Věřím, že budoucnost patří multicloudu, říká regionální prezident Dellu Adrian McDonald

Adrian McDonald, ředitel společnosti Dell pro pro region Evropy, Středního východu a Afriky

Adrian McDonald, ředitel společnosti Dell pro pro region Evropy, Středního východu a Afriky Zdroj: Dell

Více než třicet let se pohybuje v nejvyšších patrech světového IT byznysu. Posledních deset let je Adrian McDonald mužem číslo jedna brandů EMC a Dell pro region Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Společnost Dell Technologies pod jeho vedením posílila své postavení nejen jako dodavatel IT řešení, ale také jako poskytovatel finančních služeb. V posledních letech aktivně propaguje digitální transformaci. „I malá lokální společnost se může přes noc stát globální značkou, stačí mít správný digitální přístup,“ říká v rozhovoru pro deník E15.

Co se změnilo od roku 2012, kdy jste se stal prezidentem Dellu pro region EMEA?

Čas v technologickém průmyslu vždy běžel rychleji než v ostatních odvětvích, ale poslední desetiletí je skutečně jiná liga. Jen v posledních třech letech odvedla většina společností tolik práce na svém rozvoji, že by na něj dříve potřebovala patnáct let. A následující roky budou ještě rychlejší. Zrychlení je vidět i na naší straně: na ekonomických výsledcích, produktovém portfoliu i na přístupu k zákazníkům. V době spojení Dellu a EMC v roce 2017 byla hodnota společnosti Dell Technologies 62 miliard dolarů. Během pěti let jsme se posunuli na 101 miliard. Pozitivní je, že růst jde ruku v ruce s inovacemi.

Dell byl dlouhodobě vnímán jako jedna ze značek zlatého standardu na poli korporátního hardwaru. Jak váš byznys změnila masivní digitalizace posledních let?

Pro naše zákazníky už Dell není výrobcem hardwaru, ale partner pro transformaci podnikání. Z pohledu firem dnes na digitálních schopnostech závisí povědomí o značce, loajalita zákazníků, pozitivní zákaznická zkušenost, logistika, řízení rizik, účetnictví i lidské zdroje. Zkrátka všechno. Jestliže se mění svět kolem nás, musíme se změnit i my. V porovnání s minulostí vypadá jinak například způsob prodeje a podpory. Naši zaměstnanci dnes potřebují mnohem širší dovednosti a mnohem hlubší porozumění podnikání našich klientů, aby jim mohli pomáhat zavádět digitální technologie způsobem, který nabídne zlepšení jejich vlastním zákazníkům a pomůže jim zajistit si růst.

Digitální transformace patří k zásadním tématům, jak na ni pohlížíte vy osobně?

Je to budoucnost, jen je třeba ji uchopit za správný konec. Firmy díky ní mohou růst rychleji než dříve. I malá lokální společnost se může přes noc stát globální značkou, stačí mít správný digitální přístup. A naopak globální značky mohou rychle zkolabovat, když se nedokážou digitálně transformovat způsobem přínosným pro své zaměstnance, partnery i zákazníky. Není to však jednoduchá věc. Podle společnosti Deloitte až 70 procent projektů digitální transformace skončí neúspěšně.

K úspěchu je třeba spolupráce napříč celou organizací zákazníka. Může vyžadovat zásadní přepracování obchodních modelů a procesů. Firmy potřebují důvěryhodného technologického partnera, který jim pomůže komplexně nastavit hybridní cloudové modely, zabezpečit koncové body, optimalizovat síť a datové centrum a využít nové technologie, jako je edge computing (zaměřuje se na zařízení připojená k věcem v internetu věcí – pozn. red.). Věřím, že v Dell Technologies takovým partnerem jsme.

Se vstupem do éry webu 3.0 jsou stále náročnější a rozmanitější kybernetické hrozby. Jak to řeší Dell?

Kyberkriminalita způsobuje celosvětově reálné škody, které v roce 2025 budou podle odhadů činit 10,5 bilionu dolarů. V roce 2031 připadne na každé dvě sekundy jeden ransomware útok (škodlivý program, který zablokuje počítačový systém nebo zašifruje jeho data a pak požaduje výkupné za obnovení přístupu – pozn. red.).

Klademe důraz na bezpečnost, soukromí a na odolnost při návrhu a výrobě našich řešení a služeb. Začíná to bezpečným životním cyklem vývoje a bezpečným dodavatelským řetězcem a pokračuje všude, kam se data a aplikace dostanou. Z našich řešení bych zmínil zejména cyber recovery vault (kybernetický trezor – pozn. red.) pro obnovu dat. Kyberzločinci díky němu nemají v případě útoku přístup k datům, která lze obnovit už v řádu dnů, nikoli týdnů či měsíců.

Z pohledu bezpečnosti je ovšem klíčové společné úsilí veřejného a soukromého sektoru. Především soukromé firmy musejí přijmout proaktivní opatření a hrozby identifikovat a reagovat na ně, ať už pomocí vhodných nástrojů, procesů, nebo technického vzdělávání. Nejen uvnitř své struktury, ale také v ekosystému svého dodavatelského řetězce musejí zavést kulturu bezpečnosti a důvěry.

Data se sbírají vždy a všude, jsme svědky neuvěřitelného datového smogu. Mnoho firem se tak dostává do fáze bezradnosti, když se snaží zjistit, jak v datech najít a zužitkovat ta, jejichž využití jim pomůže ke zlepšení produktů a služeb.

Na světě neexistuje podnik, který by nechápal důležitost zabezpečení a získávání hodnoty z dat. Jsou palivem digitální éry. Schopnost dát datům smysl a podniknout odpovídající kroky představuje silnou konkurenční výhodu.

Je pravda, že realita je pro většinu z nás taková, že se datové toky rozrůstají a mohutní. Organizace se potýkají s problémem správy dat a aplikací rozprostřených na více místech ­– v datových centrech, kolokačních zařízeních, veřejném cloudu a stále častěji i v edge, tedy na okraji sítě. Zákazníci nám říkají, že chtějí spravovat všechna data ve všech lokalitách s jednoduchostí a agilitou cloudu.

A je to reálné?

V Dell Technologies delší dobu věříme, že budoucnost patří multicloudu, kde budou pracovní operace a data plynule proudit napříč prostředím. Neustále uvádíme nová řešení pro rozšíření svých možností v oblasti multicloudu. Pokrýváme jimi naše portfolio infrastruktury, aby si zákazníci mohli vybrat, jak a kde budou data ukládat, aby je následně využili v praxi.

Mnoho z našich inovací pomáhá poskytovat právě cloudové služby bez ohledu na to, kde se data nacházejí. Jedním z příkladů je naše spolupráce s přední společností v oblasti datových skladů Snowflake. Ta umožňuje organizacím sjednotit oddělená data, bezpečně je sdílet a provádět různorodé analytické úlohy. Snowflake poskytuje napříč různými cloudy a geografickými oblastmi něco, co bych nazval jednotnou datovou zkušeností.

Znamená to tedy, že budoucnost je v cloudu?

Určitě. Pokud byste se mě zeptali, co se děje na trhu s cloudem, budu mít současně jednoduchou a komplexní odpověď. Na trhu s cloudem se děje všechno.

V rámci debat o cloudu se vždy hodně řešilo téma veřejný versus soukromý. Každý přístup má silné zastánce i odpůrce. Ke kterému táboru se řadíte?

Tato diskuze je podle mě u konce. Ukazuje se, že organizace potřebují obojí. Podporujeme zákazníky ve volbě správné kombinace privátních a veřejných cloudů. Naší silnou stránkou je, že máme „přistávací zóny“ v každém z těchto cloudů. Dokážeme velmi snadno přesouvat pracovní zátěže z jednoho cloudu do druhého. A také dokážeme zákazníkům poskytnout možnost nákupu jejich multicloudových řešení jako služby.

V počátcích mnoho našich zákazníků věřilo, že zcela přejdou na veřejný cloud. To se ale nestalo a nestane. Dochází k přehodnocení celé investiční strategie do veřejného cloudu, protože dosavadní investice vyvolaly velké zklamání.

Zastánci veřejného cloudu argumentovali jeho neuvěřitelnou agilitou a nižšími náklady. Výhoda agility stále platí. Dalším impulzem může být přístup k sadám nástrojů užitečných pro určité využití, například pro rozsáhlou analýzu nestrukturovaných dat. Ukázalo se však, že veřejný cloud je dražší. Také je poměrně obtížné přesunout pracovní úkoly do veřejného cloudu, navíc se změnila řada předpisů a nároků pro práci a nakládání s daty.

Jaké trendy letos očekáváte v IT?

Ve společnosti Dell Technologies hovoříme o šesti velkých oblastech, které skutečně určují architekturu IT: multicloud, 5G, edge, umělá inteligence a strojové učení, správa dat a bezpečnost. Tyto oblasti jsou klíčové pro růst podnikání našich zákazníků a my se na ně intenzivně zaměřujeme.

Zásadní význam však má správná infrastruktura a celkový přístup. Nemůžete mít například umělou inteligenci nebo chytrá města, evoluci v telekomunikacích nebo datovou revoluci na jedné straně, pokud na té druhé nemáte moderní výpočetní úložiště a IT platformy. Tady se opět projevuje naše výhoda jako dodavatele IT řešení od A po Z. Opravdu velká část klíčových dat z celého světa je uložena v systémech společnosti Dell Technologies.

Adrian McDonald

Adrian McDonald je od roku 2020 prezidentem společnosti Dell Technologies pro region EMEA. Disponuje více 35 lety zkušeností v oboru IT a během své kariéry působil v různých městech v rámci svého regionu, jako je Londýn, Vídeň, Johannesburg nebo Curych. Je zodpovědný za veškeré obchodní aktivity, včetně oblasti PC, serverů, úložišť a služeb. Zákazníkům pomáhá co nejefektivněji využívat příležitosti, které nabízejí digitální technologie.