BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019: Leadery odpovědného podnikání jsou VELUX, Vodafone, Skanska, Skupina ČEZ a Plzeňský Prazdroj | E15.cz

BpS TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2019: Leadery odpovědného podnikání jsou VELUX, Vodafone, Skanska, Skupina ČEZ a Plzeňský Prazdroj

ZDROJ: Byznys pro společnost
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Nejprestižnější  ocenění v oblasti udržitelného podnikání a odpovědného chování firem bylo 31. října uděleno již pošestnácté. V letošním roce nově ve formě ratingu přístupu firem k jednotlivým oblastem udržitelnosti. V čele žebříčku 25 nejodpovědnějších velkých firem se umístily společnosti VELUX, Vodafone, Skanska, Skupina ČEZ a Plzeňský Prazdroj.

Mezi malými firmami se na prvních místech ratingu umístily společnosti Bamboolik, eBRÁNA, HENNLICH, FONERGY a Advantage Consulting. Rating BpS TOP Odpovědná firma sestavuje aliance BpS - Byznys pro společnost.

„Rating BpS TOP Odpovědná firma sleduje dlouhodobost, jasné cíle, komplexní odpovědný pohled na podnikání přinášející udržitelnost firmám i společnosti. Hlásí se do něj firmy, které chtějí veřejně ukázat, jak se jim daří jednotlivé oblasti naplňovat. Každý má tak možnost seznámit se s jejich přístupem k řízení lidí, životnímu prostředí, dodavatelům a zákazníkům i k okolí a potřebným. Firmy v ratingu jsou hodnoceny na základě přihlášek, a to více než padesátičlennou odbornou porotou. Poprvé letos přicházíme s přehledným žebříčkem přístupu firem k odpovědnosti a udržitelnosti v podnikání. Jde o jedinečnou aktivitu svého druhu u nás, kdy chceme nabídnout možnost seznámit se s nejlepšími firmami na trhu a inspirovat ostatní,“ řekla Pavlína Kalousová, předsedkyně aliance Byznys pro společnost.

Rating

Rating BpS TOP Odpovědná firma 2019 je komplexním hodnocením přístupu firem k udržitelnému podnikání a CSR. Je sestaven na základě bodového hodnocení 110 kritérií v jednotlivých oblastech odpovědnosti a udržitelnosti firem:

•        Strategie

•        HR a diverzita

•        Dodavatelsko-odběratelský řetězec

•        Životní prostředí

•        Podpora komunit

Celkové hodnocení kombinuje povinné hodnoty benchmarku a bodové hodnocení nezávislých odborníků. Na základě bodových výsledků byl sestaven konečný rating všech TOP Odpovědných firem, které překonaly nastavenou procentuální hranici úspěšnosti.

Hodnocení poroty

Strategie a projekty přihlášených firem posoudila odborná porota nezávislá na vyhlašovateli ocenění. Porota byla složená z více jak 50 odborníků a odbornic z expertních organizací, státní správy, komerčního sektoru, médií a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji udržitelného podnikání v ČR.

Na základě hlasování porotců byli stanoveni:

•        Držitelé titulu Trendsetter a Skokan roku ve strategických kategorií BpS TOP Odpovědná velká firma a  BpS TOP Odpovědná malá firma,

•        První tři firmy v projektových kategoriích.

Výsledky BpS TOP Odpovědná firma 2019

BpS TOP Odpovědná velká firma

Nezávislý rating pro velké firmy, které odpovědně systematicky, komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

Titul TOP Odpovědná velká firma, byl udělen společnostem, které splnily nejméně 73% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání – žebříček TOP 25 firem viz tabulku níže.

Firmy, které překročily 90% hranici ratingu v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání, získaly titul BpS TOP Odpovědná firma – Leader:

Autor: Byznys pro společnost

BpS TOP Odpovědná velká firma – Skokan roku: Velux Česká republika

Speciální ocenění poroty za největší posun v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Velux si zasloužil zvláštní ocenění za důsledné naplňování jasně pojmenovaných a měřitelných ambicí, ať už na úrovni dlouhodobé strategie udržitelnosti, tak v konkrétních iniciativách – vzdělávání zaměstnanců, snižování uhlíkové stopy nebo podpoře komunit.

BpS TOP Odpovědná velká firma – Trendsetter: Plzeňský Prazdroj

Speciální ocenění poroty za inspirativní přístup v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Plzeňský Prazdroj je v udržitelnosti a odpovědném chování inspirací v různých ohledech: reaguje na aktuální problémy související s klimatem a srozumitelně s nimi pracuje směrem k zákazníkům, v reportingu lokalizuje globální cíle, prostřednictvím kampaně Respektuj 18 odpovědně přistupuje ke své roli v prevenci alkoholismu a neopomíjí ani téma recyklace.

BpS TOP Odpovědná malá firma

Cena společnosti Plzeňský Prazdroj

Nezávislý rating pro střední a malé firmy, které systematicky, komplexně a strategicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Titul BpS TOP Odpovědná malá firma je udělen společnostem, které dosáhly nejméně 60% hranice ratingu v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání:

Autor: Byznys pro společnost

BpS TOP Odpovědná malá firma – Trendsetter: Bamboolik

Speciální ocenění poroty za inspirativní přístup v udržitelném a odpovědném podnikání v roce 2019.

Zdůvodnění poroty: Bamboolik dlouhodobě dokazuje, že je společností, pro niž jsou principy udržitelnosti a odpovědného chování základem podnikání, ať už z pohledu firemních procesů uzpůsobených rodičům malých dětí, důsledného sdílení firemních hodnot s dodavateli, zapojením do recyklačního projektu Reduka, nebo novým směrem v podnikání, který chce rozvíjet bez omezení stávající spolupráce se sociálními podniky.

BpS TOP Odpovědná firma v reportingu

Cena banky ING

Cena pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání.

Titul obdržely všechny reporty, které získaly alespoň 80 % z celkového hodnocení:

Autor: Byznys pro společnost

BpS TOP Odpovědná firma v diverzitě

Cena Skupiny ČEZ a Charty diverzity

Cena pro firmy, které strategicky podporují diverzitu (rozmanitost) a inkluzi na pracovišti, a to z hlediska věku, pohlaví, handicapu, národnosti, sexuální orientace a dalších hledisek a pozitivním způsobem ovlivňují otevřenost firemní kultury.

1. místo: Accenture

Projekt: Projekt duševního zdraví (Mental Health)

Zdůvodnění poroty: Projekt duševního zdraví je unikátní svým zaměřením na stále opomíjené téma duševního zdraví a zároveň svou komplexitou, kdy stojí na externí poradenské podpoře a vlastních zaměstnancích.

2. místo:Microsoft

Projekt: Buďte takoví, jací jste

3. místo: Vodafone Czech Republic

Projekt: Gender Diversity - Connected She Can

Speciální ocenění poroty: Česká pošta

Projekt: Nebuď v tom sám - mladí lidé z Domů na Půl cesty na České poště

Zdůvodnění poroty: Nebuď v tom sám – projekt mladí lidé z Domů na Půl cesty na České poště si získal pozornost za to, že se snaží řešit aktuální společenský problém a současně dlouhodobě podporovat ty, kdo neměli v životě dobré startovní podmínky.

BpS TOP Odpovědná firma pomáhající okolí

Cena pro firmy, které strategicky rozvíjejí společnost a místní komunitu, aktivně zapojují své zaměstnance do celé škály CSR projektů, zaměřují se na aktuální společenská, komunitní a lokální témata a problémy a efektivním způsobem a spolu se zaměstnanci napomáhají k jejich řešení.

1. místo: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Projekt: Česká rodina žije –  Rodiče samoživitelé v práci

Zdůvodnění poroty: Projekt je promyšlenou iniciativou, která poskytuje nejen konkrétní pomoc rodičům, kteří se octnou v roli samoživitelů a samoživitelek, ale i prevenci a poradenství v sociální tísni a zadluženosti.

2. místo:ŠKODA AUTO

Projekt: Nadační fond ŠKODA AUTO – partnerství pro rozvoj regionu

3. místo:Vodafone Czech Republic

Projekt: Internet je náš kamarád

BpS TOP Odpovědná firma v životním prostředí

Cena za projekt, aktivity, produkt nebo službu, které cíleně pomáhají snižovat negativní dopady na životní prostředí nebo aktivně přispívají k jeho ochraně.

1. místo: LIKO-S

Projekt: Živá výrobní hala LIKO-VO

Zdůvodnění poroty:  Živá výrobní hala LIKO-VO je příkladnou moderní realizací, která je architektonicky i svou funkčností výborným pilotním projektem moderní výstavby s vysokou energetickou účinností i efektivním oběhovým vodním hospodářstvím.

2. místo:Alza.cz

Projekt: Ekologie jako klíčová firemní hodnota Alza.cz

3. místo: Tesco Stores

Projekt: No time for waste

BpS TOP Odpovědná firma pro ženy

Cena deníku E15 ve spolupráci s Byznysem pro společnost

Cena za otevřený přístup k ženám. Oceňuje přístupy, které potvrzují podporu zastoupení žen ve vedoucích pozicích, rovné odměňování a příležitosti, podporu talentu žen, možnost sladit rodinu a kariéru, podporu žen v různých věkových kategoriích apod. O vítězi rozhodovali čtenáři deníku E15.

1. místo: Vodafone Czech Republic

Zdůvodnění poroty: Vodafone realizuje množství aktivit týkajících se odpovědného přístupu firmy vůči ženám. V programu Connected She Can podporuje otevřenost a rozmanitost na pracovišti. Aktivně podporuje celosvětovou iniciativu OSN HeForShe. Pomáhá i obětem domácího násilí.

2. místo: ExxonMobil Business Support Center Czechia

3. místo: Accenture

Udržitelnost je stále důležitější

Co je vlastně udržitelnost? Jaké místo má nebo by měla mít odpovědnost v podnikání firem? Zeptali jsme se firem, které při svém podnikání kladou na udržitelnost a odpovědnost dlouhodobě důraz:

„Odpovědné a udržitelné podnikání zahrnuje dlouhodobou strategickou změnu ve všech aspektech podnikání tak, aby fungování firmy mělo co nejpozitivnější dopad na společnost a životní prostředí a přitom stále vydělávalo. Vidíme to jako propojení ekonomických výsledků, environmentální uvědomělosti a sociální odpovědnosti, které je ale chápáno jako součást DNA podniku, ne jako něco navíc, co dostává podporu vedení jen v době blahobytu,“ řekla Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafonu.

„Otázka udržitelnosti je v posledních letech bezesporu velké téma. Ať už se bavíme o klimatických změnách, situaci kolem plastů nebo podpoře lokálních podnikatelů a zemědělců, tyto diskuse mají smysl. Otevírají nové možnosti spolupráce napříč sektory, protože výrobní společnosti v zásadě čelí podobným výzvám a je tedy nasnadě využít určitých synergií a společně posouvat věci k lepšímu,“ řekla Edita Šilhánová, jednatelka společnosti Pivovary Staropramen.

„V České republice nabývá odpovědné chování firem v posledních letech na významu. Ruku v ruce s tím roste zájem spotřebitelů o udržitelné produkty i chování firem v této oblasti, což nás samozřejmě velmi těší. Kupříkladu prodej certifikované Fairtrade kávy na českém trhu vzrostl od roku 2014 téměř čtyřnásobně. Velký podíl na tom má právě Tchibo, které patří mezi největší prodejce fairtradové kávy v ČR,“ řekla Lenka Mašková, Corporate Responsibility Manager CZ/SK, Tchibo.

„Odpovědné a udržitelné podnikání zohledňuje nejen ekonomické výsledky, ale dbá také na odpovědnost, etiku, morální hodnoty a pozitivní přínosy své působnosti na společnost a na komunitu, která jej obklopuje. Společensky odpovědná firma si je vědoma, že svým chováním působí na své okolí a pomáhá jej spoluutvářet. Znamená to jednat v souladu se svým svědomím, dělat vše nejlépe, jak je možné, používat zdravý rozum, neškodit okolí a přírodě a pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí. Věřím, že se situace v České republice vyvíjí pozitivním směrem a stále více firem vnímá tyto hodnoty stejně jako my a aktivně se k nim připojuje,“ řekl Martin Laur, ředitel Úseku právní a compliance, pojišťovny Kooperativa.

TOP 25 Odpovědných velkých firem roku

Titul TOP Odpovědná velká firma, byl udělen společnostem, které splnily nejméně 73% hranici v celkovém přístupu k odpovědnému a udržitelnému podnikání.

Autor: Byznys pro společnost

Ocenění TOP Odpovědná firma 2019 podpořili:

Hlavní partneři

Pivovary Staropramen, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vodafone Czech Republic, Tchibo Praha

Partneři

Hilton Prague Old Town, banka ING, Plzeňský Prazdroj, Skupina ČEZ

Hlavní mediální partner

E15

Záštita

MPSV ČR, Poslanecká sněmovna PČR, Senát PČR, Zastoupení Evropské komise v ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR

Autor: Byznys pro společnost

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah