Stát pomůže železničním dopravcům, koleje by mohly být levnější | e15.cz

Stát pomůže železničním dopravcům, koleje by mohly být levnější

vlak ČD Carga
vlak ČD Carga
• 
ZDROJ: David Vagaday
Jan Šindelář

Jan Šindelář

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Českou železniční dopravu čeká v příštích měsících nenápadná, o to však významnější změna. Na jejím konci by měly být výrazně nižší náklady za použití kolejí pro železniční dopravce. Ministerstvo dopravy poslalo do legislativního procesu novelu zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, která mimo jiné umožní fondu dotovat provozování dráhy.

To je klíčové pro Správu železniční dopravní cesty, která provozování tratí (tedy například mzdy výpravčích) hradí z poplatků, které vybírá od dopravců. Celkem se loni za použití kolejí vybralo 4,2 miliardy, což na pokrytí nákladů správy železnic nestačí.

Ministerstvo proto sumu dorovnává přímo ze svého rozpočtu zhruba půlmiliardou, peníze přitom horko těžko každý rok hledá. Naopak ve fondu dopravy, který hospodaří s desítkami miliard a pravidelně je není schopen utratit, je peněz dost i na mnohem vyšší dotaci. Ta by pak ulevila dopravcům, úředníci ministerstva a správy železnic přitom hovoří nejčastěji o nákladní dopravě, kde patří české poplatky k nejvyšším v Evropě.

„Je pravda, že možné snížení ceny na dopravní cestu závisí na dotační politice státu směrem k SŽDC,“ uvedl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold. Novela zákona o fondu dopravy je podle něj klíčová a vytvoří pro snížení cen prostor.

Cíl? Levnější přeprava po kolejích, plánuje EU

Definitivní rozhodnutí dosud nepadlo. Snížení poplatků by ale zlevnilo přepravu nákladu po kolejích, což je proklamovaný cíl státu i Evropské unie.

Novela souvisí mimo jiné s nedávno vydaným prováděcím předpisem ke směrnici unie z roku 2012. Ta přesně určuje, které náklady si smí správa železnic do poplatků započítat. Končí tak systém, kdy maximální cenu určovalo ministerstvo financí. Finanční dopad směrnice by měl být dle prvních propočtů neutrální, směrnice ale přímo počítá se státními dotacemi.

„Systém by měl být také spravedlivější z hlediska rozdělení finanční zátěže mezi jednotlivé dopravce, operující na různých kategoriích trati s rozdílným technickým vybavením a podnikající v různých segmentech trhu,“ doplnil mluvčí SŽDC Marek Illiaš.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah