Udržitelný přístup je pro firmy konkurenční výhodou | e15.cz

Udržitelný přístup je pro firmy konkurenční výhodou

Jan Jašek, ředitel Industry Expertise Centra a ESG ambasador UniCredit Bank.
Jan Jašek, ředitel Industry Expertise Centra a ESG ambasador UniCredit Bank.
• 
ZDROJ: UniCredit Bank

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Udržitelnost investic (ESG) je hojně diskutovaným tématem posledních dvou let. Uchopit, definovat a dodržovat její principy je pro firmy často velkou výzvou. Investice do udržitelnosti a ochrany klimatu patří do programu prakticky každé společnosti, protože ovlivňují dobré jméno takové firmy. O aktuálním dění kolem ESG jsme hovořili s Janem Jaškem, ředitelem Industry Expertise Centra a ESG ambasadorem UniCredit Bank.

Jak podle vás ovlivní ESG a jeho principy budoucnost firem v ČR?

Udržitelnost je pro firmy klíčovým závazkem. ESG principy jsou důležité k naplnění cílů udržitelné budoucnosti nás všech – od prostředí, ve kterém žijeme, přes naše zákazníky, až po samotnou budoucnost firem. Nedodržování základních principů může mít pro firmy významné negativní dopady, a to nejen na reputaci či financování, ale také na vztahy se zákazníky a dodavateli. Mnohé firmy však berou ESG jako příležitost. Dle našich průzkumů 68 procent dotázaných firem považuje uplatňování principů ESG za konkurenční výhodu a vycházejí z předpokladu, že společnosti, které na udržitelnost nedbají, budou mít v budoucnu potíže se získáváním financí. A potvrzují to i čísla, protože v roce 2021 tvořily ESG úvěry již 20procentní podíl našich dlouhodobých firemních úvěrů. V celkových číslech mluvíme o 33 miliardách korun.

V jakých oblastech firmy ESG financování nejčastěji využívají?

Jde především o investice do udržitelnosti – obnovitelné a zelené zdroje energií s podporou evropských fondů, udržitelné zemědělství, udržitelné a nízkoenergetické budovy, investice do snižování emisí a spotřeby energií nebo transformace zdravotnictví. Společnostem umíme pomoci formulovat konkrétní cíle a dovést je k úspěšné realizaci projektu. V současnosti poskytujeme například financování obnovitelných zdrojů výroby energie, mezi které patří vodní a větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, biomasa či bioplynové stanice. Na všechny ESG úvěry poskytujeme klientům výhodnější úrokové sazby.

Udržitelnost a s ní spojené investice lze tedy vnímat jako příležitost. Dokážete klientům poradit, na co se zaměřit?

Aby banka mohla vést o ESG efektivní a strukturovaný dialog se svými klienty a nabídnout jim kvalitní poradenství v oblasti udržitelnosti, vyvinula vlastní nástroj – ESG Barometr. Jde o jednodušší verzi strukturovaného ESG ratingu pro malé a střední firmy, pro něž je často zpracování komplexního ESG reportu neefektivní nebo příliš nákladné. ESG Barometrem slouží k lepší analýze konkrétních potřeb klientů s cílem individuální klasifikace z hlediska ESG rizik a příležitostí.

Co konkrétně tento proces pro firmu představuje?

Standardně mají banky k dispozici ESG dotazník od České bankovní asociace, který vyhodnocuje pouze rizikovost firmy v oblasti ESG pro potřeby reportingu. ESG Barometr vyvinutý skupinou UniCredit je oproti tomu analytický nástroj zaměřený na identifikaci příležitostí v oblasti udržitelnosti. Hodnotí firmu z hlediska společenské zodpovědnosti, environmentální a sociální udržitelnosti. Umožňuje rozpoznat investiční příležitosti s cílem získání konkurenční výhody či eliminaci ESG rizik. Konkrétně to znamená, že ESG Barometr pokrývá specifická témata týkající se životního prostředí (Environmental), sociálních otázek (Social) a řízení firmy (Governance) pro různá průmyslová odvětví. Nástroj zahrnuje celkem 19 průmyslových sektorů, pro které je schopen vyhodnotit konkrétní společnost z pohledu její udržitelnosti. Díky němu je možné identifikovat oblasti rozvoje, doporučení a případná opatření.

I přes složité události současného světa jako je například konflikt na Ukrajině či energetická krize, zůstává udržitelnost klíčovým tématem. Čechům záleží na tom, jak se firmy chovají k zaměstnancům i ke svému okolí. Dodržování zásad společenské odpovědnosti v podnikové sféře a zároveň trvalé udržitelnosti považuje dle našeho průzkumu za významné 93 procent lidí, tedy převážná většina. Nikdo by tedy neměl stát stranou.

Autor: E15.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah