Bilanční suma ČNB ke konci září klesla na 1,2 bilionu | E15.cz

Bilanční suma ČNB ke konci září klesla na 1,2 bilionu

Budova České národní banky
Budova České národní banky
• 
ZDROJ: Novak Tomas/Euro

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Bilanční suma České národní banky se ke konci září snížila proti předchozímu desetidennímu období o 4,7 miliardy na 1,221 bilionu korun. Množství peněz v oběhu kleslo o 5,6 miliardy na 452 miliard korun. Vyplývá to z údajů ČNB.
Dekádní bilance ČNB k 30. září (v milionech Kč):
Aktiva 30. září 2014 rozdíl od minulé dekády
Zlato 648 0
Pohledávky vůči MMF 59 814 592
Pohledávky vůči zahraničí včetně CP 1,150 357 5273
Vklady v zahraničních peněžních ústavech a institucích 40 548 1164
Cenné papíry 1,048 209 7896
Ostatní pohledávky vůči zahraničí 61 600 -14 333
Pohledávky vůči tuzemským bankám 0 0
Pohledávky vůči státu 0 0
Hmotný a nehmotný majetek 3804 -20
Ostatní aktiva 5970 30
Ostatní finanční aktiva 4290 60
Oceňovací rozdíly 596 90
Ostatní 1084 -120
Aktiva celkem 1,220 593 -4671
Dekádní bilance ČNB k 30. září (v milionech Kč):
Pasiva 30. září 2014 rozdíl od minulé dekády
Bankovky a mince v oběhu 451 984 -5635
Závazky vůči MMF 45 066 374
Závazky vůči zahraničí 1073 -4759
Přijaté úvěry ze zahraničí 690 -4759
Ostatní závazky vůči zahraničí 383 0
Závazky vůči tuzemským bankám 706 580 4300
Přijaté úvěry 426 000 4600
Povinné minimální rezervy 59 240 2585
Ostatní závazky vůči bankám 221 340 -2885
Závazky vůči státu a ostatním veřejným institucím 1846 34
Ostatní pasiva 4343 1007
Rezervy 251 10
Základní kapitál a rezervní fondy 9450 0
Oceňovací rozdíly 8686 -650
Zisk nebo ztráta z předchozích období -50 449 0

Zdroj ČNB

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah