Českým firmám pomůžou cenové stropy na energie. Státní podporu schválila Evropská komise

Evropská komise schválila Česku systém podpory v objemu 800 milionů eur pro firmy, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie

Evropská komise schválila Česku systém podpory v objemu 800 milionů eur pro firmy, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie Zdroj: E15 Ján Juhaniak

Evropská komise schválila Česku systém podpory v objemu 800 milionů eur pro firmy, které se potýkají se zvýšenými náklady na energie kvůli válce na Ukrajině. Pomoc budou moct získat velké podniky ve všech odvětvích. Režim podpory bude mít podobu přímých grantů na pokrytí dodatečných nákladů způsobených mimořádným nárůstem cen zemního plynu a elektřiny za rok 2023 ve srovnání rokem 2021.

Český režim podpory je „nezbytný, vhodný a přiměřený“ pro nápravu narušení hospodářství členského státu, uvedla Evropská komise. Podpora bude poskytována do 31. prosince 2023.

Příjemci získají nárok na podporu, jakmile tržní ceny zemního plynu a elektřiny překročí maximální ceny stanovené v režimu, tedy přibližně 210 eur/MWh (5 000 Kč/MWh) za zemní plyn a 105 eur/MWh (2 500 Kč/MWh) za elektřinu. Výše podpory bude odpovídat rozdílu mezi zastropovanými cenami a tržními cenami v roce 2023.

Způsobilým příjemcům bude podpora poskytována prostřednictvím dodavatelů energie, kteří budou muset prodávat zemní plyn a elektřinu za maximální cenu stanovenou v režimu. Tu jim však bude stát následně plně kompenzovat.