Efektivita IT je pro malé a střední podniky klíčová. Jak neztrácet čas IT specialisty?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Cisco

I malá firma potřebuje připojení počítačů svých zaměstnanců do internetu a vybudování vnitřní sítě. Právě na její spolehlivosti často závisí úspěch podnikání. Jak vybudovat pevné základy firemního IT, radí Zuzana Švecová ze společnosti Cisco.

Pro malé a střední podniky jsou důležité nízké provozní náklady. Naproti tomu stojí požadavek na schopnost rychle reagovat na měnící se potřeby zákazníků. Navíc každý výpadek může způsobit ztrátu klíčových zákazníků. Efektivita je tak pro malé a střední podniky velmi důležitá, protože jejich zdroje jsou ve srovnání s velkými globálními společnostmi omezené.

„Moderní firmy by měly věnovat svůj čas rozvoji distribuční sítě, svým partnerů a především rozvoji služeb, které jim zaručují spokojenost zákazníků. Naopak by se neměly dlouho věnovat nastavování a správě jejich současnéIT sítě,“říká Zuzana Švecová, produktová specialistka společnosti Cisco.

Miliardy zařízení na světě, stovky v kanceláři

Nasazení bezpečné, flexibilní sítě do firmy umožní snadno a efektivně přidávat nová zařízení. Už dávno se nejedná o několik počítačů zaměstnanců. Samozřejmostí jsou chytré telefony a stále častěji připojují firmy i zařízení internetu věcí.

„V současnosti do sítě bývají zapojeny i požární alarmy, různé senzory, klimatizace, zkrátka vše, co lze ovládat aplikací. Tyto aplikace se též připojují do sítě, a proto je důležité při plánování rozvoje své sítě vnímat i tato takzvaná neviditelná připojení a zvažovat, jaký bude nárůst těchto připojení mít dopad do budoucna,“vysvětluje Zuzana Švecová.

Pevné základy sítě

Jste-li malá či střední firma, vypracujte si dlouhodobý strategický plán pro vaše technologie. Proces nahrazení zastaralého hardwaru může vést k částečnému narušení či úplnému pozastavení firemního provozu. Taková narušení můžete minimalizovat pečlivým určením krátkodobých a dlouhodobých obchodních cílů a efektivní spoluprací s dodavatelemsíťových technologií, který odpovídá vašim požadavkům.

Důvodem, proč se věnovat rozvoji firemní sítě, jsou i klienti. Dnešní zákazníci očekávají rychlou reakci a personalizované služby. Máte výhodu oproti větším konkurentům, protože můžete rychle reagovat na změny na trhu. O tu lze však rychle přijít, pokud má vaše firemní síť časté výpadky, je pomalá, anebo nezabezpečená. Přizpůsobivá a spolehlivá síť je u malých a středních podniků naprosto nezbytná, aby měli vaši zaměstnanci bezpečný a nepřetržitý přístup k informacím o zákaznících. Směrovače a přepínače umožňují přístup k datům v reálném čase a poskytují tak dobrý základ pro efektivní obchodování. 

Tématem dne je i bezpečnost dat. Chraňte své cenné obchodní informace s pomocí přepínačů a směrovačů. Směrovače mohou například zabezpečit síť vestavěným firewallem a systémem prevence narušení (IPS) - specializovaným softwarem, který analyzuje příchozí data a zabraňuje útokům.

V neposlední řadě moderní sítě firmám šetří náklady. Směrovače a přepínače pomáhají snižovat výdaje sdílením tiskáren, připojení k internetu, serverů a služeb. Spolehlivá síť poroste s vaší firmou, a přizpůsobí se podle vašich potřeb. Nemusíte ji tak obnovovat při každém růstu firmy. Na to už je síť připravena.

V případě, že si chcete produkty Cisco bezplatně vyzkoušet, stačíkliknout na tyto stránky.