Banky špatně počítaly RPSN. Iniciativa Jdeto.de už chystá formuláře | E15.cz

Banky špatně počítaly RPSN. Iniciativa Jdeto.de už chystá formuláře

peníze (ilustrační foto)
peníze (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: CC BY-NC-ND 2.0: mlovitt via Wikimedia

Marek Schwarzmann

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Zkontrolujte si, zda vám banky započítaly poplatek za vedení úvěru do RPSN, vyzvala iniciativa Jdeto.de klienty českých finančních ústavů. Jako jeden z vedlejších výstupů zhruba rok probíhajících soudních sporů o účtování bankovních poplatků totiž vyvstalo zvláštní zjištění – některé banky v minulosti „zapomněly“ započítávat poplatek za vedení úvěru do celkové ceny úvěru (dle původního zákona 321/2001 Sb).

„Toto pochybení již dříve například potvrdila Kancelář finančního arbitra ve sporu klienta s GE Money Bank, kdy bez jakýchkoliv výkladových problémů dovodila, že poplatek v RPSN má být i dle původního zákona,“ upozornil právník Petr Němec.

Pokud klient přijde na to, že mu banka špatně spočítala RPSN, zákon mu umožňuje banku vyzvat, že tato smlouva nesplňuje zákonné náležitosti – podle paragrafu šest přílohy k zákonu 321/2001 je zmíněná smlouva automaticky ode dne doručení upozornění bance úročena pouze aktuální diskontní sazbou a „ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými“.

Pro klienty tento krok může znamenat pokles úrokové sazby úvěru až o několik jednotek procent. Pro banku však daná věc znamená možné udělení pokuty ve výši patnáct tisíc korun za každý takový objevený případ pochybení.

Na webu Jdeto.de by se tak v nejbližších dnech měl objevit volně stažitelný formulář pro klienty bank, prostřednictvím kterého budou moci na toto pochybení svoji banku upozornit. Výskyt chybně spočítané sazby RPSN se bude patrně týkat již jen malého vzorku klientů se stále běžícími starými úvěrovými smlouvami.

RPSN zobrazuje procentní podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období jednoho roku.

Petr Němec také upozornil například na rozpor v argumentaci České spořitelny v průběhu soudních jednání: „Banka tvrdí, a Obvodní soud pro Prahu 4 to potvrzuje, že poplatek je součástí celkové ceny úvěru. My (iniciativy, pozn. red.) říkáme, že to je nesmysl, když ho Česká spořitelna od listopadu 2006 do prosince 2010 nezapočítávala do RPSN. Je těžko představitelné, že by si banka chvíli říkala, že poplatek je cenou úvěru a chvíli ne,“ polemizuje.

Zda se má poplatek započítávat do RPSN dle předchozího zákona nicméně mohlo budit pochyby, neboť směrnici Česko provedlo trochu nejasně, avšak v dřívější praxi se poplatek do RPSN dával - plynuto to například z výkladu směrnice a pravidelně se daná problematika objevovala i v dobových odborných článcích.

„Je dle nás jasný protimluv tvrdit, že 'poplatek je součástí ceny úvěru' a zároveň říkat 'poplatek nepatří do roční procentní sazby nákladů'. Jak nemůže do roční procentní sazby nákladů na úvěr patřit cena úvěru? Buď platí jedno, nebo druhé, nikoliv obojí,“ uzavřel Němec.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah