Vyšší odborné školy je třeba lépe propojit se školami vysokými | E15.cz

Vyšší odborné školy je v praxi třeba lépe propojit s vysokými školami

Anglo-americká vysoká škola v Praze
Anglo-americká vysoká škola v Praze
• 

oka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V Británii, v Německu nebo v Rakousku mohou absolventi vyšších odborných škol, nebo jejich ekvivalentů, po absolvování školy ve vzdělání přímo pokračovat v magisterském programu vysoké školy. V Česku se musí vrátit k bakalářském stupni VŠ a podle zástupců profesních škol (VOŠ) i zaměstnavatelů jsou tím diskriminováni.

Na nevyhovujícím stavu návaznosti vyššího odborného vzdělávání se vzděláváním poskytovaným v rámci vysokých škol se v platformě Ředitelský klub shodli jak zástupci profesních škol, tak představitelé zaměstnavatelů, pro které jsou absolventi vyšších odborných škol vysoce důležitým segmentem nově přijímaných zaměstnanců. Místopředseda Národního akreditačního úřadu a viceprezident pro hospodářskou politiku Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar v Ředitelském klubu uvedl: „Vyšší odborné školy mají v našem vzdělávacím systému své místo a sehrávají důležitou roli. Velmi dobře zacílené vzdělání z vyšší odborné školy, kde studenti netráví tolik času teorií, ale mají hodně praxe, je přesně to, co zaměstnavatelé v současné době potřebují.” Také podle něj je nutné hledat takový model terciárního školství, který by vhodně propojil v současné době oddělené světy vyšších odborných a vysokých škol. Poptávka zaměstnavatelů po studentech, kteří absolvovali školy s vyšším množstvím praxe, stále roste a podle Špicara je třeba hledat model, který bude daleko pružněji reagovat na dynamicky se rozvíjející trh práce a jeho potřeby. “V následujících měsících a letech nás čekají obrovské změny potřeb, které budou zaměstnavatelé od absolventů škol očekávat. A v rámci celé vzdělávací soustavy jsou nejblíže zaměstnavatelům a jejich potřebám právě vyšší odborné školy,“ uvedl Špicar.

Šéf Pražského inovačního institutu a odborník na školství Bob Kartous se dokonce domnívá, že by certifikát z vyšší odborné školy v budoucnu měl mít stejnou hodnotu, jakou má bakalářský titul. „Absolventi vyšších odborných škol jsou jednoznačně znevýhodněni tím, že jejich diplom na trhu práce stále nebývá uznáván za ekvivalent bakalářského stupně vzdělání. To je bariéra, kterou absolventi VOŠ musejí prorážet,“ řekl Kartous.

Diskuse Ředitelského klubu se pravidelně uskutečňují v rámci projektu OP VVV Inovace vyššího odborného vzdělávání, který má za úkol vytvořit podklady pro stanovení nového metodického přístupu k budoucnosti vyššího odborného školství v České republice. Projekt je řízen Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a prostředky pro jeho realizaci jsou čerpány z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Ředitelský klub je platforma, jejímž cílem je shromáždit východiska pro ucelenou reformu profesního terciárního vzdělávání na základě názorů expertů vyšších odborných škol, profesních organizací, zaměstnavatelů, studentů, státní správy i samosprávy. Z dosavadních setkání této platformy již vyplynul seznam potřebných změn, které by v systému terciárního vzdělávání pomohly zaměstnavatelům získat kvalifikované pracovníky a zároveň školám vytvořit podmínky pro to, aby takové profesní specialisty pomohly vychovat.

Autor: oka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah