Pravidelné investice aneb vyplatí se časovat trh? | e15.cz

Pravidelné investice aneb vyplatí se časovat trh?

ZDROJ: Shutterstock
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Načasování je důležité. Pravděpodobně jste tuto frázi slyšeli často, ale pokud jde o úspěšné investování, je to opravdu spíše o době strávené na trhu a méně o správném načasování. Načasování trhu spočívá v nákupu a prodeji investice v určitých okamžicích a v naději, že vám tyto kroky přinesou lepší investiční výnosy než trvalé zainvestování, což je podobné, jako kdybyste se snažili předpovídat počasí.

O správné načasování investoři usilují od nepaměti a vznikají různé teorie, jak „porazit“ trh. Nikdo nedokáže přesně předpovědět budoucí cenu akcií, ale to mnohým nebrání v tom, aby se o to pokoušeli. Investoři, kteří obchodují nejčastěji, by však měli zbystřit. Dosahují totiž zpravidla nejhorších obchodních výsledků, varují profesoři z kalifornské univerzity Brad Barber a Terrance Odean. Proč? Nejčastěji je to tím, že minou nejlepší dny na trzích.

Sprint akcií během jednoho dne

Za nejlepší dny na trzích jsou označovány dny, kdy akciové trhy vzrostou o nejvyšší procentuální podíl za určité období. Zpravidla přichází po těch nejhorších dnech, tedy po velkých procentuálních ztrátách, jak ukázala historie akciových trhů. Například 29. 10. 2008 dosáhl fond ČSOB Akciový během jednoho dne výnosu 11,3 %. Pokud prodáte investici v poklesu, abyste ochránili své portfolio před případnými ztrátami, pravděpodobně nestihnete naskočit zpátky a přijdete o následný rychlý růst, který je většinou součástí fáze, kdy se trh zotavuje z propadů. Nabízí se řešení, investovat pravidelně, nevystupovat z trhu a na sledování investice raději zapomenout.

V rámci naší analýzy jsme se podívali na nejlepší dny podílového fondu ČSOB Akciový za jeho celou historii od vzniku v roce 2003. Nejlepší dny tohoto fondu byly po největších propadech v roce 2008 a v roce 2020. Z grafu níže můžete vidět celkový výnos od vzniku fondu do současnosti ve výši 164 % za předpokladu, že by investor investici neodprodal. V případě, že by se investor snažil časovat trh a nevyužil by pouze pět nejlepších obchodních dnů, jeho výnos by byl horší o více než polovinu. To je už výrazný neúspěch z pohledu dlouhodobé investice. Pokud by investor nezažil pouze patnáct nejlepších dní, jeho aktuální výsledek by byl dokonce záporný.

Autor: ČSOB AM, Bloomberg

Na závěr připomínáme osvědčené

V průběhu let přichází a odchází různé negativní události, které vyvolávají v investorech strach. Nejlepší recept na každé tržní kolísání je zachovat chladnou hlavu a dodržet svůj investiční horizont. Na strach a emoce je nejlepší vyzrát pravidelnou investicí, popřípadě rozkladem větších jednorázových investic v čase a využít tak slev, které trhy občas nabízí – to funguje lépe než jakákoli spekulace.

Z těžké situace se jednou dostaneme a až bude za námi, bude už pozdě na to naskočit do rozjetého vlaku, protože trh už bude mít za sebou určitý růst a my tak promeškáme nejlepší dny a příležitost levněji nakoupit. Samozřejmě investice vždy s sebou nesou riziko. Přesto historie ukazuje, že v dlouhodobém horizontu jsou investoři vítězové.

Tento materiál má pouze informační charakter a nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby, nejedná se ani o návrh na uzavření smlouvy. Hodnota investice může kolísat a její návratnost není zaručena. Minulé výnosy, stejně jako prognózy očekávané výkonnosti, nejsou zárukou výnosů budoucích a nezohledňují poplatky a daně. Podrobné informace, o konkrétních investičních nástrojích, včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentech Sdělení klíčových informací a v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře. Podílové fondy na rozdíl od klasických depozitních produktů nespadají pod režim pojištění vkladů. Názory ČSOB AM uvedené v tomto dokumentu se mohou měnit bez předchozího upozornění a ČSOB AM nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která by mohla vzniknout použitím zde uvedených informací. Daný investiční nástroj nemusí být z pohledu cílového trhu vhodný pro každého klienta.

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video