Dohoda o sledování účtů Američanů v Česku není schválená. Přesto s ní USA počítají

Washington

Washington Zdroj: ctk/AP

Dohoda mezi Českem a USA o oznamování bankovních účtů amerických občanů obecně známé jako FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) stále čeká na ratifikaci českým parlamentem. To nicméně nebrání Američanům v tom, aby s českou spoluprací počítali.

„Americký daňový úřad již od dubna Česko považuje za zemi, jež má takovou dohodu podepsanou, vyjednávání v té době dosáhlo závěrečné fáze,“ tvrdí Martin Tomis, konzultant oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY. Také banky působící v tuzemsku již činí první kroky.

Smlouva podepsaná se Spojenými státy teď čeká na ratifikaci v Poslanecké sněmovně. „Měla by být projednána na zářijové schůzi,“ odpověděl na otázku deníku E15 na aktuální stav mluvčí ministerstva financí Radek Ležatka. Brzkému zkompletování legislativního rámce celého opatření ale stojí v cestě ještě přijetí zákona, který zavedení smlouvy podepsané s Američany zlegalizuje. A ten pro změnu zatím čeká, až ho vláda, která jej musí projednat, následně také předloží sněmovně. Ve Strakovce věří, že se jim to podaří během příštího měsíce.

Americký daňový úřad již od dubna považuje Česko za zemi, která má takovou dohodu podepsanou, neboť vzájemné vyjednávání v té době dosáhlo závěrečné fáze

Mírný pokrok zaznamenalo ministerstvo financí, když podepsalo 4. srpna s USA dohodu o výměně informací o účtech. „Ta stanovuje rámec pro oznamování příslušných dat americké daňové správě prostřednictvím české finanční správy,“ říká Štěpán Karas, senior manager v oddělení daní společnosti Deloitte. Při té příležitosti stojí za připomenutí, že povinnosti plynoucí ze zákona FATCA přijdou draho nejen banky, ale i tuzemské finanční úřady. Deník E15 již informoval, že jen berní úřady do softwaru budou muset investovat 50 milionů korun.

Podobný proces oznamování není nijak výjimečný. „Jsou zaváděny i v rámci OECD iniciativou Common Reporting Standard (CRS). Na jejím základě uzavírají státy dohody o sdílení informací o účtech občanů či daňových rezidentů,“ popisuje proces Karas.

V tuto chvíli se CRS zavázalo přijmout více než 45 států s tím, že poskytování informací začne mezi státy, které takovéto dohody uzavřou, nejdříve od roku 2016. Data, jež v budoucnu zamíří k americkým výběrčím daní, však začínají prakticky všechny tuzemské banky shromažďovat už nyní.