Hospodaření ČSOB vylepšil vítězný spor s Českou národní bankou

ČSOB (ilustrační foto)

ČSOB (ilustrační foto) Zdroj: Martin Pinkas, Euro

Spory o akcie pivovarů přišly stát draho. ČNB musela na základě arbitráže zaplatit ČSOB soudní náklady v řádu stovek milionů.

K rekordnímu zisku 17,5 miliardy korun přispěla Československé obchodní bance i Česká národní banka, a to 400 miliony korun. Právě tuto částku uvádí ČSOB ve zprávě o svých výsledcích jako výnos z vypořádání dřívějšího soudního sporu.

Podle několika zdrojů z bankovních kruhů to byla vítězná arbitráž s centrální bankou uzavřená koncem roku 2016. Do výsledků ČSOB se však promítla až loni. Banka to ovšem nepotvrdila. „ČSOB není oprávněna konkrétní případy blíže komentovat,“ sdělil mluvčí Patrik Madle. Podobně se vyjádřila ČNB.

Arbitráž mezi ČSOB a ČNB je dědictvím po zkrachovalé Investiční a poštovní bance, která padla v roce 2000. Zmíněná částka představuje náklady na soudní spory, které se týkají transakce České pivo. Ty ČSOB vedla proti japonské investiční bance Nomura, jež byla akcionářem IPB.

Nomura si původně od IPB půjčila přes sedm miliard korun na nákup akcií pivovarů Plzeňský Prazdroj a Radegast. Po jejich sloučení je prodala jihoafrické skupině South African Breweries za více než dvacet miliard korun. Problém ovšem je, že Nomura za akcie pivovarů nezaplatila v penězích.

Díky utajeným smlouvám s IPB měla totiž možnost splatit svůj dluh akciemi „finančního lva“, jak se bance přezdívalo podle jejího loga. Po krachu tohoto třetího největšího bankovního domu v zemi v roce 2000 se však akcie staly bezcennými. A těmito „papírky“ pak Nomura závazky vůči IPB uhradila.

Transakci napadla ČSOB, která převzala majetek IPB, v řadě jurisdikcí. Po dohodě mezi českým státem a Nomurou z listopadu 2011 byly ovšem spory mezi ČSOB a japonskou investiční bankou ukončeny, protože se stát v dohodě zavázal odškodnit Nomuru, pokud by v soudních bitvách prohrála.

Následně ovšem ČSOB chtěla v rámci záruk po ČNB uhradit soudní náklady, protože spory vedla za stát. To však centrální banka odmítla. Celou záležitost proto museli rozhodnout arbitři, kteří dali za pravdu ČSOB.

Výše uvedené záruky poskytla ČNB ve prospěch ČSOB. Zavázala se v nich uhradit bance ztráty, které vyplývají z chybějících aktiv nebo například ze soudních sporů.