Pivovary Lobkowicz dostaly od ČNB pokutu, nedodaly včas výroční zprávu | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Pivovary Lobkowicz dostaly od ČNB pokutu, nedodaly včas výroční zprávu

Pivovary Lobkowicz dostaly od ČNB pokutu, nedodaly včas výroční zprávu
Pivo Vévoda z Pivovarů Lobkowicz
• 
ZDROJ: Pivovary Lobkowicz
Dušan Kütner

Dušan Kütner

Pivovary Lobkowicz Group patřící pod čínskou investiční skupinu CEFC dostaly pokutu 200 tisíc korun od České národní banky. Důvodem je porušení povinnosti firmy, s jejímiž akciemi se do konce července letošního roku obchodovalo na pražské burze.

Tuzemská pivovarnická čtyřka podle výše tržeb a pětka podle výstavu pochybila tím, že centrální bance nedodala výroční zprávu za loňský rok v zákoně stanoveném termínu, tedy do konce dubna, ale až o měsíc později. Ze zprávy přitom mimo jiné vyplývá, že firma sdružující sedm regionálních pivovarů loni prohloubila konsolidovanou ztrátu z 1,9 milionu v roce 2014 na 21,5 milionu. Vyjádření pivovarů se nepodařilo získat.

„Pokuta ve výši 200 tisíc korun, jež je uložena při dolní hranici zákonem vymezeného rozpětí, je s ohledem na závažnost jednání účastníka řízení a s ohledem na represivní a preventivní účinek tohoto příkazu a majetkové poměry účastníka řízení přiměřená,“ uvedla ČNB ve svém rozhodnutí.

Pivovary Lobkowicz vytěsnily minoritní akcionáře. Z burzy se zcela stáhly

Jako k polehčující okolnosti ČNB přihlédla k tomu, že firma nebyla dosud bankou za svého ročního působení na burze trestána. Naopak za okolnost přitěžující považovala ČNB skutečnost, že již výroční zpráva za rok 2014 obsahovala závažné nedostatky, které byly odstraněny až v rámci výroční zprávy za loňský rok.

„Dopad úprav provedených v účetní závěrce za rok 2014 je poměrně značný, a to jak z hlediska rozsahu uváděných informací, tak i jejich kvality,“ uvedla banka. „Z hlediska opravy původně zveřejněných údajů přitom správní orgán považuje za významné nejen změny na úrovni celkových hodnot, ale také změny ve vykázané struktuře aktiv, pasiv či výkazu o úplném výsledku, jelikož i tyto skutečnosti mohly mít značný dopad na rozhodování investorů,“ dodala.

Mírný pokles tržeb

Výroční zprávu nakonec firma sdružující sedm regionálních pivovarů zveřejnila na svém webu. Kromě prohloubení ztráty jí také mírně klesly celkové tržby o 0,4 procenta na 1,14 miliardy korun. Na poklesu tržeb se projevil již letitý přesun spotřeby na celém pivním tuzemském trhu od točeného piva v restauracích k balenému pivu v obchodech. Roli hrál i pokles exportu, zejména do Polska a Ruska, kde kvůli situaci na trhu a sankcím klesly Lobkowiczům prodeje o polovinu.

Na vyšší ztrátě se pak projevily opatření týkající se starých zásob, nevýhodných smluv či poškozeného zboží. Vliv měly mimo jiné i vyšší náklady na snížení počtu zaměstnanců, kterých ještě v roce 2013 pracovalo ve skupině 673, zatímco na konci loňského roku jich bylo o devět procent, tedy 612.

Obchodování s akciemi PLG na Burze cenných papírů Praha skončilo ke konci července. Důvodem byla skutečnost, že valná hromada předtím rozhodla o nuceném vykoupení akcií menšinových akcionářů. Jediným majitelem je tak nyní společnost Lapasan, v níž má většinu čínská investiční skupiny CEFC.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!