.

O jak velkém výnosu hovoříme?

V rámci realitního fondu chceme klientům přinášet zhodnocení 4-6 % ročně, což se nám zatím vždy podařilo – až na jeden rok, kdy jsme tuto hranici dokonce překonali.

Do čeho vaši klienti chtějí nejvíce investovat? Jak by měl podle vás vypadat ideální investiční koláč?

Máme tři hlavní fondové skupiny. Jedna je nemovitostní, do druhé patří fondy peněžního trhu, což je korunová Monetika a eurová Euromonetika, a vedle toho máme fond akciových trhů Efektika, který investuje do indexu S&P 500 a jen za posledních šest měsíců vynesl svým investorům více než 20 %.  Tato nabídka je zdravým základem pro téměř každého investora. Má tam dynamickou složku ve formě akcií, standardní investiční složku, což jsou nemovitosti, a peněžní trh, který umožní mít peníze rychle k dispozici. Podle mě je ideální mix všech těchto složek. Nic lepšího a stabilnějšího než portfoliové investice zatím nikdo nevymyslel.

Mnozí investují a spoří také proto, aby byli finančně zajiš­těni na stáří. S tím by měl souviset dlouhodobý investiční produkt (DIP). Jaké hlavní výhody v něm vidíte?

DIP byl od letoška zaveden jako nový státem podporovaný produkt spoření na stáří. Ten má největším daňovým zvýhodněním v historii motivovat lidi, aby si budovali finanční majetek jako další zdroj příjmu po svém odchodu do důchodu a spořili si dostatečně vysoké částky i do výnosnějších investičních nástrojů, než je penzijní spoření. A letošní rok ukazuje, že lidé tuto možnost dobře chápou. Celých 40 % nových smluv o investování do našich produktů jsme letos uzavřeli v režimu DIP.

Plánujete nějakou zahraniční expanzi?

Přirozeně připadá v úvahu region střední Evropy, kde je investiční mentalita podobná té naší. Navíc kromě Monetiky, která je pro korunové investory, nabízíme právě pro eurové investory Euromonetiku, což je produkt, který může být atraktivní pro celý evropský trh. Plánujeme také založení nových investičních fondů a do budoucna předpokládáme další růst i diverzifikaci investičního portfolia.