Novinka: Brňané si už na podzim koupí lístek na „šalinu“ přes SMS | E15.cz

Novinka: Brňané si už na podzim koupí lístek na „šalinu“ přes SMS

Revizor
Revizor
• 

Miroslav Tryner

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Trvalo to rok a půl, ale nakonec se to vyplatilo. Podle zjištění E15.cz se Brňané už na podzim dočkají SMS jízdenek a Dopravní podnik města Brna (DPMB) vyjde jejich zavedení levněji, než počítal. Do původního tendru vstoupil antimonopolní úřad, nakonec ho Brno samo zrušilo. Právě nyní se vybírá vítěz nové soutěže, SMS lístek pípne Brňanům na mobilu možná už v září.

„Druhé výběrové řízení jsme vypsali jako podlimitní mimo režim zákona. Předpokládaná hodnota zakázky je 8,5 milionu korun bez DPH za dva roky, v přepočtu 4,25 milionu za rok. Nyní vyhodnocujeme nabídky tří uchazečů. Plánujeme, že již na podzim bude možné si SMS jízdenku v Brně zakoupit,“ řekla E15.cz mluvčí dopravního podniku Linda Hailichová. Podrobnosti k tendru odmítla komentovat s odkazem na právě probíhající řízení.

Připomeňme, že předpokládanou hodnotu zakázky za čtyři roky trvání smlouvy v původním výběrovém řízení brněnský podnik stanovil na 25 milionů korun, v přepočtu na 6,25 milionu korun ročně.

Proč se to vleče rok a půl

Mluvčí DPMB současně E15.cz vysvětlila, proč se projekt SMS jízdenek v Brně tolik zdržel: „Výběrové řízení na dodavatele systému SMS jízdenek jsme zahájili v březnu 2012. Vzhledem k tomu, že ÚOHS více než rok šetřil námitky subjektu, který ani nepodal nabídku, museli jsme v dubnu 2013 toto výběrové řízení zrušit.“

Důvodem pro zrušení tendru byla podle DPMB skutečnost, která měla podstatný vliv na zadávací řízení, a to je masivní posun termínu realizace oproti předpokladu, který podnik uvedl v zadávací dokumentaci. Tato změna mohla mít vliv na skupinu uchazečů o tuto veřejnou zakázku.

„Příčina posunu termínu realizace je na straně ÚOHS, který několikanásobně porušil veškeré správní lhůty, které má na své rozhodování, a se kterými se v okamžiku vyhlášení i s rezervou počítalo,“ shrnula důvody mluvčí Hailichová.

ÚOHS se brání

Server E15.cz požádal antimonopolní úřad o reakci k uvedené kritice. V rámci objetivity zveřejňujeme vyjádření ÚOHS v obsahově širším znění.

„Společnost Dial Telecom se obrátila na ÚOHS po té, co DoPMB nevyhověl jejím námitkám. Týkaly se zadávacích podmínek, konkrétně návrhu smlouvy o obchodní spolupráci, dále například požadavku na kapacitu systému zpracovat minimálně 20 tisíc SMS za minutu pro každou síť jednotlivě, nepřiměřeně nastavené výše sankce a netransparentně nastaveného dílčího hodnotícího kritéria týkajícího se komplexnosti nabízených služeb,“ napsala v úvodu Milena Marešová z odboru vnějších vztahů ÚOHS.

Dále, uvedla, že úřad zahájil správní řízení ve věci veřejné zakázky DPMB na SMS jízdenky na návrh Dial Telecomu 14. května 2012. „Tato společnost byla jako potenciální dodavatel zcela legitimní k podání návrhu,“ zdůraznil ÚOHS.

Dne 4. června 2012 vydal ÚOHS předběžné opatření, kterým zadavateli uložil zákaz uzavřít v šetřené veřejné zakázce smlouvu, neboť získal pochybnosti o postupu DPMB, a to zejména při vymezení minimální úrovně technických kvalifikačních předpokladů a dodržení zásady transparentnosti při stanovení dílčího hodnotícího kritéria.

„Dne 25. 10. 2012 vydal náš úřad rozhodnutí prvního stupně, kterým zrušil zadávací řízení. Proti rozhodnutí podal DPMB rozklad 9. listopadu téhož roku. Později, 5. dubna 2013. vydal předseda druhostupňové rozhodnutí, kterým zrušil rozhodnutí prvního stupně a vrátil věc úřadu k novému projednání. Dne 15. duna 2013 jsme obdrželi informaci DPMB o zrušení zadávacího řízení. Z tohoto důvodu jsme zastavili správní řízení,“ upřesnila Marešová.

Lhůty prý porušeny nebyly

Současně se antimonoplní úřad vyjádřil i k otázce „přešvihnutých“ lhůt. „Pro správní řízení vedená ÚOHS ve věci dohledu nad zadáváním veřejných zakázek je stanovena správní lhůta 60 dnů. Podle novely zákona o veřejných zakázkách je běh lhůty zahájen až dnem doručení vyjádření zadavatele k návrhu na přezkum veřejné zakázky.“

Lhůta tak podle úřadu neběží při úkonech, při nichž ÚOHS vyžaduje podklady či dokumenty od externích subjektů - tedy při žádostech o dokumentaci, o doložení informací, pořizování posudků aj.

Správní řízení se dále přerušuje při odstraňování nedostatků návrhu. „Délku lhůty tedy nelze vypočíst pouhým přičtením 60 dní k datu zahájení řízení,“ zakončila obhajobu úřadu Marešová.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah