Dělejte víc pro udržitelnost, řeklo vládě dvanáct významných firem

Zdroj: Siemens Česká republika

V České republice se dělá málo pro tzv. udržitelný rozvoj. Tedy šetrnou výrobu, šetření energiemi, omezení zplodin a podobně. Vyplývá to z memoranda, kterým hned dvanáct velkých firem, mezi nimi například Škoda Auto, Siemens, ING či Vodafone, vyzvalo vládu k větší aktivitě na tomto poli.

Ve společném textu se firmy nejen zavázaly k šetření přírodními zdroji a zavádění cirkulární ekonomiky, zároveň ale také vyzvaly vládu, aby k udržitelnosti zaujala jasné stanovisko a promítla ji do strategických dokumentů a legislativy. Týká se to mimo jiné recyklace odpadů, opětovného využívání surovin a výrobků, jakož i předcházení vzniku odpadů.

Stát by také měl odstranit překážky, které uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje brání. „Hospodářský růst sám o sobě nepředstavuje trvalou hodnotu,“ konstatují signatáři memoranda Driving Sustainability, které představili 10. února na konferenci German-Czech Economic Forum platformy #PartnersForSustainability.

Pod textem memoranda jsou podepsáni šéfové společností Škoda Auto, Siemens, Bosch, Vodafone, E.ON, Kaufland, Brose, Borgers, Hochtief, ING, Schunk a centra UCEEB ČVUT. „Naše chápání udržitelnosti je na míle vzdálené ideologickým rozepřím, o to blíže je však opravdové praxi,“ prohlásil Bernard Bauer, výkonný člen představenstva Česko-německé obchodní a průmyslové komory.

Partneři platformy mezi sebou sdílejí zkušenosti, názory a strategie v rámci pravidelného Think-tanku nebo například na Best practice tour po firmách, které se osvědčily jako průkopníci na cestě k udržitelnému rozvoji. „Počítáme s tím, že naše platforma se bude dále rozšiřovat. Nejde o to, aby byla skvělá jedna firma, ale aby udržitelného cíle dosáhli všichni,“ komentuje transformační sílu platformy Bernard Bauer.

#PartnersForSustainability je platforma Česko-německé obchodní a průmyslové komory, partnerských firem a institucí, která pomáhá skloubit ekonomickou konkurenceschopnost s ekologickou a sociální odpovědností a spoluutváří tak přechod do udržitelné budoucnosti. Partneři jsou přesvědčeni, že restart po pandemii může smysluplně proběhnout pouze tehdy, pokud dojde k transformaci směrem k udržitelné ekonomice.

Celé znění memoranda: PartnersForSustainability.cz