Co bylo před třemi lety nemyslitelné, je teď normou, popisuje cloudové trendy manažer SAP | E15.cz

Co bylo před třemi lety nemyslitelné, je teď normou, popisuje cloudové trendy manažer SAP

Co bylo před třemi lety nemyslitelné, je teď normou, popisuje cloudové trendy manažer SAP
Zdeněk Panec
• 
ZDROJ: SAP

E15 a byznys

Zdeněk Panec, manažer transformace na SAP S/4HANA, hovoří pro E15 a byznys o přechodu na cloud. Proč jsou tyto technologie důležité pro transformaci na chytrý podnik a jak to souvisí s inovační strategií, tlakem na vyšší produktivitu a zákaznickou zkušenost?

Proč by měl firmám dávat smysl zaměřit se na cloudová řešení?

Technologické změny jsou součástí našeho každodenního života. Vezměte si takové chytré telefony, ty představují okamžitý přístup k informacím. Tím se neustále urychluje komunikace a to zcela logicky vytváří prostředí a přirozený tlak na změnu obchodních organizací ve všech základních oblastech jejich činnosti. Proto dnes hodně často narazíte na pojem digitální transformace, který předpokládá podporu inovací a jejich začlenění do firemní kultury. Jde o osvojení digitálních technologií se vším všudy, včetně modernizace a zjednodušení procesů z pohledu IT. Právě v tom hraje roli cloud.

Přechod na cloudová řešení proto vnímám jako přirozený vývoj stimulovaný jak technologickým pokrokem, zejména potřebou dalšího rozvoje organizací, a to v oblasti transformace pracovní síly, zvyšování produktivity a zákaznické zkušenosti. Prakticky se tlačí na neustálou změnu. Zásadní pro úspěch je tedy otevřenost k těmto změnám a schopnost překonat strach z nových věcí, které cloud a inovace přinášejí.

Základy kyberbezpečnosti. Zjistěte, zda dokážete odhalit podvodné e-maily

V čem se takové cloudové řešení liší od klasického pojetí ERP (podnikových informačních systému, pozn. red.) z pohledu zákazníka?

Parametrů je celá řada, za hlavní však považuji schopnost reagovat na měnící tržní podmínky a celkovou nákladovost IT. Je potřeba, abychom odbourali představu o nákladném řešení. Rozhodnutí o přechodu na cloud neznamená investice obrovských rozměrů, ale pouze velmi svižnou migraci někam jinam. Tam mám trvalý přístup k inovacím a především snižuji závislost na IT specialistech, kterých je na domácím trhu stále větší nedostatek.

Dále jsou to vlastnosti samotného řešení. V SAP usilujeme o to, aby se chytré technologie obsažené v našich cloudových aplikacích staly přirozeným nástrojem řízení, a to nikoli responzivním, ale řízením v reálném čase s možností spolehlivé předpovědi do budoucna. Umožňujeme tak například finančním ředitelům mít doslova minutový pohled na svoje cash flow či jeho pravděpodobný vývoj v bezprostřední budoucnosti.

Jiří Liebreich: Jak zachránit dron v krizových situacích

Co tedy tvoří přidanou hodnotu?

Je to cesta, jak začít postupně realizovat digitální transformaci v souladu s reálnými potřebami a přijatelnou mírou investic a rizik. Kromě již zmíněného přístupu k inovacím je přínosem dlouhodobá udržitelnost systému, při zachování potřebné flexibility. To je platné opět pro všechny tři oblasti: transformace pracovní síly, zvyšování produktivity a zákaznické zkušenosti. V pojetí našeho nově lokalizovaného řešení SAP S/4HANA Public Cloud je to navíc i volba odpovídajícího typu a rozsahu požadovaného ERP řešení.

Jak v praxi funguje nasazení takového řešení?

Jak už jsem zmínil, novinkou pro český trh je řešení SAP S/4HANA Public Cloud, určená především pro servisně orientované organizace a zakázkovou výrobu. S přechodem na cloud odpadá často zdlouhavá implementační fáze. Zákazník si doslova „nakliká“ rozsah požadované funkcionality a procesů, obvykle do 6 týdnů je hotovo. Vybrané komponenty jsou mu aktivovány a poskytnuty k užívání. Stejně tomu tak je i při požadavku na dodatečné pokrytí dalších funkčních oblastí, nebo aktivace nově dostupných inovací. Díky této koncepci se schopnost organizace reagovat na změnu urychluje.

Ruská pizza vezme útokem Evropu, Asii i Afriku. Řetězec Dodo plánuje tisíc poboček za pět let

Jak lze poznat, že je společnost připravena na přechod do cloudu?

V současné době již existuje celá řada studií potvrzujících trend přechodu na cloudová řešení. Přesto stále u celé řady zákazníků vnímáme určitou míru skepse.

Ze zkušenosti však mohu potvrdit, že i naši zákazníci, kteří dnes běžně užívají cloudová řešení, si ještě před necelými třemi roky nedokázali představit mít ERP řešení v cloudu. V jejich případě byla klíčová otevřenost ke změně. To je vlastně dost paradoxní – právě otevřenost ke změně a vůle něco nového zavést je obvykle menší tím, čím starší a také větší firma je.

Podle mého názoru, bez ohledu na vnější tržní faktory, je tedy jedním z hlavních ukazatelů připravenosti organizace využívat cloudová řešení schopnost iniciovat a vést interní diskusi o potřebných změnách a alternativních přístupech k jejich řešení.

Autor: E15 a byznys
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!