Německý diář: Ani u západních sousedů nejsou lidi. Pomoci mají přistěhovalci

Práce v Německu

Práce v Německu Zdroj: Profimedia.cz

Pracovníci
2
Fotogalerie

Největší evropská ekonomika trpí dlouhodobým nedostatkem pracovníků, který dál trvá. Potvrzují to i nejnovější čísla Německé spolkové agentury práce (BA). Podle Detlefa Scheeleho, šéfa státní agentury, která se stará o zprostředkování práce a rekvalifikace, momentálně na německém pracovním trhu chybí skoro jeden a čtvrt milionu lidí. „Celé dvě třetiny z nich jsou kvalifikované profese,“ řekl Scheele při prezentaci nejčerstvější analýzy BA v německých médiích.

Největší nedostatek lidí panuje v sociálních službách. Chybějí ošetřovatelé a ošetřovatelky v domovech důchodců i v domech pro dlouhodobě nemocné, ale i běžný zdravotní personál v nemocnicích nebo učitelky v mateřských školkách. Spolková agentura práce eviduje 70 různých povolání, která v Německu nejsou co do počtu pracovníků saturována. Německým školám kupříkladu chybí přes 18 tisíc speciálních pedagogů, kteří by se věnovali dětem se speciálními potřebami učení, kterých přibývá. Agentura už v minulosti odhadovala, že do roku 2030 bude v mateřských školách v Německu chybět přes 230 tisíc učitelek či učitelů, pokud se něco zásadního nezmění.

Co by to mělo být, vědí všichni: Německo potřebuje přivést pracovníky ze zahraničí, protože lidmi z německých škol volná místa společnost nenaplní. „Potřebujeme kolem 400 tisíc přistěhovalců ročně, což je více, než kolik jich v posledních dvou letech přicházelo,“ prohlásil ředitel BA Scheele už na sklonku letošního léta. Podle jeho názoru jiná cesta k naplnění potřeb pracovního trhu nevede. Důvodem je i fakt, že v Německu se do ekonomicky aktivního věku dostávají populačně slabší ročníky. „Nejde o nějaké udělování azylu, ale o cílené přistěhovalectví, které by pomohlo zalepit díry na pracovním trhu,“ řekl Scheele.

S tímto procesem má Německo zkušenosti z doby budování státu po druhé světové válce. V šedesátých a sedmdesátých letech přicházeli do Německa dělníci z Turecka, ale i ze Španělska a z Itálie. Později místa na pracovním trhu plnili lidé z Balkánu a bývalých socialistických zemí. Německo dnes potřebuje i dělníky v továrnách, které zaučí. Pro kvalifikované síly, kterých chybí ve všech možných oborech 800 tisíc, má i vzdělávací kapacity na zapracování a integraci do společnosti. Šedesát tisíc těchto míst ale letos zůstalo bez využití.

Video placeholde
Nedostatek výrobků a surovin • Videohub

Nejvíce chybějí počítačoví specialisté a technici v přesném strojírenství, kteří by mohli pracovat v automobilovém průmyslu i ve výrobě strojů. Problém přílivu pracovníků bude muset řešit nová německá vláda. Vznikající semaforová koalice uvažuje o zavedení bonitního systému pro lidi, kteří by chtěli v Německu na kvalifikovaných místech pracovat.