Co bylo před třemi lety nemyslitelné, je teď normou, popisuje cloudové trendy manažer SAP | E15.cz

Co bylo před třemi lety nemyslitelné, je teď normou, popisuje cloudové trendy manažer SAP

Zdeněk Panec
Zdeněk Panec
• 
ZDROJ: SAP

E15 a byznys

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zdeněk Panec, manažer transformace na SAP S/4HANA, hovoří pro E15 a byznys o přechodu na cloud. Proč jsou tyto technologie důležité pro transformaci na chytrý podnik a jak to souvisí s inovační strategií, tlakem na vyšší produktivitu a zákaznickou zkušenost?

Proč by měl firmám dávat smysl zaměřit se na cloudová řešení?

Technologické změny jsou součástí našeho každodenního života. Vezměte si takové chytré telefony, ty představují okamžitý přístup k informacím. Tím se neustále urychluje komunikace a to zcela logicky vytváří prostředí a přirozený tlak na změnu obchodních organizací ve všech základních oblastech jejich činnosti. Proto dnes hodně často narazíte na pojem digitální transformace, který předpokládá podporu inovací a jejich začlenění do firemní kultury. Jde o osvojení digitálních technologií se vším všudy, včetně modernizace a zjednodušení procesů z pohledu IT. Právě v tom hraje roli cloud.

Přechod na cloudová řešení proto vnímám jako přirozený vývoj stimulovaný jak technologickým pokrokem, zejména potřebou dalšího rozvoje organizací, a to v oblasti transformace pracovní síly, zvyšování produktivity a zákaznické zkušenosti. Prakticky se tlačí na neustálou změnu. Zásadní pro úspěch je tedy otevřenost k těmto změnám a schopnost překonat strach z nových věcí, které cloud a inovace přinášejí.

V čem se takové cloudové řešení liší od klasického pojetí ERP (podnikových informačních systému, pozn. red.) z pohledu zákazníka?

Parametrů je celá řada, za hlavní však považuji schopnost reagovat na měnící tržní podmínky a celkovou nákladovost IT. Je potřeba, abychom odbourali představu o nákladném řešení. Rozhodnutí o přechodu na cloud neznamená investice obrovských rozměrů, ale pouze velmi svižnou migraci někam jinam. Tam mám trvalý přístup k inovacím a především snižuji závislost na IT specialistech, kterých je na domácím trhu stále větší nedostatek.

Dále jsou to vlastnosti samotného řešení. V SAP usilujeme o to, aby se chytré technologie obsažené v našich cloudových aplikacích staly přirozeným nástrojem řízení, a to nikoli responzivním, ale řízením v reálném čase s možností spolehlivé předpovědi do budoucna. Umožňujeme tak například finančním ředitelům mít doslova minutový pohled na svoje cash flow či jeho pravděpodobný vývoj v bezprostřední budoucnosti.

Co tedy tvoří přidanou hodnotu?

Je to cesta, jak začít postupně realizovat digitální transformaci v souladu s reálnými potřebami a přijatelnou mírou investic a rizik. Kromě již zmíněného přístupu k inovacím je přínosem dlouhodobá udržitelnost systému, při zachování potřebné flexibility. To je platné opět pro všechny tři oblasti: transformace pracovní síly, zvyšování produktivity a zákaznické zkušenosti. V pojetí našeho nově lokalizovaného řešení SAP S/4HANA Public Cloud je to navíc i volba odpovídajícího typu a rozsahu požadovaného ERP řešení.

Jak v praxi funguje nasazení takového řešení?

Jak už jsem zmínil, novinkou pro český trh je řešení SAP S/4HANA Public Cloud, určená především pro servisně orientované organizace a zakázkovou výrobu. S přechodem na cloud odpadá často zdlouhavá implementační fáze. Zákazník si doslova „nakliká“ rozsah požadované funkcionality a procesů, obvykle do 6 týdnů je hotovo. Vybrané komponenty jsou mu aktivovány a poskytnuty k užívání. Stejně tomu tak je i při požadavku na dodatečné pokrytí dalších funkčních oblastí, nebo aktivace nově dostupných inovací. Díky této koncepci se schopnost organizace reagovat na změnu urychluje.

Jak lze poznat, že je společnost připravena na přechod do cloudu?

V současné době již existuje celá řada studií potvrzujících trend přechodu na cloudová řešení. Přesto stále u celé řady zákazníků vnímáme určitou míru skepse.

Ze zkušenosti však mohu potvrdit, že i naši zákazníci, kteří dnes běžně užívají cloudová řešení, si ještě před necelými třemi roky nedokázali představit mít ERP řešení v cloudu. V jejich případě byla klíčová otevřenost ke změně. To je vlastně dost paradoxní – právě otevřenost ke změně a vůle něco nového zavést je obvykle menší tím, čím starší a také větší firma je.

Podle mého názoru, bez ohledu na vnější tržní faktory, je tedy jedním z hlavních ukazatelů připravenosti organizace využívat cloudová řešení schopnost iniciovat a vést interní diskusi o potřebných změnách a alternativních přístupech k jejich řešení.

Autor: E15 a byznys

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newslettery