Konec administrativní práce je na dosah, říká Iveta Chválová ze SAP Services

Chvalová

Chvalová Zdroj: SAP Services

Příprava výkazů a reportů, přepisování údajů do databází, zdlouhavá administrativa. To vše může být v mnoha kancelářích jen hudbou budoucnosti. V SAP Services, jednom z největších českých center podnikových služeb, se to s pomocí technologií daří měnit již dnes. Podle jeho ředitelky Ivety Chválové to přineslo vyšší spokojenost zaměstnanců centra i chuť dále inovovat způsoby práce.

Podnikové služby v původním pojetí představovaly zejména podpůrné aktivity firem, jako je například účetnictví nebo personalistika, provázené vysokou mírou administrativní zátěže. Jak vypadá moderní svět služeb, jako se podařilo vytvořit v SAP Services?

Je to svět plný moderních technologií, kreativity a inovací. S jejich pomocí se nám podařilo velkou část administrativních činností automatizovat, lidé tedy již netráví většinu pracovního času skenováním faktur, manuální přípravou reportů anebo přepisováním údajů. Robot dnes například připraví ročně přes 23 tisíc pracovních nabídek, které se předtím připravovaly ručně. My se díky tomu můžeme soustředit na inovace a expertní činnosti. V Praze máme týmy, které se zabývají zjednodušováním HR procesů, automatizací tvorby zmiňovaných nabídek a smluv, využitím umělé inteligence v náboru i plánování kariérního rozvoje, a řadu dalších. Naše centrum vnímám jako People Innovation Hub, tedy místo, odkud se šíří nápady na vylepšování byznys procesů do celé společnosti SAP. Nyní je již velké procento našich lidí zapojeno do inovačních projektů a jejich kompetence v této oblasti rostou. A to nejen u nás, ale v rámci celého sektoru – dle oborové asociace ABSL již přes 70 % práce patří do kategorie činností s vysokou přidanou hodnotou. I díky tomu má obor potenciál proměnit Českou republiku z tradiční výrobní ekonomiky s domnělou levnou pracovní silou na zemi moderních a inovativních služeb s vysokou přidanou hodnotou.

Můžete uvést konkrétní příklady inovací, které jste v Praze uvedli v život?

Zaměřujeme se na využití potenciálu strojového učení, chatbotů a umělé inteligence a dosahujeme zde skvělých výsledků. Například robot Alex plánuje termíny pohovorů s uchazeči o práci po celém světě. Ročně jich domluví kolem 90 tisíc, což nám ušetří obrovské množství práce a času, jde o tisíce hodin. Navíc je to i rychlejší, robot to úspěšně zvládne v průměru za méně než dvě hodiny, a to včetně čekání na reakce uchazečů. Alex reaguje tak přirozeně, že si část kandidátů ani nevšimne, že si píše s umělou inteligencí. Dalším příkladem jsou inovace v našem oddělení HRdirect, které se denně zabývá dotazy a žádostmi zaměstnanců SAP z celého světa. Díky strojovému učení, které pomáhá kategorizovat přicházející dotazy se zaměstnanci dočkají odpovědi a řešení svého problému v mnohem kratším čase. Dotaz je na základě analýzy textu zařazen do jedné z více než stovky kategorií, kterým se pak věnují naši specialisté. V loňském roce jsme takto zpracovali přes 130 tisíc dotazů, letos jich očekáváme ještě o 10 tisíc víc. Čím více požadavků stroj zpracuje, tím lépe se učí rozeznávat správnou kategorii a tím méně dělá chyb.

Na co kladete důraz při náboru lidí do týmu? Je znalost technologií nutnou podmínkou? Je v ČR vůbec dostatek expertů, kteří podobné projekty umí vytvářet a uvádět v život?

Portfolio našich týmů a tím pádem i nabízených pozic je opravdu pestré a profil uchazečů není univerzální pro všechny. Těší mě, že naše inovativní projekty ve velké míře vycházejí z konkrétních potřeb byznysu a vymýšlí je často sami zaměstnanci. Například kolega z HR přijde s projektem na zlepšení služby, IT expert promyslí, jak by to šlo udělat technicky, a experience manager prozkoumá přidanou hodnotu pro uživatele. Takto se lidé navzájem obohacují v oblastech, do kterých by možná nikdy vhled nezískali. A odpovídá to i na váš dotaz – ne, znalost technologií není nutnou podmínkou u všech pozic. Stojí za to také zdůraznit, že díky povaze našeho businessu máme kolegy po celém světě, a proto nejsme úplně limitováni jednou zemí. Jsme globální organizace a naše distribuované týmy sestávají z kolegů sedících po celém světě.

Co si pod distribuovaným týmem představit? A mohou být lidé „distribuovaní“ i v rámci ČR, tedy pracovat z domova odkudkoliv?

Princip je jednoduchý. Abychom mohli poskytovat stabilní a prakticky nepřetržité služby za všech podmínek, máme kolegy rozptýlené ve více lokalitách. Oddělení payrollu má například kolegy ve 30ti zemích, ale pořád jsou sladění a fungují jako jeden tým, po formální i neformální stránce. A samozřejmě mohou tito lidé pracovat jak z lokální firemní kanceláře, tak po domluvě se svým manažerem i z domova. A to platí i pro zaměstnance v České republice.

Zmínila jste inovace ve vzdělávání, jaké moderní přístupy tedy využíváte v oblasti vzdělávání a kariérního rozvoje vašich lidí?

Věřím, že nejefektivnější vzdělávací metodou je praktická zkušenost, tzv learning by doing. Pro můj vlastní kariérní rozvoj byla zásadní, a proto ji mohu jen doporučit. V SAP Services kolegům nabízíme zážitkové vzdělávání, kdy si můžou na několik týdnů či měsíců vyzkoušet práci v jiném týmu dle jejich vlastního výběru. Pro techničtější pozice využíváme nástroj SPEAK, který lidem umožňuje otestovat své dovednosti a nechat si doporučit vhodné vzdělávací programy dle toho, kam se ve své kariéře plánují posunout. Nástroj zaměstnanci doporučí také tréninky, které mu pomůžou se na posun připravit, prohloubit jeho dosavadní znalosti, nebo naopak rozšířit obzory i mimo současný obor.

Rozvoj lidí je pro nás prioritou, bez nich bychom nevyrostli v jedno z největších center podnikových služeb v České republice a nehráli bychom ve strategii SAP tak důležitou roli. I proto v označení People Innovation Hub jsou lidé na prvním místě.