Jak investovat do budoucnosti? Cestou jsou investice do recyklace i obnovitelných zdrojů energie

Zdroj: iStock Photo

Investice do společností ohleduplných vůči společnosti i životnímu prostředí mohou být v současnosti ještě výhodnější než dříve. Kvůli nové legislativě i rostoucím cenám energií čeká podle ekonomů udržitelné společnosti velký růst. V současnosti zvažuje při výběru investic takzvaná ESG kritéria čtvrtina Čechů, v budoucnu se však mohou stát velkým hitem mezi investory.

U udržitelných společností se očekává nejen finanční zisk, ale také pozitivní vliv na společnost a životní prostředí. Roste počet produktů, které si kladou za cíl podporovat environmentální nebo sociální cíle. Jedním z tematických fondů, které se už v minulosti zaměřovaly na trend zapojení do udržitelnosti, je i Generali Fond živé planety.

Udržitelnost a zisk jdou ruku v ruce

Tento fond se zaměřuje na udržitelné společnosti, které mohou klientům zároveň zajistit zhodnocení vložených peněz. Jednou z oblastí, která v současnosti nabízí velký potenciál, je využití alternativních zdrojů energie.

„Využití obnovitelných zdrojů energie pro výrobu elektřiny je příkladem odvětví, které dokonale spojuje byznysový potenciál s ochranou planety. Na obnovitelné zdroje energie navíc v současnosti přechází řada zemí, firem i domácností, a to i kvůli současné energetické krizi. Vyplatit se proto mohou investice do společností zaměřených na výrobu elektřiny z udržitelných zdrojů i na výrobce samotných udržitelných elektráren a dalších energetických zařízení,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety společnosti Generali Investments CEE.

Příkladem takových společností je například výrobce větrných turbín Vestas nebo společnost Verbund provozující v Německu a Rakousku zejména vodní elektrárny. Obě společnosti patří mezi přední součásti portfolia Generali Fondu živé planety, který kromě toho zahrnuje i společnosti zaměřené na vývoj nových materiálů, biopotraviny či třeba recyklaci.

Vestas má více než 40 let zkušeností s větrnou energií a jako první společnost dosáhla mezníku výkonu 100 GW instalovaných větrných turbín. V současnosti mají elektrárny Vestas v 85 zemích výkon přes 145 GW. Zabránily už také vypuštění více než 1,5 miliardy tun CO2, které by vznikly při výrobě elektřiny z fosilních paliv.

Verbund je evropským lídrem v oblasti alternativních zdrojů energie. Asi 95 % elektřiny produkuje s pomocí obnovitelných zdrojů, zejména pak pomocí vodních elektráren. Jen za rok 2020 vyprodukovaly vodní elektrárny společnosti Verbund v Rakousku a Německu přes 31 tisíc GWh energie, další téměř tisíc GWh pak vyrobily její větrné turbíny. Společnost má zároveň zavedené procesy, aby minimalizovala vlivy na vodní biodiverzitu.

iStock Photo

O udržitelných investicích uvažuje už čtvrtina lidí

Kromě toho se Generali Fond živé planety zaměřuje i na celou řadu dalších odvětví, jako jsou zpracování a úprava vody, biopotraviny, vývoj nových materiálů či třeba recyklace. Největší zastoupení má ve fondu společnost Republic Services Inc, lídr v oblasti recyklace v USA. Ta pomáhá vracet do oběhu využitelné materiály, k jejich svozu navíc využívá elektromobily a vozidla na CNG.

V roce 2021 zaznamenala společnost rekordní ekonomické výsledky a pozitivní je i její výhled do budoucna. A to i proto, že do roku 2030 firma plánuje zvýšit podíl recyklovaného odpadu o dalších 40 % a o polovinu zvýšit množství využitelného bioplynu.