Kyberpojištění může krýt třeba i únik dat

Jiří Havrlant

Jiří Havrlant Zdroj: SATUM

V některých segmentech byznysu klesá platební morálka, a proto roste popularita pojištění proti nesplácení ze strany klientů. „Pro dnešní dobu je příznačná nejistá ekonomická situace,“ říká Jiří Havrlant z makléřské společnosti SATUM. V návaznosti na rozvoj kybernetických útoků se rozvinulo třeba i pojištění úniku dat nebo nákladů vynaložených v souvislosti s vydíráním.

Jaké aktuální trendy můžeme pozorovat v e-commerce z hlediska bezpečnosti?

Pro dnešní dobu je příznačná nejistá ekonomická situace, která se samozřejmě promítá i do oblasti e-commerce. Trendem je čím dál větší zapojení mobilních zařízení jako vstupního kanálu pro odeslání objednávek, tedy mobile commerce. Dochází také ke zkracování dodavatelských řetězců.

Jakou roli hraje umělá inteligence?

AI pomáhá především s větší personalizací. Všichni známe chatboty, umělá inteligence ale nabízí řadu sofistikovanějších nástrojů a vychytávek. Jde třeba o chytrou logistiku. Obecně pomáhá zejména hlavně automatizaci procesů a snadnější predikci zákaznických požadavků.

O kybernetických útocích slyšíme stále častěji. Jak se jim bránit?

Důležitá je především prevence a dodržování bezpečných postupů v kyberprostoru. Firmy by měly mít stanoveny metodiky a ty dodržovat. Neméně důležitou součástí jsou i investice do oblasti zabezpečení a pravidelné proškolování zaměstnanců.

Jaká kybernetická rizika si firmy mohou pojistit?

Dnes se můžete setkat s pojištěním kryjícím odpovědnost v případě úniku dat či přerušení provozu, zapříčiněného narušením bezpečnosti sítě a systémů. Ale i nákladů vynaložených v souvislosti s vydíráním a dokonce případných regulatorních sankcí, jako jsou pokuty za porušení povinností uložených nařízením GDPR.

O co je největší zájem?

Vždycky záleží na konkrétním případu i firmě jako takové, a to je vždy individuální. Každopádně dnes je nabídka ošetření rizik obrovská a dá se efektivně pojistit téměř vůči všemu.

Je možné uvést nějaký příklad?

Velmi poptávaným produktem je standardně pojištění majetku, pojištění provozní odpovědnosti, pojištění profesní odpovědnosti a již diskutované pojištění kybernetických rizik. Velkým tématem při debatách s členy managementu je pojištění odpovědnosti statutárních orgánů.

Jaké pojistné produkty jsou specifické v oblasti e-commerce a logistiky?

Z těch nejtěžších je to určitě profesní odpovědnost a důležitou roli hraje také pojištění proti kybernetickým rizikům.

Mohou se firmy pojistit i proti růstu cen vstupů anebo proti platební neschopnosti zákazníka?

Ano, mohou. Takových produktů je řada. Jedním z hlavních je potom takzvané pojištění pohledávek, aktuálně velmi oblíbený produkt. Jeho popularita roste, protože dochází k celkovému poklesu platební morálky v určitých segmentech byznysu. Nicméně vhodný produkt je potřeba vždy řešit individuálně a nastavit konkrétní parametry.

Jaké jsou nejčastější přešlapy?

V oblasti pojištění, a to nejen u velkých firem, je potřeba mít dobře zmapovaná rizika. K tomu může napomoci využití služeb profesionálního pojišťovacího makléře, který je umí zanalyzovat a po důkladné analýze a auditu navrhnout vhodný pojistný program. V praxi pozorujeme nejčastěji nekvalitně nastavený pojistný program, anebo že parametry smlouvy vůbec neodpovídají skutečnosti.

Co je největší výzvou, před níž dnes firmy stojí?

Současná geopolitická situace je velmi složitá. Makroekonomické problémy současnosti a politická nestabilita s probíhajícím válečným konfliktem na území Evropy mají za následek hned několik výzev, s nimiž se potýkají firmy a celý průmysl.

Neustále se potýkáme s relativně vysokými cenami vstupů, zejména pak energiemi, a problémy v dodavatelských řetězcích. S tím je spojený nedostatek kvalifikované pracovní síly a stále vysoká inflace, což má za následek tlak na opětovný nárůst mezd. Firmy se s otázkou dalšího navyšování mezd budou muset vypořádat a budou to mít velmi složité.

 

Jiří Havrlant

Je z pozice chief sales officer (CSO) v makléřské společnosti SATUM zodpovědný za strategický rozvoj byznysu, akvizici nových zákazníků a růst. Do firmy přišel z poradenské společnosti Chytrý Honza. Pracoval i pro Rockaway či DRFG.