Český národ nesnáší regulace. ESG je ale pro firmy obrovskou příležitostí

Damian Serge

Damian Serge Zdroj: Jakub Pláteník

Zatímco řada firem se „zeleným“ směrům v oblasti podnikání brání, Serge Damian, ředitel pro udržitelnost v Czechoslovak Group (CSG) vnímá ESG jako konkurenční výhodu. Skupina CSG se v poslední době pyšní několika zelenými projekty, jako je například vodíková tatra nebo náboje z biologicky rozložitelného plastu. Český národ se podle Damiana brání ESG i kvůli tomu, že nemá rád jakékoli regulace. „My nemáme rádi, když nás někdo do něčeho tlačí a když jsme trestáni za něco, co jsme si sami nevymysleli,“ říká Damian a dodává, že investice do udržitelnosti se ale firmám vrátí.

Jak se holding CSG vypořádává s úsilím o udržitelnost, ale zároveň potřebou ekonomického úspěchu?

Nejsme jediná firma, která čelí této výzvě. Každá firma potřebuje skloubit výkony, produktivitu a hospodářské úspěchy s udržitelností. Aktuálně se snažíme pochopit, v jaké fázi se nacházíme, což spočívá převážně ve sběru dat. Zatímco někteří tvrdí, že data nejsou zdaleka tak podstatná, my už můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že z nasbíraných dat jsme schopni zjistit spoustu zásadních informací. Zjišťujeme, že spoustu věcí můžeme dělat jinak, lépe a efektivněji.

Některé firmy však namítají, že jsou do těchto „zelených“ směrů tlačeny. Jak to vnímá CSG?

Ano, svým způsobem jsme do toho tlačeni všichni, ale konkrétně my jsme za to více než rádi. Je to pro firmy obrovská příležitost. S tím také souvisí další výzva, která se týká edukace lidí. Pokud se zaměstnavatelům nepodaří dostat zaměstnance a manažery, ale i dodavatele a klienty na svou stranu a nebudou je vyzývat k udržitelnosti, je to marné. Teď je to tedy o nějakém nastavování „herního pole“, na němž se scházíme se všemi zúčastněnými stranami a snažíme se definovat, jakou cestou se společně vydáme.

Znamená to, že ESG minimálně ze začátku ten ekonomický úspěch brzdí?

Možná že zpočátku ten ekonomický úspěch trošku zbrzdí, ale je to investice. Každá investice vyžaduje finanční injekci a samozřejmě je to něco, co negativně ovlivní výsledky. Akcionáři si chtějí vyplatit dividendy, chtějí reinvestovat peníze dál. Aktivně edukujeme zaměstnance a manažery a vysvětlujeme jim, že když investujeme do procesů, nových technologií, ale koneckonců i do auditů či poradenských služeb, nelze to vnímat jako nutné zlo, ale jako smysluplnou investici. Jsem přesvědčený, že se nám to vrátí.

Jaké nejvýznamnější projekty v oblasti ESG teď řešíte?

Významných projektů máme v současné době celou řadu. Příkladem výkladní skříně CSG je v poslední době především vodíková tatra. Je to projekt, který jsme prezentovali veřejnosti letos v říjnu, kdy jsme lidem poprvé ukázali prototyp vozu. Není to ale pouze naše iniciativa, pracujeme na tom ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou (VŠCHT) v Praze, dále pak se společností Devin a Centrem výzkumu Řež ze Skupiny ÚJV. To vše probíhá pod záštitou Moravskoslezského kraje, kde se společným úsilím snažíme přijít na poměrně unikátní technologii, která doposud nebyla využívána v těžebním průmyslu a ve velmi náročných podmínkách.

V čem je tento projekt tak unikátní? Vodíkové automobily už existují.

Elektromobil má svoji obrovskou a nespornou výhodu ve městech, ale jde stále o osobní mobilitu. Nicméně v těch podmínkách, ve kterých fungují tatry, je užití elektrovozů obtížně představitelné a poměrně komplikované, zejména z hlediska nabíjení. Vodík je ale unikátní v tom, že auto natankujete během chvilky, palivové články se spustí a auto může být využívané nadále. A kombinace těchto dvou unikátních technologií, jako je podvozek tatrovky a vodíku, je opravdu výjimečná.

Vodíková tatra zní hezky, ale prozatím distribuce vodíku není vůbec udržitelná a stanice pro dobíjení téměř neexistují. Jak ji plánujete využívat v praxi?

Ano, infrastruktura zatím není nijak vyvinutá. Ačkoliv to říkám nerad, skupina CSG není firma, která by dokázala infrastrukturu zařídit všude v místech, kam prodáváme naše produkty. Mělo by to být celosvětové úsilí. Zatím původ vodíku nemusí být zrovna „nejzelenější“, dnes už se ale vedou debaty o takzvaném zeleném vodíku, který naše skupina rozhodně podpoří, kdykoliv bude mít příležitost. Existence alternativních pohonů by měla být v zájmu nás všech, abychom se nemuseli spoléhat pouze na fosilní paliva.

Do vašich ESG projektů spadají i některé novinky v oblasti munice. O co konkrétně jde?

Je to opravdu velmi zajímavý projekt, se kterým přišla v roce 2022 italská společnosti Fiocchi. Ta po poměrně zdlouhavém výzkumu a vývoji přišla s nápadem na rozložitelné náboje do brokovnic. Náboje jsou z biologicky rozložitelného plastu, takže se v přírodě materiál rozloží a nezanechá za sebou žádnou ekologickou stopu. Kromě toho máme ale ještě jednu novinku, kterou jsme nedávno prezentovali veřejnosti. Jde o výstavbu továrny na výrobu bezolovnaté munice v našem americkém závodě. Olovo je pro životní prostředí škodlivé, takže ho nahradíme jinými kovy, jako je například bizmut.

Armádní průmysl je v dnešní době poměrně emoce vzbuzující téma. Pociťujete to i na úrovni byznysu?

Otázka armádního průmyslu je spojená už poměrně dlouho s válkou na Ukrajině. Firmy v obranném průmyslu jsou teď velmi opatrné a já tomu rozumím a respektuji to. Nicméně i v této situaci je stěžejní edukace. Nesmíme ale opomenout ani etickou stránku věci a z tohoto pohledu jsem si jistý, že CSG dodržuje všechny etické standardy a snaží se být maximálně transparentní v tom, jaké komu dodává výrobky, respektive kde ty výrobky končí.

Je pro nás zásadní, aby se výrobky v obranném průmyslu dostávaly do správných rukou, a na to klademe velký důraz. Kromě toho se domnívám, že toto odvětví má své místo i v české ekonomice. Nemůžeme být silně závislí na exportu takových služeb. V obraně musíme být nezávislí a my jsme hrdí na to, že jsme dokázali navázat na tradici tohoto průmyslu, který existoval ještě před založením samostatné České republiky.

Jaký vztah máte s bankami? Jste ve výhodnější pozici, když dodržujete ESG pravidla?

S bankami máme excelentní vztahy. Když jsem hovořil s některými zástupci bank, se kterými spolupracujeme, na téma udržitelnosti, byl jsem mile překvapen, že jsem nezaznamenal žádnou míru „zeleného“ extremismu. Mnozí totiž banky v souvislosti s ESG tak trochu démonizují, což je škoda. Banky firmám naopak významně pomáhají najet do správných kolejí, pomáhají nám sbírat podstatná data, abychom jim potom dokázali podávat co nejrelevantnější informace. Já obecně vnímám bankovní sektor jako velkou inspiraci. Je tahounem v udržitelnosti, co se týká konkrétních výsledků. Náš holding zatím neměl žádnou zkušenost s takzvanými „zelenými“ úvěry, protože potřebujeme nejdříve nasbírat správná data pro banky, aby dokázaly vyhodnotit, v jaké fázi se nacházíme a jaký úvěr pro nás bude vhodný.

S tím vším je ale spojený rating. Snažíte se aktuálně o získání nějaké certifikace?

Je důležité, abychom s postupným sběrem dat určili, co je pro nás relevantní a na co konkrétně budeme získávat certifikace. Na nedávné konferenci o ESG pořádané vaším deníkem zaznělo, že existuje přibližně 150 různých organizací, které poskytují ratingy. My budeme vybírat z těch nejrenomovanějších, aby to bylo mezinárodně akceptovatelné. Nicméně cesta k získání certifikace je dlouhá a trnitá, protože musíme důkladně analyzovat naše potřeby a sloučit to s dlouhodobou byznysovou strategií skupiny.

A už máte hrubý odhad, kdy byste mohli certifikaci obdržet?

Celý proces by měl být dokončen v příštím roce.

Na konferenci o ESG také zaznělo, že Češi mají i v oblasti udržitelného podnikání svůj švejkovský přístup. Myslí si, že vše nějak dopadne, ale dopad může být katastrofální. Jak Čechy vnímáte vy?

Já bych to neviděl tak tragicky. Myslím si, že ESG je příležitost a my bychom to měli vnímat jako konkurenční výhodu. Bude to samozřejmě něco stát. Spíše bych ale řekl, že český národ nemá rád regulace obecně. Nemáme rádi, když nás někdo do něčeho tlačí a když jsme trestáni za něco, co jsme si sami nevymysleli. Mám pro to ale pochopení, protože si myslím, že je to dáno historickou zkušeností Čechů. Pokud si vzpomeneme na věci typu GDPR nebo EET, vnímám to jako nezbytné zlo, které musíme splnit, nicméně za myšlenkou ESG stojí přidaná hodnota a je jen na společnosti, zda ji dokáže chytit za správný konec. Téměř vše je dnes udržitelnosti nakloněno, včetně politiků a nejrůznějších dotací. Evropská unie vyhlásila, že by mělo být do roku 2030 k dispozici obrovské množství prostředků do udržitelných projektů. Každý z nás by toho měl využít, protože nám to přinese nezávislost, soběstačnost a větší efektivitu. Rozhodně bych se k tomu nestavěl odmítavě.

 

Damian Serge

Je ředitelem pro udržitelnost ve skupině Czechoslovak Group. V minulosti působil ve firmách Eclair Aviation či Profireal Group. Je spoluzakladatelem mezinárodní školky Sugar Cube. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze.