Infrastruktura částečně funguje jako pojistka proti inflaci, říká Deligny ze společnosti Brookfield

Sídlo Brookfield Asset Management v kanadském Torontu

Sídlo Brookfield Asset Management v kanadském Torontu Zdroj: Markdale Financial Management

Mickael Deligny je investičním profesionálem zaměřujím se na investice do infrastruktury. V kanadské společnosti Brookfield, která je jednou z největších nadnárodních korporací pro správu alternativních investic, se podílí zejména na transakcích v regionu Evropy, Středního východu a Afriky. Na otázky z oblasti investic do infrastruktury, změn na poli investičních příležitostí a dopadu vyšších úrokových sazeb odpovídal e15 během konference EMUN Investiční výhledy 2024.

Kdo jsou investoři společnosti Brookfield? 

Jsou prakticky ze všech koutů světa. Historicky se jejich základna z řad třetích stran skládá z kombinace nejrůznějších institucí, jako jsou například finanční skupiny, pojišťovny nebo veřejné penzijní fondy. V těchto případech jsou investoři hlavně ze Severní Ameriky a asijsko-pacifického regionu. Ve společnosti Brookfield spravujeme aktiva ve výši až 850 miliard dolarů, a to v oblasti infrastruktury, obnovitelných zdrojů energie, nemovitostí, soukromého kapitálu a úvěrů. 

Mickael Deligny z investiční společnosti BrookfieldMickael Deligny z investiční společnosti Brookfield|Investiční výhledy

Jaké výhody jim vaše aktiva přinášejí?

Jsou velmi odolná, zejména ta infrastrukturní. Což jsme u nás prokázali nejen během recese a pandemie, ale také při nedávné inflační krizi. Investice do infrastruktury nadále přinášejí značné peněžní výnosy a jsou velice stabilně oceňovány. Současně nejsou tak vázané na veřejné trhy. 

Co od vaší strategie očekáváte v dlouhodobém horizontu? 

V současnosti vlastníme a spravujeme některá z nejkritičtějších infrastrukturních aktiv na světě. Tato aktiva jsou v hodnotě přibližně 258 miliard dolarů. Zaměřujeme se na soukromou dluhovou infrastrukturu, základní infrastrukturu a také na tu s přidanou hodnotou. Máme i přechodné investice. Každá naše strategie má odlišný profil rizika a výnosů, což samozřejmě vede k různé návratnosti. 

Do kterých odvětví tedy investujete nejvíce? 

Těch klíčových máme pět – dopravu, obnovitelné zdroje energie, veřejné služby, střednědobé investice a datové služby. V těchto oblastech má Brookfield největší zkušenosti. Jsme přesvědčeni, že objem kapitálu potřebný k posilování v těchto oblastech společně s průběžným refinancováním přispěje k významným investičním příležitostem, a to právě v oblasti infrastruktury.

Na jaké země se primárně soustředíte? Máte v hledáčku i Česko? 

Naše investiční platforma je globální a její odborníci působí ve třiceti zemích světa. To, že jsme takto mezinárodní, nám umožňuje pečlivě volit místa, kam budeme investovat. Zatímco dluhové fondy Brookfield Infrastructure Debt v Česku zatím neinvestovaly, jiné fondy Brookfieldu včetně těch spojených s portfoliovými společnostmi, jako jsou Clarios a Westinghouse, v zemi působí významně. 

Vnímáte ve svých investičních příležitostech nějaké nové trendy? 

Příležitosti jsou v současnosti poháněné třemi hlavními strukturálními tématy, označujeme je jako 3D. Jde o digitalizaci, dekarbonizaci a o deglobalizaci. V Brookfieldu do nich investujeme značný kapitál již delší dobu a vzhledem k naší konkurenční výhodě máme dobrou pozici tyto trendy u investic využívat i nadále. 

Všímáte si kromě těchto tří trendů také dalších změn na poli investic? Například během posledních dvou let. 

Historicky jsme vyhledávali aktiva s odolnými charakteristikami. Taková, která mají vysoké překážky vstupu na trh, smluvní nebo regulované toky příjmů, dále smlouvy vázané na inflaci, silné protistrany a konzervativní finanční pákový efekt. Podle našich zkušeností jsou infrastrukturní aktiva s těmito charakteristikami poměrně imunní vůči makroekonomickým podmínkám. Infrastruktura do určité míry funguje jako pojistka proti inflaci a volatilitě.

Ovlivnily vaše strategie vyšší úrokové sazby? 

Ocenění se přirozeně snížilo, my jsme ale trpělivý a dobře kapitalizovaný investor. Díky tomu dokážeme získávat podniky ve správný čas během různých tržních cyklů, a nejsme tedy tolik ovlivňováni tlakem ze strany prodávajících nebo kupujících. Navíc mnoho našich stávajících kapitálových investic je financováno dluhem s pevnou úrokovou sazbou. Dbáme také na dobrou profilaci našeho financování, abychom si byli jistí, že můžeme kdykoli efektivně řídit refinancování a likviditu našeho portfolia.