Česká spořitelna se zbavila anonymních vkladů za 1,45 miliardy

Česká spořitelna

Česká spořitelna Zdroj: Profimedia

Nevyzvednuté peníze z anonymních vkladních knížek už nesou své ovoce. Letos na jaře Česká spořitelna poslala velkou část z těchto depozit do své Nadace Depositum Bonum (NDB), jejímž cílem má být podpora vědy, výzkumu, vývoje a vzdělání, a okamžitě je začala zhodnocovat. Nadace totiž smí používat pro svou činnost jen výnosy z nadačního jmění.

„Za letošní rok očekáváme výnos kolem deseti milionů korun,“ uvedla Helena Matuszná z tiskového odboru České spořitelny. Nadace nyní finišuje s výběrem škol, kterým příspěvek pošle.

Přestože Nadace byla založena už loni, teprve na konci března tohoto roku byla podepsána darovací smlouva mezi Českou spořitelnou a NDB. Na jejím základě pak spořitelna převedla finanční prostředky z nevyzvednutých anonymních knížek ve výši 1,45 miliard korun finančním darem na NDB. Ročně chce banka generovat z tohoto balíku třicet milionů korun. Letos to bude jen deset, neboť prostředky ještě nebyly investovány po celý rok. „K prvnímu lednu 2013 byl zůstatek na anonymních vkladních knížkách 2,158 miliardy korun z toho je půl miliardy rezerva na možné budoucí výběry nevyzvednutých prostředků do konce roku 2015. Dalších 208 milionů korun činí rezerva na daňovou povinnost za rok 2013 a 1,45 miliard bylo převedeno do nadace,“ shrnula Matuszná.

Ze zmiňovaných 1,45 miliard poslala banka do Nadace 1,23 miliardy coby nadační jmění. „Větší část nadačního jmění je investována do bezpečných dluhopisů s delší dobou splatnosti,“ upřesňuje Matuszná. Kromě dluhopisů půjde o investice do dalších aktiv jako například nemovitosti akcie či dluhopisy bank a firem s vysokým kreditem, vyjmenovává banka. Zbylých 220 milionů korun NDB investuje do krátkodobějších instrumentů.

V první fázi celého projektu, který startuje letos v září, půjde o zkvalitnění výuky fyziky. Podporu získá osm škol z Prahy, Brna, Olomouce a Ostravy, říká banka.

NDB uhradí mzdy asistentů na částečný úvazek, kteří přijdou do škol jako absolventi či studenti technických a přírodovědných univerzitních oborů. Kromě mezd prý zaplatí i přesčasy zapojených pedagogů či spotřebu materiálu při experimentech.

Součástí celého projektu je rovněž vytvoření patnácti center po celé republice na „podporu sdílení dobré praxe a dalšího rozvoje učitelů“. „Centra budou vedena zkušenými učiteli, kteří se společně se svými kolegy chtějí dále profesně rozvíjet, a kromě nápadů a inspirace si v nich učitelé budou moci zapůjčit i moderní interaktivní pomůcky pro fyzikální experimenty,“ vysvětluje Matuszná.

Anonymní vkladní knížky oficiálně skončily k poslednímu prosinci 2012. Evropská unie jejich existenci zakázala s odůvodněním, že umožňují praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Platit přestaly už v roce 2002, lidé si však své vklady mohli vybírat ještě deset následujících let. Zákonná povinnost vyplácet peníze z těchto knížek bankám sice skončila loni a zbylé vklady se staly majetkem správce těchto prostředků, Česká spořitelna se však zavázala vyplácet vklady až do konce roku 2015. Banka také slíbila, že peníze použije na obecně prospěšné účely.