Zákon na ochranu oznamovatelů: hrozba, nebo příležitost?

Video placeholde

V polovině prosince uplyne lhůta pro implementaci směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva EU, takzvané whistleblowing směrnice. Nejen čeští podnikatelé pak budou ve velmi krátké době muset zavést postupy pro přijímání, investigaci a řešení oznámení o porušení zákonů v rámci organizace jakož i opatření na ochranu osob činících tato oznámení. Martin Frolík, právník PRK Partners specializující se na oblast compliance, představí povinnosti zaváděné stávajícím návrhem zákona, prozradí některá na první pohled méně patrná rizika úpravy a vysvětlí, jakou příležitost skýtá tento návrh podnikatelům s ohledem na veřejnoprávní odpovědnost právnických osob.