Živě: AI: Naděje a výzvy v době dezinformací

Brno seminář

Brno seminář Zdroj: ČTK

Technologická agentura České republiky (TA ČR) pořádá ve středu 15. listopadu 2023 v Brně regionální seminář, který se zaměří na otázky spojené s dynamickým rozvojem umělé inteligence. Seminář vysíláme od 10:00.

Výzkum a vývoj přichází s dynamickým pokrokem umělé inteligence (AI), která je schopna provádět úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci. Kromě přínosů je AI spojena s řadou výzev a etických otázek, jako je ochrana soukromí, rizika za nesprávné rozhodování systémů a dopady AI na společnost. Jak ukázaly krizové události posledních let, v dnešní digitální éře je snadné šířit informace rychle a masově, aniž by byla zajištěna jejich přesnost a pravdivost. Je proto stále důležitější klást důraz na kritické myšlení, mediální gramotnost a kybernetickou bezpečnost. V souvislosti s touto problematikou také vyvstává řada otázek: Může být AI zneužita k ovlivňování, manipulaci a šíření dezinformací? Jak tomu zabránit a efektivně předcházet? Jak může AI ovlivnit veřejné mínění a deformovat společnost?

Na tato témata budou debatovat:

• Josef Holý, programátor a odborník na AI, spolutvůrce podcastu Kanárci v Síti

• Zdeněk Veit, šéfeditor a zástupce šéfredaktorky zpravodajství ČTK

• Lucie Čejková, výzkumnice v oblasti mediálních studií (Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU; Národní institut SYRI)