Ve fúzích a akvizicích se blýská na lepší časy

Svobodná Evropa

Svobodná Evropa Zdroj: ctk

Už teď je jasné, že letošní rok ve fúzích a akvizicích nebude takovým propadákem, jako byly poslední dva roky. Hodnota jediného obchodu, prodeje pivovarů StarBev, vytáhla celkový objem transakcí na 2,7 miliardy eur. V letech 2010 a 2011 byly dosaženy roční objemy v rozmezí jedné až dvou miliard eur.

Na scéně se objevují další velké a zajímavé transakce. Například Mall.cz ovládl jihoafrický Naspers, skupina Penta ohlásila koupi polského Empiku za 2,5 miliardy korun. Dlouhodobě jedou i realitní transakce.

Čtěte také:

Orco prodalo budovu Svobodné Evropy za dvě miliardy

Penta má novou realitní kořist: areál Waltrovky

„Loni se nejvíce hodnoty suverénně otočilo v nemovitostních transakcích,“ řekla partnerka Ernst & Young pro fúze a akvizice Petra Wendelová. Tento týden se ohlásily například transakce jako prodej budovy Radia Svobodná Evropa, kterou získala americká L88 od developera Orco. Partner DLA Piper, která L88 radila, Pavel Marc, řekl, že hodnota transakce byla 94 milionů dolarů. Penta zase získala objekt bývalé pražské továrny Waltrovka od problémového irského developera Red Group.

Vybrané největší obchody v dubnuVybrané největší obchody v dubnu | E15

Na trhu je podle výkonného ředitele Patria Corporate Finance Petra Kováče řada dalších transakcí. „Evidujeme zvýšenou aktivitu ve většině sektorů – ať už se to týká strojírenství, stavebnictví, logistiky & dopravy, potravinářství, sektoru služeb nebo IT a médií,“ řekl. Patria podle informací deníku E15 nyní připravuje prodej firmy Less.

Petra Wendelová, partnerka Ernst & Young

Jaro je v rámci sezony transakčně nejplodnější. Jsou k dispozici auditovaná data, na kterých se realizují finální fáze vyjednávání. Zvýšenou transakční aktivitu ale způsobují paradoxně i určité obavy z neveselých vyhlídek na evropské ekonomické zotavení – majitelé urychlují prodeje firem, pokud nehodlají v podnikání setrvat dalších tři až pět let, často se obávají relativního i absolutního poklesu hodnoty v krátkodobém horizontu.

U cen se podařilo překlenout pokrizovou propast mezi očekáváním prodávajících a možnostmi kupujících. Hodnoty z let před rokem 2008 se už ale dle mého soudu nevrátí. Ceny se liší podle odvětví, neboť odrážejí odlišný růstový potenciál a rizika. Banky v současné době bez problému financují dobře připravené akvizice, je-li k dispozici potřebné ekvitní financování (financování akciovým kapitálem).

Petr Kováč, výkonný šéf Patria Corporate Finance

Transakční aktivita se nám jeví již delší dobu (více než devět měsíců) na docela vysoké úrovni. Nedá se to samozřejmě srovnat s roky 2006 nebo 2007, ale je to velice robustní zájem o realizaci transakcí na straně potenciálně prodávajících i kupujících. Jednotlivé společnosti se adaptovaly na novou ekonomickou realitu a snaží se využít příležitostí na trhu, a to především v oblasti strategických nákupů.

Při valuacích firem se mnohem více než v minulosti klade důraz na existenci kredibilního a konzervativního výhledu společnosti. Teprve po kritickém prověření výhledu do budoucnosti je možné mluvit o nějakých násobcích EBITDA. S jistou nadsázkou lze říci, že bez budoucnosti nejsou násobky k ničemu.

Finanční sektor prochází komplikovaným obdobím. Komerční banky se snaží redukovat svoji expozici vůči firemnímu sektoru, a proto se schopnost financovat akvizice bankovním dluhem nijak moc nezlepšuje. Z tohoto pohledu je absence funkčních alternativ financování prostřednictvím kapitálového trhu více než citelná. Ale třeba aktuální změny napomohou k rozvinutí kapitálového trhu v Česku.

Pavel Marc, partner DLA Piper

Statistika za rok 2011 ukázala podstatný meziroční pokles počtu i hodnoty akvizic až o čtvrtinu, takže srovnávací základna je velice nízká. Vnímaný nárůst prodejů v poslední době může být dán několika faktory: za prvé nelze čekat donekonečna, dále jsou tu nákupy čínských investorů a za třetí akvizice z insolvencí. Ochota bank poskytovat akviziční financování není v Česku brzdou většího objemu transakcí.

Luděk Palata, Riverside Europe

Trh se standardizuje. Dostatek investičních peněz se potkává s přiměřenou nabídkou dostatečně kvalitních aktiv, jejichž současní vlastníci si nicméně uvědomují, že nelze – v případě že doopravdy chtějí prodávat – trvat na nerealistických cenových očekáváních. Na druhé straně investoři vědí, že vedle peněz musí nabídnout více přidané hodnoty. Jinými slovy na obou stranách dochází ke kvalitativním posunům směrem k standardnímu trhu. Navíc investoři začínají chápat, že mezi jednotlivými zeměmi střední a východní Evropy existují rozdíly zásadnější než pouze rozloha a počet obyvatel. Český trh nabízí vyšší míru návratnosti než ostatní země regionu a tím pádem se stává atraktivnějším místem pro investice.