Aleš Jakým: S našimi fondy Rotpirk chceme přechytračit trh

Aleš Jakým, zakladatel Rotpirk

Aleš Jakým, zakladatel Rotpirk Zdroj: Rotpirk One s.r.o.

Český investiční trh je zaplavený různými typy fondů. V naprosté většině případů ničím zvláštním nevynikají. Proto může být pro investory náročné zvolit ten správný, který dokáže zhodnotit úspory při 10% inflaci a možná až přehřátých cenách nemovitostí, některých akcií a nejistých dluhopisů.

Je sympatické, že se v tak konkurenčním prostředí najdou fondy, které svojí výjimečností stojí za investorskou pozornost. To je i případ fondů Rotpirk. Nejenom o nich jsme mluvili s jejich zakladatelem Alešem Jakýmem.

Proč jste se rozhodl založit fondy Rotpirk? Žádnou velkou investiční společnost ve svém životopise neuvádíte.

V podstatě je to stejné, jako kdybyste se Steva Jobse před 46 lety zeptali, proč zakládá počítačovou firmu Apple, když nikdy nepracoval pro IBM, Cray nebo Hewlett Packard.

Profesionálnímu investování na finančních trzích se věnuji 15 let. Steve Jobs začínal v garáži svých rodičů, já jsem začínal doma v obýváku, což je o něco pohodlnější. Ale teď vážně. Obchodoval jsem s akciemi sám na sebe. Potom ale přišli kamarádi, abych jim prodejem a nákupem akcií pomohl zhodnotit jejich úspory. Jakmile objem prostředků k investování dosáhl téměř půl miliardy Kč, usoudil jsem, že dalším nezbytným krokem je založení vlastního investičního fondu a zpřístupnění mých úspěšných investičních strategií investorům z vnějšku.

Pokud se nepletu, váš první fond jste založil na Maltě. Jsou tam nižší daně?

Daně tam nižší nejsou, ale zato je tam násobně vyšší byrokracie. Ten hlavní důvod, proč jsem fond Rotpirk Algo nemohl založit v Čechách, je ten, že to u nás z regulatorních důvodů nešlo. Algo je totiž zkratka pro algoritmické investování. Konzultovali jsme založení Algo fondu s poradenskou společnosti KPMG a na základě doporučení jsme se rozhodli pro Maltu. Celý proces je administrativně i technicky náročnější a stále hledáme způsoby, jak to zjednodušit.

A jak si Rotpirk Algo vede?

Za loňský rok fond dosáhl zhodnocení přes 12 %. U našeho algoritmického fondu není podstatné, jak se trhy vyvíjejí. Náš algoritmus ladíme tak, aby fond vydělával, ať trhy rostou, nebo klesají. Na vylepšování našeho softwaru spolupracujeme i s českými vysokými školami.

V nabídce máte celkem čtyři fondy. Ty zbývající tři jsou již české?

Přesně tak, zbývající tři fondy jsou založené v Čechách a aktuálně probíhá úpis akcií. Jedná se ve všech případech o fondy SICAV, které jsou určeny kvalifikovaným investorům. Investovat je možné pouze větší částky. U českých fondů Rotpirk je to od jednoho milionu korun, u fondu Rotpirk Algo je to od 100 tisíc eur.

Můžete nám ve stručnosti představit české fondy?

Začal bych fondem Rotpirk Convertible. Aktivum, které tento fond nakupuje, jsou konvertibilní dluhopisy renomovaných zahraničních společností. A v čem je kouzlo tohoto fondu? Nakoupené dluhopisy generují stabilní známý výnos daný úrokem. Ovšem při splatnosti dluhopisu máte možnost jejich konverze (směny) za akcie společnosti za výhodnější cenu. A to je okamžik, který je u konvertibilních dluhopisů z investorského hlediska velmi zajímavý. Dalo by se říct, že tento fond těží z výhod jak dluhopisů, tak akcií.

Dalším fondem v pořadí je Rotpirk Medical. Ten bych v naší nabídce označil za nejstandardnější fond. V jeho portfoliu budou jak renomované farmaceutické společnosti, jako například Pfizer, Merck nebo Johnson&Johnson, ale také perspektivní a zajímavé biotechnologické společnosti. Tedy jakási sázka na jistotu.

Na poslední fond se těším. Proč zrovna IPO?

Tento fond, tedy Rotpirk IPO, pro nás byl velkou výzvou. Myslím si, že je jediný v ČR, možná ve střední Evropě. Trh IPO, tedy veřejného primárního úpisu akcií, má své zákonitosti. Cílem je dostat se při koupi akcií co nejblíže k upisovací ceně. To není vůbec jednoduché. Nám se to podařilo. Strategií fondu není dlouhé držení koupených akcií, ale jejich včasný prodej, kdy ceny po úpisu rostou.

Prostřednictvím fondů Rotpirk nenabízíme pouhé investování, ale vlastní investorskou cestu, která se mi za posledních 15 let osvědčila.

Disclaimer

Tento dokument nepředstavuje žádnou nabídku, doporučení ani výzvu k investování. Podfondy Rotpirk jsou fondy kvalifikovaných investorů, které jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat finanční prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a jsou si vědomi rizik s tím spojenými. Informace uvedené v tomto dokumentu jsou jen všeobecného charakteru a nezohledňují investiční rizika, která můžou vést k poklesu hodnoty investice a kapitálové ztrátě. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Doporučujeme před investicí nastudovat statuty fondu. Tiskové chyby vyhrazeny. Zdanění fondu stanovuje zákon, při změně zákona může být zdanění fondu upraveno.