Elis z Pražské energetiky: Technologie mění náš byznys model | E15.cz

Technologie mění náš byznys model, říká Pavel Elis z Pražské energetiky

Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky.
Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky.
• 
ZDROJ: PRE

Viliam Buchert

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Elektrické podniky královského hlavního města Prahy, předchůdce společnosti Pražská energetika, vznikly už v roce 1897. Ovšem představa, že i dnes se tato společnost věnuje pouze dodávkám elektřiny a že působí jen v hlavním městě, je milná. „Náš byznys model se změnil a moderní technologie, digitalizace a decentralizace energetiky jej budou měnit dál,“ říká Pavel Elis, předseda představenstva a generální ředitel Pražské energetiky.

Pražská energetika je jedním z rozhodujících hráčů na českém trhu v dodávkách elektřiny, ale působí i v dalších sektorech. Jaký vliv má na vás koronavirová krize?

Koronavirus intenzivně dopadá nejenom na českou společnost jako celek, ale samozřejmě také na naše podnikání. V případě dodávek elektřiny v Praze v období od poloviny března do května došlo k poklesu spotřeby zhruba o 15 procent, a to zejména kvůli uzavření provozoven služeb, omezení v průmyslu, v restauracích, obchodních centrech, provozu na pražském letišti, či v dopravním podniku. Naopak logicky stouply odběry v domácnostech. Z našich dat o vývoji spotřeby na území Prahy vidíme rozdíl mezi současným vývojem a krizí v letech 2009-2010, kdy byla spotřeba v hlavním městě relativně stabilní, protože v té době nebyl sektor služeb příliš zasažen.

A jak to vypadalo, když vláda začátkem října opět vyhlásila nouzový stav?

V průběhu léta se vrátila spotřeba elektřiny téměř na normální úroveň, v říjnu jsme však pozorovali opětovný pokles dodávek na území Prahy, i když zatím ne tak významný jako v jarních měsících. Myslíme si však, že v sektoru služeb, který je zásadní pro dodávky elektřiny v centrální části metropole, bude nízká spotřeba elektřiny přetrvávat určitě ještě delší dobu.

Dá se odhadnout, co vás čeká v příštích měsících, protože situace může být turbulentní?

Nižší poptávka po energiích bude ještě několik měsíců přetrvávat. Na druhou stranu je pro nás spolehlivá dodávka elektřiny základní službou, bez které nemůže současná společnost fakticky existovat, a naší povinností je ji stoprocentně zajistit. Naše společnost, jako provozovatel kritické infrastruktury, si uvědomuje odpovědnost ke svým zákazníkům, odběratelům a všem závazkům zcela jistě dostojí. Máme na to dostatečné provozní a servisní kapacity, technické vybavení a v případě potřeby i detailní havarijní plány. A to se netýká jen Pražské energetiky, ale myslím si, že i celé české energetiky. Už na jaře jsme slíbili, že nenecháme bez elektřiny nikoho, kdo by se v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru dostal do finančních potíží, a tento slib jsme dodrželi. Vidíme však, jak se postupně zhoršuje platební schopnost zákazníků v krizí nejvíce zasažených segmentech. Těmto zákazníkům vycházíme vstříc a snažíme se nalézt oboustranně přijatelné řešení. Chápeme, že to není pro mnohé jednoduché.

Co s tím ale dlouhodobě můžete dělat?

Především dál jednat, vytvářet individuální splátkové kalendáře, hledat možnosti úspor v dodávkách energií. Úplně poslední možností je ukončení dodávky, ale tomu se snažíme obzvlášť v současné době vyhnout.

V minulých měsících probíhala také diskuse o cenách elektřiny. Co máme očekávat v tomto případě?

Na velkoobchodním trhu dochází k cenovým turbulencím, kdy cena dodávky na příští rok krátkodobě poklesla k hodnotě 38 euro za MWh a následně se opět vyšplhala až na hodnotu více než 47 euro. Zároveň také významně oslabila česká koruna proti euru. Pokud se týká cen pro konečné zákazníky, tak naše společnost drží ceny na stabilní úrovni již od poloviny roku 2019 a je tak trvale jedním z nejvýhodnějších dodavatelů na trhu. Tento přístup chceme nadále zachovat a minimálně do poloviny roku 2021 žádné úpravy cen nepřipravujeme. Všem novým zákazníkům i těm, kterým končí platnost termínovaných smluv, vždy nabízíme férové podmínky dodávky za vysoce konkurenceschopné ceny.

V dlouhodobém horizontu je ale otázkou, jak se bude vyvíjet česká energetika v rámci celoevropského kontextu. Ceny energií nejsou ovlivňovány pouze nabídkou a poptávkou, ale také regulatorními opatřeními v oblasti ochrany klimatu, obnovitelných zdrojů, přenosových a distribučních sítí, organizace trhu s energiemi, požadavky na energetickou bezpečnost a tak dále. Dlouhodobě tak lze očekávat spíše růstový tlak na cenu, který však může být kompenzován některými opatřeními.

Lze za tohoto stavu připravovat nové nabídky?

Průběžně připravujeme stále nové produkty. V létě jsme nabídli produkt Klima, který propojuje nabídku klimatizace a speciálního zvýhodněného tarifu. Nyní nabízíme náš inovovaný zelený produkt PREekoproud, úspěšný je také produkt Elektrikář, kdy novému zákazníkovi, který přechází k Pražské energetice, nabízíme technický audit odběrného místa. Pro naše zákazníky nejen z řad domácností máme také speciální zlevněné nabídky instalace fotovoltaické elektrárny na rodinné domy nebo provozovny, dodávky tepelných čerpadel a řešení dobíjení elektrovozidel.

Evropská komise ale nedávno představila Zelenou dohodu pro Evropu. Někdo ji kritizuje, protože to bude drahá záležitost, jiní ji vítají. Jaký je váš pohled?

Je zájmem nás všech, abychom měli čisté a zdravé životní prostředí, takže obecně je to správná cesta. Významnou otázkou je, jakým způsobem a jak rychle máme k cílům, o kterých hovoří Evropská komise i Evropský parlament, dojít, jak a z čeho to financovat a při tom všem neohrozit stabilitu energetického systému.

Jaká úzká místa a jaké možné výhody na této cestě vidíte?

Většina navrhovaných opatření k ochraně klimatu není za stávajících tržních podmínek samofinancovatelná a jejich realizace bude vyžadovat nějakou formu ať už veřejné podpory, nebo podpory pomocí různých regulatorních mechanismů a norem. Je důležité, aby nedocházelo k nějakým významným pokřivením tržních vztahů, vytváření různých cenových bublin, aby nedocházelo k neefektivní alokaci celospolečenských zdrojů. Myslím si, že náklady na transformaci energetického systému nemůže zcela nést pouze sektor elektroenergetiky, jak tomu v minulosti často bylo například při podpoře obnovitelných zdrojů, ale na těchto nákladech se musí podílet i ostatní části energetiky jako plynárenství, zpracování ropy a do financování této významné součásti celospolečenské přeměny je třeba zapojit i veřejné zdroje.

Může být v budoucnosti cena elektřiny díky obnovitelným zdrojům pro koncového zákazníka nižší?

Obnovitelné zdroje mají velmi nízké, téměř nulové, variabilní náklady, kdy u fotovoltaických, či větrných elektráren zcela odpadají náklady na palivo. Sluneční záření nebo vítr jsou zdarma. Pokud jsou investice do těchto zdrojů zaplaceny z různých fondů a podpor, je pak cena jimi vyrobené energie nízká, což vede k tomu, že postupně vytlačují z trhu klasické energetické zdroje. Na jednu stranu to může být pozitivní, na druhou je ale potřeba udržet stabilitu přenosových soustav, což znamená, že do výroby se musí více zapojit nákladnější špičkové zdroje, a to může vést naopak k nárůstu koncových cen.

Pražská energetika už má v tomto směru moderní projekty Smart City či e-mobilita, co konkrétně to pro zákazníky znamenají?

Podporujeme rozvoj městské infrastruktury. Investujeme nemalé prostředky do digitalizace provozu sítí, což znamená i významné výdaje do telekomunikačních technologií, které umožní provoz moderních chytrých sítí. Podporujeme integraci decentrální výroby, energetické úspory, efektivní využití energie, hledáme technologická řešení pro energetické komunity. Naším cílem je, aby ze všech nových technologií profitoval konečný zákazník. Spolupracujeme například s hlavním městem Praha v oblasti veřejného osvětlení. Aktuálním tématem současnosti je elektromobilita. Jsme přesvědčeni, že především v městských aglomeracích dává elektromobilita veliký smysl, kdy nejen, že omezuje lokální emise, ale i například hlukovou zátěž. Budujeme za podpory Operačního programu Doprava rozsáhlou síť dobíjecích stanic na území Prahy, kde prodáváme elektřinu vyrobenou výhradně z obnovitelných zdrojů, takže zákazníci, kteří čerpají energii u našich dobíjecích stanic, si mohou být jisti, že pomáhají chránit životní prostředí.

V některých filmech vidíme domácnosti i firmy ovládané umělou inteligencí a dalšími technologiemi. Budeme k něčemu podobnému spět i Pražská energetika?

To, co můžeme vidět ve filmech, se postupně stává realitou. Již dnes můžete sledovat průběh spotřeby ve své domácnosti nebo firmě z dat našeho chytrého elektroměru, můžete vzdáleně zapínat nebo vypínat spotřebiče podle aktuální situace. Dodáváme moderní dynamické osvětlovací systémy do provozoven, společně s našimi partnery nabízíme systémy řízení spotřeby třeba pro výrobní linky nebo také pro parkovací domy. Zcela jistě se objeví i další novinky, které využijí rychlý technologický pokrok.

Kde pak můžeme očekávat Pražskou energetiku za deset let?

Už dávno nejsme společností, která pouze dodává elektřinu. Za uplynulých 10 let se významně rozšířil okruh a záběr našeho podnikání. Propojujeme prodej energetických komodit, elektřiny a plynu s datovými službami, osvětlením, decentrálními výrobními zdroji, řízením spotřeby, s moderní mobilitou. Náš byznys model se postupně mění a naším cílem díky využití moderních technologií je přinášet zákazníkům přidanou hodnotu a aktivně se podílet na budování regionu jako místa pro kvalitní a spokojený život.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah