Komentář: V čem tkví strasti rodičovství stejnopohlavních párů? | e15.cz

Komentář: V čem tkví strasti rodičovství stejnopohlavních párů?

Linda Fribertová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Nálada moderní společnosti se poslední dobou hýbe nadějným směrem pro stejnopohlavní páry. Dobrým příkladem budiž nedávné referendum v Austrálii, které umožnilo občanům rozhodnout o příštím osudu sňatků gayů a leseb: 66 % voličů rozhodlo ve prospěch stejnopohlavních manželství. Dává to určitou logiku. Proč by pro stejnou lásku nemohl existovat stejný svazek? Česká republika v otázce manželství homosexuálních párů stojí teprve na začátku cesty. Ruku v ruce s manželstvím však přichází poněkud ožehavější téma – výchova dětí. Názory, že děti přejímají chování svých rodičů či že potřebují mužský/ženský vzor, jsou stále poměrně frekventované. Jsou tyto argumenty skutečně opodstatněné? 

Mnoho homosexuálních párů má touhu vychovávat děti. Způsobů, jak se mohou páry s opačnou sexuální orientací stát rodiči, je hned několik. Možná je adopce, ačkoliv pokud o dítě žádá jedinec, nemá moc velké šance, že dítě získá. Gayové mohou využít tzv. „náhradní matku.“ V případě žen se naskytuje možnost umělého oplodnění. I přes možnosti, které páry mají, stále není rodičovství gayů a leseb v Česku tolik obvyklé. Kromě toho, že postoje k takovýmto rodinám jsou velice rezervované a mohou se setkávat s nesouhlasnými pohledy, jim není nakloněno ani právo.

Adopce versus zákon

Jeden z nejvíce signifikantních právních rozdílů mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím se týká právě výchovy a adopce dětí. Registrovaní partneři nemohou být rodičem jednoho dítěte. Adoptovat dítě může jen jeden z páru, druhá osoba je pro dítě cizím člověkem. To stejné platí i u ženy v lesbickém vztahu, která pomocí umělého oplodnění otěhotněla a porodila dítě. Do kolonky „otec“ nemůže vyplnit ženu, a tak se stává svobodnou matkou. Přitom registrovaná partnerka, která žije ve stejné domácnosti, má podle zákona stejnou zodpovědnost za výchovu dítěte v domácnosti jako žena, která ho porodila.

Krom toho, že se tato právní úprava může homosexuálních párů dotknout, nastává i praktický problém. Kdyby se právnímu rodiči něco stalo, dítě by pravděpodobně bylo svěřeno někomu jinému. Proto u sebe partner musí nosit plnou moc, kterou mu partner-rodič svěřil. Nástrah ze strany práva je však mnohem více. V případě, že právoplatný rodič partnera opustí, nemá pak partner na dítě žádné právo. Nebo pokud skutečný rodič zemře, pozůstalý partner nemá právo pobírat dávky na dítě. Stát zkrátka stejnopohlavním rodinám nezajišťuje rovnocenné podmínky. Ať už to pramení z konzervativních názorů politiků či všeobecné nálady nezavádět změny.¨

Před několika lety panovala velká kontroverze ohledně tehdejší podoby zákona o registrovaném partnerství. Gay či lesba mohl/a adoptovat děti, ale pouze do doby, než vstoupil/a do registrovaného partnerství, pak už adopce dětí nebyla možná. Ústavní soud v červnu 2016 vyhodnotil tento zákon jako diskriminační a vláda ho musela přepracovat. Touto událostí se práva gayů a leseb posunuly zase o krok lepším směrem.

Co na to církev?

Mnohé křesťanské církve často vůči stejnopohlavním párům příliš velkou toleranci nemají. Nepřispívá tomu ani názor známého kardinála Dominika Duky, který se staví proti umožnění manželství gayů a leseb, čímž reprezentuje oficiální stanovisko katolické církve. Domnívá se, že plný rozvoj lidskosti dítěte může nastat pouze při spojení muže a ženy. V roce 2013 převzal záštitu nad Pochodem pro rodinu pořádaný Mladými křesťanskými demokraty.

Stejnopohlavním rodinám na odpor se výrazně staví také Aliance pro rodinu, která v srpnu minulého roku uspořádala taktéž Pochod pro rodinu jakožto protireakci na každoroční Prague Pride. Aliance se kromě toho zasazuje pro větší finanční kompenzaci manželům s dětmi či třeba o zastavení „ideologií znevažujících roli rodiny“, jak píše na svých stránkách.

Postoj Aliance je do určité míry pochopitelný. Snaží se udržet tradiční pohled na rodinu v době, kdy se stávají stále častějším trendem nesezdané páry s dětmi či svobodné matky. To, že i gayové a lesby mohou být dobrými rodiči, si nepřipouští. Liberální vítr vane ze strany křesťanské organizace LOGOS, která podporuje začleňování LGBT+ křesťanů do církve.

Čemu čelí rodiny

Studie z různých koutů světa se většinou shodují na tom, že samotný fakt, že děti žijí ve stejnopohlavních rodinách, jim neškodí. Prospívají srovnatelně s ostatními dětmi. Čím tyto děti mohou strádat, jsou homofobní projevy okolí, které jsou v konzervativním prostředí naší společnosti obvyklé. V Česku vyšla v srpnu minulého roku pilotní studie, která se dopodrobna zabývá konkrétními problémy nejen stejnopohlavních rodin, ale i rodin s transgender osobami. Formou rozhovorů s dětmi, rodiči a pracovnicemi OSPODu (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) se dopodrobna zabývá veškerými nástrahami, které se v rodinách mohou vyskytovat.

Mezi časté problémy patří neinformovanost dětí, které žijí v rodinách s homosexuálními rodiči. Ve škole se setkávají pouze s tradičním modelem rodiny, což v nich může vyvolávat pochybnosti, zdali je jejich rodina v pořádku. Mnohdy se stává, že dítě žije v rodině muž-žena, z nichž jeden po čase objeví svojí orientaci. Pak je těžké tento fakt přijmout jak dítětem, tak druhým partnerem. Mnohá psychologická poradenská centra nejsou na tyto případy připravena.

OSPOD se v tomto směru snaží rozvinout určitou osvětu, ale ani jejich pracovnice nejsou vždy na všechno připravené. Studie taktéž vyzdvihuje, že dětem by pomohlo, kdyby se mohly scházet s vrstevníky, kteří se nacházejí v podobné situaci, aby mohly navzájem sdílet své zkušenosti.

V budoucnu jako právně uznaná rodina

Iniciativ vystupujících s tématem rozdílu mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím ve veřejném prostoru působí v České republice několik. Koalice za manželství v současnosti organizuje kampaň „Jsme fér“, v rámci které sbírá podpisy na petici. Žádá poslance i senátory, aby přijali zákon o manželství gayů a leseb. Její iniciátoři by chtěli do 1. května sesbírat 50 000 podpisů. Petici již podepsalo mnoho osobností a také celkově 82 poslanců napříč stranami.

Z parlamentních stran nejvýrazněji za manželství gayů a leseb lobbují Piráti. Nedávno se na schůzi s Koalicí za manželství domlouvali na příštím společném postupu. Přibližně na jaře mají Piráti v plánu začít sbírat podpisy pod poslanecký návrh novely na změnu zákona. Zda zákon o manželství gayů a leseb projde, ještě stále není jisté. Ačkoliv by změna zákona neřešila všechny nástrahy, s kterými se stejnopohlavní rodiny setkávají, následná medializace a otevření tématu by k řešení této problematiky výrazně přispěly. 

Autor: Linda Fribertová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video