Institut 42 Prague formuje nové IT talenty pro průmyslové lídry

Peter Podprocký

Peter Podprocký Zdroj: 42 Prague

Firmy v IT sektoru se v současnosti potýkají s výzvou najít a udržet si kvalitní talenty. 42 Prague, neziskový vzdělávací institut zaměřený na praktické a projektově orientované učení, tento nedostatek úspěšně řeší inovativním přístupem k IT vzdělávání a budováním vazeb mezi akademickou sférou a průmyslem. Studium je navíc zdarma, aby měl možnost studovat a stát se programátorem kdokoliv.

Spolupráce s naším vzdělávacím institutem nabízí firmám možnost nejen reagovat na okamžité náborové výzvy, ale také se aktivně podílet na formování budoucí generace IT profesionálů, což může být cenným přínosem pro jejich dlouhodobé strategické cíle, říká šéf 42 Prague Peter Podprocký.

Jak byste popsal situaci na trhu s IT talenty?

Z našeho výzkumu vyplývá, že většina firem (73 procent) plánuje nábor nových vývojářů, z toho polovina ještě letos. Nemají ale, lidově řečeno, kde brát, protože trh se potýká s akutním nedostatkem kvalitních IT pracovníků. Často to pak ústí ve snahu rekvalifikovat své vlastní pracovníky na vývojáře. Interní rekvalifikaci ale zvládají jen větší firmy a ta externí je velmi nákladná.

Jaké východisko firmám nabízíte?

Věříme v sílu partnerství a spolupráce. Ze zkušeností totiž víme, že nejlepším zdrojem pro nábor je stále osobní doporučení, které zajišťuje nejvyšší kvalitu pracovníků s nejnižší fluktuací. Proto naším cílem není jen vychovávat příští generaci IT expertů, ale také pomáhat firmám růst a inovovat tím, že jim k těm nejlepším talentům na trhu poskytneme přímý přístup.

Jak mohou vaším prostřednictvím firmy získat přístup k IT talentům?

Hlavní formou spolupráce je partnerství s 42 Prague, který firmám umožňuje podílet se na směrování vzdělávacího programu a společně utvářet strategii neziskového institutu. To znamená, že studenti jsou již od začátku vzdělávání připravováni s ohledem na konkrétní potřeby a projekty partnerských firem. Po dokončení programu mají firmy možnost nabídnout absolventům stáže nebo rovnou pracovní pozice.

Předpokládám, že právě snížení nákladů na nábor je tím hlavním motivátorem.

Ano, je to jeden z hlavních motivátorů. Za nábor jednoho vývojáře zaplatí firma agentuře desítky až stovky tisíc korun. Tato částka přitom nezahrnuje další výdaje spojené s výběrovým řízením a zkušební dobou, během které dochází podle výzkumu ve více než polovině případů (59 procent) k propuštění, což je další velké finanční riziko. Kromě finančních výhod a přístupu k talentům jsou tu ovšem další benefity spolupráce, a to především image firmy. Spojení s 42 Prague posiluje povědomí o značce ve vzdělávacím a technologickém prostředí. To je obzvláště cenné na dnešním konkurenčním trhu, kde silná značka přitahuje nejen lukrativní zákazníky, ale i top talenty.

Vaším zakládajícím partnerem je Škoda Auto. Kdo další formou sponzorství těží z vašich IT talentů?

Spolupracujeme se širokým spektrem technologických firem, od lokálních firem po velké nadnárodní korporace. Mezi naše partnery patří například Microsoft, Trask, ČSOB, SAP nebo Digiteq Automotive. Společným jmenovatelem těchto společností je fakt, že hledají nejen technicky zdatné vývojáře, ale také inovativní myslitele schopné přinášet kreativní řešení a podporovat růst firmy. Zároveň jde o firmy s přirozeným zájmem o podporu celoživotního bezplatného vzdělávání.

A co chystáte tento rok?

Chceme vzdělávací kapacity letos navýšit o 250 studentů (nyní máme téměř 200 aktivních). Plánujeme také řadu IT eventů, jedním z nich je Diversity in IT 23. dubna. Významným letošním cílem je také rozšíření portfolia partnerských firem, které jsou pro chod našeho institutu zásadní. Zájemci o partnerství s 42 Prague se mohou přihlásit přes náš web 42prague.com.

 

Peter Podprocký

CEO 42 Prague, má za sebou dlouholetou profesní kariéru v oblasti lidských zdrojů s odbornými znalostmi v sociálním dialogu, pracovním právu, HR Compliance či v náboru zaměstnanců.