Společnost SafeDX Česku představila novou platformu pro orchestraci lokálních i světových cloudů

SafeDX Cloud Platform je nová cloudová orchestrační platforma

SafeDX Cloud Platform je nová cloudová orchestrační platforma Zdroj: SafeDX

Miroslav Černík, ředitel společnosti SafeDX
2
Fotogalerie

SafeDX, dceřinný podnik globálně působící společnosti Foxconn, na český trh přichází s unikátním řešením orchestrace hybridních cloudů. SafeDX Cloud Platform zpřístupňuje oblíbené IT Cloud služby provozované v datových centrech v ČR s možností napojení na služby nejpoužívanějších světových veřejných cloudů, jako je Amazon Web Services či Microsoft Azure, a zároveň nabízí sjednocený pohled na řízení vývoje, testování a nasazování software či správu virtuální a fyzické IT infrastruktury.

Se zvyšujícími se požadavky na využívání různorodých cloudových služeb logicky přichází také potřeba tyto služby jednodušeji spravovat. Toho lze jen velmi obtížně dosáhnout bez nástrojů poskytujících přehledné prostředí, ve kterém lze definovat pravidla využívání IT a Cloud zdrojů napříč jednotlivými projekty, přiřadit a spravovat role ve vlastní organizaci či definovat role směrem k externím spolupracujícím entitám. V současné době je to vedle požadavků na maximální efektivitu v nakládání s lidskými i IT zdroji, kybernetickou bezpečností, flexibilitou a pokud možno i dostupnou lokální expertní podporou žhavé téma zejména v organizacích které vyvíjí, nasazují a spravují velké množství aplikací, ať už pro své vlastní potřeby, nebo na zakázku pro jiné.

Na trhu existuje množství služeb, které dokáží monitorovat jednotlivé zdroje využívané při vývoji a nasazování aplikací či ke sledování stavu a využití IT infrastruktury. Avšak teprve nyní se objevuje univerzální cloud orchestrační platforma, která umožňuje přístup ke službám pronájmu fyzických serverů HPE GreenLake [Baremetal], virtuálních serverů Linux či Windows, datových úložišť a síťové infrastruktury [IaaS] či vývoji a provozu cloud-nativních aplikací prostřednictvím kontejnerové technologie Kubernetes [PaaS] a datových center na území ČR v kombinaci se službami globálních Cloudů, jako je Amazon Web Services či Microsoft Azure.

[SCP] SafeDX Cloud Platform je cloudová orchestrační platforma umožňující řídit a využívat jak vlastní IT zdroje [on-premise], tak lokální veřejný cloud SafeDX v ČR, tak i rozšířené zahraniční veřejné cloudy. Dramaticky zjednodušuje a zpřehledňuje životní cyklus a správu IT projektů a aplikací a zároveň poskytuje ucelený přehled o stavu klíčových parametrů prostřednictvím jednotného a přehledného manažerského rozhraní. Společnost SafeDX své cloudové služby v rámci ČR poskytuje primárně z vlastního moderního a bezpečného Tier III datového centra v pražských Vysočanech.

 „Jedná se o jedinečnou Cloud orchestrační platformu, která umožňuje velmi snadnou správu lokálních i zahraničních IT zdrojů a služeb, čímž napomáhá k efektivnímu a bezpečnému vývoji, nasazování a provozu aplikací. Kombinace technologií Openstack a Kubernetes, na kterých je služba založena, umožňuje rychlé, levné a bezpečné nasazování fyzických či virtuálních serverů či stále populárnějších kontejnerů s možností snadné konfigurace dle vlastních potřeb. Jsem přesvědčen o tom, že díky snadné možnosti volby lokálních či zahraničních zdrojů a významným úsporám času i nákladů při vývoji a nasazování nových aplikaci a IT projektů se [SCP] SafeDX Cloud Platform brzy stane měřítkem ve správě hybridních cloudových služeb i v České republice“, přibližuje aktuální uvedení služby na český trh pan Miroslav Černík, ředitel společnosti.

Miroslav Černík, ředitel společnosti SafeDXMiroslav Černík, ředitel společnosti SafeDX

SafeDX, která úspěšně působí na českém a evropském trhu již 5 let, si pro uvedení platformy v rámci svého partnerství s Hewlett Packard Enterprise zvolila službu HPE GreenLake. „Zvažovali jsme několik alternativ, avšak po zhodnocení možností jsme se jednomyslně shodli, že právě spojení [SCP] s HPE GreenLake přináší našim zákazníkům flexibilitu a nečekané možnosti při zachování tradiční stability a bezpečnosti. Vyzdvihl bych nejen jednoduchost a velmi intuitivní ovládání, schopnost zavádění IT projektů a služeb v reálném čase, ale především pak schopnost efektivně a bezpečně řídit lidské i IT zdroje v prostředí hybridních Cloudů,“ popsal Miroslav Černík.

Nová platforma je dostupná standardní formou veřejné cloudové služby, a to včetně podpory v českém jazyce. Samozřejmností je možnost vyzkoušení demo verze.