Podcenit digitalizaci firemních financí se nevyplatí, říká Martin Prášek ze Simplebeez | E15.cz

Podcenit digitalizaci firemních financí se nevyplatí, říká Martin Prášek ze Simplebeez

oka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

„Mnoho finančních ředitelů nerozumí moderním nástrojům jako CPM nebo ERP, nemají kapacity a vlastně ani tým s potřebnými zkušenostmi. Ale současně jsou nuceni vést ve firmě digitalizaci financí. To nás přimělo nabídnout jim roli partnera a překlenout nesoulad mezi financemi, procesy a technologií“, říká Martin Prášek, spoluzakladatel Simplebeez.

Co vás vedlo k založení Simplebeez?

Ono to má několik rovin. V té profesní rovině, pokud se vypracujete v renomovaných globálních společnostech do zajímavých rolí v oblasti finančních systémů a máte možnost řídit mnoho globálních i lokálních projektů, dá vám to obrovské zkušenosti, znalosti metodik a přístupů i nutný nadhled. Na druhé straně to současně odhalí situace, které vy osobně byste řešili jinak, pokud byste nemuseli dělat kompromisy a politiku kolem. Zkrátka začal jsem cítit, že chci to nejlepší, co jsem měl možnost se naučit, sloučit s vlastními přístupy, a především zaměřit se na porozumění a vztah s koncovým zákazníkem.

Proč se má finanční ředitel bojující s digitalizací na Simplebeez obrátit?

Umíme velmi účinně podpořit klienty, kteří chtějí posílit roli financí ve společnosti nebo kteří uvažují o adaptaci moderních technologických řešení, převážně pak CPM (Corporate Performance Management, pozn. redakce) nebo ERP (Enterprise Resource Planning, pozn. redakce). Poskytujeme zkušené, projektově orientované manažery nebo celý tým, který je schopen klienta doplnit a případně i převzít exekutivní odpovědnost za konkrétní projekt nebo jeho fázi. Finanční ředitelé, a nejen oni, často nemají know-how, nemají s těmito projekty dostatečné zkušenosti, nemají ve firmách potřebné lidské kapacity. Anebo mají onu pověstnou „profesní slepotu“.

Dnešní doba digitalizace, inovací a vysoké dynamiky od CFO (finančních ředitelů, pozn. redakce) vyžaduje, aby byli cross-funkčními lídry, spojovateli, inovátory a tahouny, aby ve společnosti byli zapojeni do všeho od strategie, přes projekty technologických inovací až po získávání a retence zákazníků. Dlouhodobé DNA tradičního CFO, a širokého spektra lidí z financí, je však stále především ve světě reportingu, účetnictví a compliance.

Spoustě lidí ve finančních týmech chybí praktické a implementační znalosti v oblasti finančních a byznysových aplikací. Digitalizace ale vytváří obrovský tlak, mluví se o Financích 4.0, a kdo nejde s dobou a neučí se novým nástrojům, a s nimi souvisejícím možnostem, dostává se do obrovské nevýhody. A to má rychle vliv na celou firmu.

Jaké dopady to v praxi může mít na fungování finančních týmů?

Zde se dostáváme k jádru věci, proč finanční týmy nejčastěji čelí nižší schopnosti digitalizaci adaptovat, proč se ve společnostech ocitají v určité izolaci, s čímž mohou být spojené frustrace, pocit nedocenění a v mnoha případech pak také vyhoření.

Není to jen můj subjektivní názor. Například Gartner, Inc. z roku 2019 (Charakteristické znaky vítězných finančních transformací) uvádí, že pouze 35 procent interních nefinančních oddělení je spokojeno s podporou a službami poskytovanými finančním oddělením. To má obvykle několik příčin. Uvedu tradiční pozornost soustředěnou především na účetnictví, reporting a compliance, datová sila, fragmentované neprioritizované systémy a také neschopnost vyhodnocovat a zpracovávat obrovské množství dat a s tím často související ona nemilovaná závislost na IT.

Jak konkrétně může Simplebeez v této rovině pomoci?

Technologicky orientovaní finanční experti jsou dnes nedostatkovým zbožím a většina těch schopných funguje na dodavatelské projektové bázi nebo na straně dodavatelů konkrétních řešení. CFO, který chce modernizovat, tak většinou bývá chtě nechtě odkázán na důvěru v dodavatele řešení a tak trochu otevírá bianco šek. Naše zkušenost říká, že není rozumné pouštět se do implementace CPM nebo ERP bez řádné přípravy. Naprosto klíčová je pak při zavádění nových nástrojů role nezaujatých finančních byznys architektů, jejichž práce vyžaduje přesah přes finance, holistický nadhled a zkušenosti s IT terminologií a implementačními metodami.

Když budu konkrétní, uvažuje-li klient o modernizaci finanční a procesní infrastruktury, naší rolí je doplnit jej, stát na jeho straně a pomoci mu pojmenovat vizi, strategii a nejlepší možnou chronologii transformačních kroků. Posuzujeme procesní připravenost, moderujeme a nad rámec financí spojujeme myšlenky, cíle a nápady interních lidí do rozumné vize a filtrujeme aktivity s nízkou přidanou hodnotou. Současně jsme partnerem a pilířem při výběru konkrétních nástrojů, posouzení jejich vhodnosti či nutnosti. Primárním přínosem partnerství s námi je tedy jistota, že klient v modernizaci finanční infrastruktury jen zbytečně neutopí peníze. Že skutečně vynaloží své úsilí směrem, který je pro daný záměr a očekávaný přínos ten nejdůležitější, i z hlediska návratnosti investice. Můžeme například dojít k závěrům, že namísto okamžité velké investice do IT řešení bude nejdříve vhodné zoptimalizovat procesní řízení a vyřešit interní duplicitní aktivity.

Připravit klienta na implementaci nového CPM nebo ERP je tedy jedna věc, klíčová pak ale bude zejména samotná realizace a dodání. Co nabízíte klientovi v této oblasti?

Při reálných implementačních projektech na straně klienta typicky plánujeme a vedeme konkrétní dílčí aktivity, umíme výrazněji usměrnit externího dodavatele z hlediska potřeb, priorit, adekvátnosti řešení apod. Sponzoring CFO, CEO a dalších členů interního vedení klientské společnosti je zde samozřejmě kritický. Klademe tak důraz na kvalitní a promyšlený design a zajištění co nejvyšší hodnoty pro klienta za optimální cenu.

Můžete jmenovat konkrétní, nejčastěji používaná technologická řešení, jež u svých zákazníků využíváte?

Jsme partnerem globální společnosti OneStream Software a jako technologický pilíř transformací klíčových firemních procesů implementujeme řešení OneStream XF CPM. Společně s Davidem Štěpánem, spoluzakladatelem Simplebeez, a našimi dalšími kolegy jsme si každý prošli mnoha malými, ale i velkými implementacemi CPM či ERP řešení na lokální i mezinárodní úrovni. A přestože dokončení transformace finančních procesů je bilancí mezi lidmi, procesy a technologií, s některými nástroji těchto cílů prostě dosáhnete výrazně lépe a rychleji. Taková je naše zkušenost.

Představte tedy krátce OneStream XF platformu a její zásadní přednosti.

OneStream XF je špičkové řešení CPM druhé generace, které všechny firemní procesy přesouvá do jednotné technologické platformy. Sjednocuje a zjednodušuje finanční konsolidaci, plánování, reporting a BI, analýzu a posouvá kvalitu finančních dat pro komplexnější organizace. Jednotná platforma OneStream, nasazená v cloudu nebo on premise, organizacím umožňuje modernizovat finance, nahradit více starších aplikací a snížit celkové náklady na vlastnictví finančních systémů. OneStream XF tak umožňuje finančním týmům, aby trávily méně času integrací dat a údržbou systémů a více času soustředily na zvyšování výkonu firmy a byznys partnering. Tedy naplňovat cíl transformace financí, se kterým se osobně přímo ztotožňujeme.

Na co při implementaci OneStream kladete největší důraz?

Je třaba zajistit, aby nám většina lidí z financí rozuměla, abychom společně mohli stavět budoucí funkční a procesní architekturu, ale nesmíme je příliš zatěžovat technikáliemi. Klademe tedy důraz na vedení klienta po funkční a procesní stránce. Tu doplňujeme v rámci týmu potřebnými technickými a konfiguračními experty platformy OneStream.

Disponujeme velmi zkušeným mezinárodním implementačním týmem, který je schopný, případně i přímo s partnery z OneStream Software, zrealizovat kompletní nasazení této platformy a převzít tak celkovou zodpovědnost za dosažení cílů a úspěchů zákazníka.

 

 

 

Nakolik se vnitřní fungování společnosti může po implementaci OneStream řešení skutečně změnit?

Na obrázku je obvyklá situace ve větších společnostech, kterou nazýváme „Spaghetti“. Dole jednotlivé dceřiné společnosti řídící finance v různých ERP řešeních nebo stále oblíbeném Excelu. Nad tím pak sedí centrální tým financí se svými partnery z vedení a s majiteli a zápolí s tím, že má obrovskou agendu a limitované kapacity, natož nástroje. Bojuje s mnoha fragmentovanými aplikacemi, nástroji se silnou závislostí na IT, a žije doslova v Excelovském pekle. Není pak divu, že se většina finančních manažerů zaměřuje na to dodat „nějaká čísla“ a reporty po závěrce, ale chybí průběžný analytický vhled a jasná souvislost s byznys aktivitami a předchozími rozhodnutími či plány.

OneStream toto řeší tak, že sjednocuje finanční konsolidaci, plánování, reporting, analýzu a kvalitu dat pro komplexnější organizace. A eliminuje tak onen drahý a neefektivní „Spaghetti“ syndrom. Finanční tým dokáže v jednom aplikačním prostředí s byznys partnery simulovat operativní a finanční budoucí scénáře, stavět rozpočet, plánovat CAPEX, lidské zdroje či cash flow. Současně třeba i plánuje a řídí přes workflow závěrku, sestavuje konsolidované výkazy atd.

To vše umožňuje týmu CFO být výrazně rychlejší a lépe přispívat k analýze a spolurozhodování v byznys otázkách, při zachování silného compliance.

Co byste závěrem poradil v otázce, zda investovat nejdříve do ERP nebo do CPM?

Dobrá otázka. „One size fits all“ řešení neexistuje a volbu přístupu je vždy nutné dobře postavit do kontextu a kultury společnosti. Nicméně, troufám si tvrdit, že existuje několik silných a doložitelných argumentů, proč je vhodnější, mnohdy výrazně levnější i s rychlejším přínosem, více pozornosti věnovat nástrojům CPM, jako je právě OneStream XF.

Je to jen o výši investice, nebo má CPM i jiné benefity?

Systémy ERP, zaměřené převážně na operativní a transakční zpracování, mohou těžit z nové generace cloudových aplikací. Naopak neexistující nebo neadekvátní systémy CPM a analytiky podkopávají samotnou podstatu finančního řízení a schopnosti manažerského rozhodování. Všechny průzkumy z poslední doby poukazují na to samé. Potřeba řešit nedostatky v informacích, v analytice a průběžné finanční výkonnosti je mnohem vyšší a naléhavější priorita než nahrazení starých, ale do značné míry stále spolehlivých ERP systémů.

Autor: oka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah