Modernizace D1 má umožnit její budoucí rozšíření na tři pruhy

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: E15

Chystaná modernizace dálnice D1 mezi Prahou a Brnem umožní v budoucnu, zhruba v roce 2050, její rozšíření na tři jízdní pruhy v každém směru. Součástí nynější modernizace dálnice bude rozšíření na každé straně 0,75 metru, položení nového povrchu a úprava středového dělicího pásu. Uvedl to generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) David Čermák na dnešní tiskové konferenci.

Zahájení modernizace se již letos několikrát posunulo a namísto poloviny roku nyní ŘSD počítá s podpisem prvních smluv se zhotoviteli na začátku října. Ministr dopravy Pavel Dobeš uvedl, že nemůže vyloučit zdržení způsobené odvoláními neúspěšných uchazečů.

Letos by měla začít příprava modernizace prvních pěti úseků. Na tři již má ŘSD stavební povolení, z toho jedno zatím nepravomocné. Průměrná doba modernizace jednoho úseku bude 11 měsíců. Hlavní stavební práce začnou příští rok v březnu.

Během stavebních prací by měl být většinou zajištěný provoz ve dvou pruzích v obou směrech. To bude umožněno rozšířením vozovky o 75 cm v přípravné etapě. „V řádu dní, kdy technologicky není možné například mostní objekty demolovat za plného provozu, budou omezeny počty jízdních pruhů na 1+2 nebo 1+1,“ uvedl zmocněnec pro modernizaci D1 Jiří Švorc. Rychlost bude snížená ze 130 kilometrů za hodinu na 80 km/h.

Projektová cena modernizace jednotlivých úseků se pohybuje mezi jednou a dvěma miliardami Kč. Modernizace jednoho kilometru vychází na 150 milionů korun. Skutečné ceny by ale podle očekávání ŘSD měly být nižší. Po zhotoviteli bude stát mimo jiné požadovat pracovní dobu nejméně 16 hodin denně a maximum činností i v zimním období.

„Připravovaný projekt je asi nejkomplikovanější zakázkou v ČR, která má svůj technický rozměr ale i rozměr provozní, protože na dálnici se pohybuje 40.000 až 60.000 vozidel, které není kam převést,“ dodal Švorc. D1 je nejvytíženější komunikací v ČR. U Prahy projede na D1 denně v obou směrech téměř 100 tisíc vozidel, u Brna 70 tisíc vozů.

Podle Petra Moose z dopravní fakulty ČVUT půjde o komplexní projekt, který se uskuteční za plného provozu, navíc za situace, kdy není dokončeno alternativní spojení po rychlostní silnici R35. „Můžeme říci, že celá ta pětiletá procedura přinese mnoho negativního pro dopravní provoz na naší dálniční síti, protože se jedná o páteřní komunikaci. Pozitivní je, že zde bude tlak na veřejnost, aby využila železniční dopravu, nebo aby se rozjelo plánování dostavby R35 a aby se veřejnost naučila na dálniční síti podstatně ukázněnějšímu chování,“ dodal.

Zhoršení musí motoristé čekat i na všech silnicích, které dálnici křižují. Modernizace se bude týkat všech mostů a nadjezdů přes dálnici. Pro kamiony bude až na výjimky platit zákaz z dálnice sjíždět.

Na uzavírkách chce ŘSD ve spolupráci s policií využít telematické systémy. Úseky před nimi budou na každých dvou kilometrech sledovat kamery, které budou zjišťovat především tvorbu kolon, a motoristy budou informovat mobilní LED tabule. Kamery bude možné sledovat na internetu.

Modernizace zahrnuje vedle rozšíření z 26,5 metru na 28 metrů také opravu konstrukce vozovky, úpravu odbočovacích a připojovacích pruhů, rozšíření dálničních mostů a nadjezdů, opravu kanalizace, výměnu svodidel, modernizaci systému tísňového volání, doplnění telematických zařízení, výměnu kabelových vedení a doplnění protihlukových opatření.

Práce na každém úseku budou sestávat ze čtyři etap. První dvě etapy, které mají trvat tři až čtyři měsíce, zahrnují provizorní rozšíření vozovky a rozšíření mostů v jednom směru, aby do něj mohla být svedena doprava v režimu 2+2 jízdní pruhy. Následně stavbaři během čtyř měsíců zmodernizují jeden jízdní pás a stejnou dobu pak bude trvat modernizace opačného směru.

Celkem je 160 km dálnice rozdělených do 21 úseků. Součástí každého úseku je jedna mimoúrovňová křižovatka. Odhadovaná doba modernizace se pohybuje mezi pěti a deseti lety. Celkové náklady se pohybují okolo 24 miliard Kč a na financování by se měl podílet evropský operační program Doprava.