Firma měla pomoci poškozeným klientům pojišťoven. O peníze je obrala ještě jednou

Poradenská firma odmítla vyplatit klientům vysouzené peníze.

Poradenská firma odmítla vyplatit klientům vysouzené peníze. Zdroj: Profimedia

Společnost SOS Consulting měla pomoci klientům, kteří se přou s pojišťovnami o peníze, o něž přišli předčasným odstoupením od pojistky. Přestože firma spory za klienty vyhrála, peníze jim nepřevedla a již jednou poškozené lidi obrala o peníze ještě jednou. Soudy daly v posledních letech klientům několikrát zapravdu. Před praktikami podobných zprostředkovatelů varoval ve své poslední zprávě i finanční arbitr.

Spor má kořeny v nespokojenosti klientů s výší odkupného, které vyplácely pojišťovny k životnímu pojištění svým klientům. Ti při předčasném ukončení smlouvy dostali nižší částku, než jakou si představovali, a tak se začali soudit o vrácení veškerého uhrazeného pojistného.

Lidé v tomto případě mají možnost obrátit se přímo na finančního arbitra, což je mimosoudní orgán pro řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi. Služby finančního arbitra jsou bezplatné a cílem je smírné řešení. Ne všichni poškození klienti pojišťoven se ale na arbitra obrátili napřímo. Na trhu se totiž objevili i zprostředkovatelé včetně nejvýznamnějšího hráče na tomto trhu, pražské firmy SOS Consulting. Tito „poradci“ nabízeli klientům zastoupení v řízení před arbitrem a z vysouzené částky si účtovali provizi. V případě firmy SOS Consulting až 30 procent.

Po úspěšném vymožení pojistného od pojišťovny měla SOS Consulting klientům poslat částku sníženou o provizi. To však firma v řadě případů neudělala.

„Pojišťovna nám odmítla vrátit splátku za druhý rok pojistného, což bylo téměř 50 tisíc. Přes známé jsme se dostali k pánovi z firmy SOS Consulting, který slíbil, že se o to postará,“ vypráví svůj příběh jedna z podvedených klientek Andrea Valešová. Svůj spor tedy svěřila nabídnuté „poradenské“ firmě, ale za několik měsíců se nestačila divit.

„Zjistili jsme, že vysouzené peníze z pojišťovny SOS Consulting vybral na účet, který už neexistuje,“ tvrdí klientka. Poté, co se začala soudit podruhé, tentokrát s firmou, která jí měla peníze pomoci vysoudit, se ale zprostředkovatelé z SOS Consulting zalekli. „Našemu advokátovi přišla esemeska, že k soudu vůbec nemáme chodit, že nám ty peníze pošlou,“ vzpomíná na loňský spor Andrea Valešová. Bez toho, že začali celou věc řešit soudně, by se peněz zřejmě nedočkali.

V jiných případech SOS Consulting částku vypočetla špatně a poslala klientům méně peněz. Na toto jednání reagovali poškození klienti výzvami k plnění a obepisovali firmu doporučenými dopisy a předžalobními upomínkami. Firma ovšem nereagovala, a proto se klienti stejně jako Andrea Valešová museli obrátit k soudu, a tak se spor opět prodloužil. 

Za minulý rok soudy několikrát rozhodly v neprospěch firmy SOS Consulting a nařídily jí klientům dlužné částky zaplatit. Mezi poškozenými je například pan Tomáš V., jemuž SOS Consulting musela až po soudním jednání zaplatit vymoženou částku sníženou o provizi ve výši bezmála 130 tisíc korun. „S ohledem na to, že žalovaný (SOS Consulting – pozn. red.) nevyhověl výzvě žalobce (poškozený klient – pozn. red.) na úhradu uvedené částky ve stanovené lhůtě, a to ani po přežalobní upomínce, soud žalobě v celém rozsahu vyhověl a přiznal i příslušenství pohledávky,“ konstatoval Obvodní soud pro Prahu 7.

Dalším poškozeným je Ivo J., kterému měla firma zaplatit téměř 40 tisíc korun. V tomto případě „si žalovaný (SOS Consulting – pozn. red.) veškeré plnění získané od České pojišťovny ponechal a žalobce (klienta – pozn. red.) o tomto neinformoval, ani nevystavil fakturu na svoji odměnu“.

SOS Consulting uznává, že ne ve všech případech se zachovala správně. „Lze samozřejmě předpokládat, že ne každý obchodní případ vždy dospěje ke svému konci bez jakýchkoli problémů. Příčin je nespočet, často mimo dosah společnosti nebo klientů, avšak důležité je, že příkazní smlouvy upravující v minulosti spolupráci společnosti s jejími klienty obsahují i příslušné sankce pro případ sporů – stejné pro společnost i její klienty. I v případě vámi doptávaných soudních řízení společnost vždy uhradila klientem požadované plnění, ale i příslušenství značně převyšující tržní standard,“ uvedl předseda představenstva společnosti Filip Marcín. 

K jednotlivým případům se však odmítl vyjádřit s ohledem na dodržení povinnosti mlčenlivosti. Společnost už ale podle něj změnila svůj obchodní model – aktivně neprovádí akvizici klientů s nároky vůči pojišťovnám a tudíž neuzavírá ani neuzavírá kontroverzní příkazní smlouvy s provizí za vymožené pojistné. „Od roku 2020 společnost nepřijímá plnění ve prospěch svých klientů – veškeré finanční toky týkající se nároků klientů společnosti z pojistných smluv jsou směřovány na účty advokátních kanceláří nebo přímo klientů a společnost oproti minulosti striktně inkasuje odměnu za své služby následnou úhradou od klientů,“ tvrdí Marcín s tím, že uvedené případy jsou jen „reziduum minulosti“.

Na praktiky podobných zprostředkovatelů upozornil i ve své poslední zprávě za loňský rok finanční arbitr. „Bohužel i v roce 2020 se našli ochránci spotřebitelů (i z řad advokátů), kteří namísto toho, aby spotřebitele poslali za finančním arbitrem, protože to bude mít zadarmo a řízení zvládnou, tak je za až třicetiprocentní odměnu z vysouzené částky před finančním arbitrem zastupují, řízení zbytečně prodlužují a komplikují smírné vyřešení sporu,“ konstatoval letos v březnu finanční arbitr Monika Nedelková. Některé tyto spory zahájené společností SOS Consulting se táhnou již od roku 2016, což znamená, že v porovnání s průměrnou dobou řízení před finančním arbitrem, což je 361 dní, toto vyřízení trvá pětkrát déle.