Studie Erste: Nový pakt růstu a stability je pro Česko výhodný | E15.cz

Studie Erste: Nový pakt růstu a stability je pro Česko výhodný

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nová unijní pravidla Paktu růstu a stability by měla být pro Česko a další čtyři středoevropské země výhodnější, než ta původní. Už jen to, že nově budou muset země plnit cíle rozpočtového deficitu, který bude očištěný o vliv hospodářského cyklu, nebude na vládu tlačit, aby prováděla úspornou hospodářskou politiku za každou cenu.

Dosavadní pravidla, která státy nutí dostat deficit veřejných financí pod 3 procenta HDP, nutí vlády podle ekonomů z rakouské banky Erste ke zbytečně přísné rozpočtové politice. Nadměrné škrty pak brzdí hospodářský růst.

„Nová strukturální kritéria poskytují státům více prostoru během hospodářského poklesu a snižují tak potenciální negativní vliv úsporných opatření na ekonomiku. V ‚příznivých letech' chrání tato pravidla státní finance před nadměrnými výdaji, které byly v minulosti v pětici zemí střední a východní evropy (SVE) hlavním důvodem nárůstu fiskálních schodků“, prohlásil Juraj Kotian, šéfanalytik regionu SVE v Erste Group.

Země jako Česká republika, Polsko, Slovensko a Rumunsko vykazují vyšší růstový potenciál a nižší stupeň zadlužení než jiné členské státy Evropské unie a mohou si tak dovolit vyšší růst výdajů. „Mnohé země EU budou nuceny zvýšit daně, pokud chtěj udržet současnou úroveň výdajů. Země SVE naopak daně zvyšovat nemusí, pokud se zaměří na růstová opatření a udrží růst reálných výdajů pod hranicí 1 procenta,“ dodává Kotian.

Co říkají nová evropská pravidla

• Stanovují minimální cíl pro strukturální deficit veřejných financí a minimální tempo přibližování k tomuto cíli.

• Cíle pro rozpočtové výdaje, které mají bránit zemím v nadměrném utrácení.

• Veřejný dluh nad 60 procent HDP musí klesat tempem 1/20 dluhu za rok.

• Tvrdší vymáhání nových pravidel. Nové sankce platí jen pro země eurozóny.

• Dohled Evropské komise na sestavování národních rozpočtů.

• Závazek vlád vytvořit nezávislé rozpočtové rady a prosadit zákony s dluhovými brzdami.

• Systém varování před makroekonomickými nestabilitami.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video