Srovnání: situace e-shopů je lepší než v maloobchodu a službách

.

. Zdroj: Filip Ulík

Průzkum Comgate
Průzkum Comgate
3
Fotogalerie

Vyšší podíl respondentů, kteří hlásí meziroční růst tržeb, i těch, kteří očekávají další pozitivní vývoj v roce 2023 – takový je hlavní rozdíl mezi podnikateli v e-commerce a obchodníky s kamennými provozovnami. Výplývá to z průzkumu Comgate mezi uživateli platebních terminálů.

Vánoční sezóna byla pro podnikatele v kamenných provozovnách spíše svízelná. Většina z nich zaznamenala stejné nebo nižší tržby než před rokem, obchodníci se potýkali s opatrnějším přístupem zákazníků a rostoucími cenami u dodavatelů.

Největší rozdíl mezi obchodníky v e-commerce a těmi s kamennými provozovnami je ve spokojenosti s vánoční sezónou. Zatímco meziroční zlepšení tržeb hlásí 36,6 procenta obchodníků, v maloobchodu a službách jich je o 9,5 procentního bodu méně.

Průzkum ComgatePrůzkum Comgate|Comgate

Rozdíl je vidět i na detailnějším pohledu na srovnání tržeb ve čtvrtých čtvrtletích let 2021 a 2022. Také zde je znát vyšší ekonomická úspěšnost obchodníků v online světě. Významnější nárůst tržeb zaznamenalo 14,3 procenta (o 30 procent a více), resp. 19,3 procenta (o 15 až 30 procent). V kamenných provozovnách jsou tyto hodnoty nižší – 10 procent, resp. 16,8 procenta.

Průzkum ComgatePrůzkum Comgate|Comgate

Načasování vánočních nákupů

V čem se obě skupiny respondentů shodují, to jsou zkušenosti s průběhem vánoční sezóny. Mezi obchodníky v e-commerce i těmi v kamenných provozovnách mírně převažuje dojem, že kupující začali utrácet o něco později než jindy. V maloobchodě a službách (mezi obchodníky, pro které je vánoční sezóna relevantní) je tento poměr výraznější. Můžeme spekulovat o tom, že v obou oblastech podnikatelé potvrzují opatrnější přístup zákazníků k výdajům.

Pokud jde o zásobování, v obou oblastech se obchodníci na vánoční sezónu připravili dobře. Většina respondentů z e-commerce (63,8 procenta) a ještě výraznější podíl podnikatelů v maloobchodu a službách (75,2 procenta) měly zásob dost. V každé oblasti jen asi čtyři procenta obchodníků hlásila velké problémy s nedostatkem zboží.

Výhled tržeb do roku 2023

Když známe rozdíly v hodnocení čtvrtého kvartálu 2022, nemůže nás překvapit, že i ve výhledu na rok 2023 jsou obchodníci v e-commerce výrazně optimističtější než ti s kamennými provozovnami. Růst minimálně o 15 procent očekává v online světě více než 38 procent respondentů, ti mají převahu nad obchodníky, kteří se připravují na propad. V kamenných provozovnách mají mírně navrch pesimisté (27,2 procenta očekává pokles o 15 procent a více), ale ani zde není nálada tak pochmurná, jak by se dalo očekávat podle výsledků vánoční sezóny.