KB: Klienti kladou důraz na rychlost, flexibilitu a bezpečí | E15.cz

KB: Klienti kladou důraz na rychlost, flexibilitu a bezpečí

Moderně řízená firma očekává v současném světě moderní bankovní služby
Moderně řízená firma očekává v současném světě moderní bankovní služby
• 

.

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Moderně řízená firma očekává v současném světě moderní bankovní služby. Firemní klienti přitom kladou stále větší důraz na tři hlavní požadavky vycházející z principů fungování dnešního světa – rychlost, flexibilitu a bezpečí.

„Internet zcela změnil po staletí zaběhnutá pravidla, a to nejenom v samotném byznysu, ale rovněž v bankovních službách. Pro naše klienty jsme vyvinuli nástroje, které jim umožňují lépe a efektivněji řídit firemní finance. Přitom jako jediná banka v ČR klademe maximální důraz i na bezpečnost našich klientů v on-line prostředí,“ uvedl Radek Basár, zástupce výkonného ředitele Marketingu a komunikace Komerční banky.

Inovativní přístup Komerční banky je patrný zejména v měnových obchodech, zahraničních platbách, komunikaci a v zabezpečení svých klientů speciálním softwarem proti stále se množícím internetovým útokům.

Měnové obchody bez omezení – KB eTrading

Mezinárodní obchod je stále dynamičtější a provázanější. Proto Komerční banka nabízí platformu KB eTrading, jejíž hlavní výhodou je rychlá a pohodlná konverze cizích měn i zhodnocování volných finančních prostředků. Pokročilá elektronická aplikace KB eTrading je navržena speciálně pro měnové obchody, měnové zajištění a zadávání termínovaných vkladů, přičemž její ovládání je jednoduché a intuitivní. Přístup je přímo z aplikací internetového bankovnictví KB MojeBanka, MojeBanka Business a Profibanka.

Majitelé středních a větších firem uvítají možnost nastavit konkrétní objemové limity pro jednotlivé uživatele, které zvyšují bezpečnost a zabrání nechtěným obchodům. Snadno a flexibilně lze nastavit datum vypořádání obchodu – v rozmezí od dne zadání (D+0) až po D+2 u promptních obchodů, od D+3 až po jeden rok u termínovaných obchodů a od D+0 u termínovaných vkladů.

„Naši klienti mají možnost v nové aplikaci provádět FX spoty, forwardy a swapy a zadávat pokyny k nákupu a prodeji jednotlivých měn. Obchodovat lze všechny pracovní dny 24 hodin denně a dokonce i během některých svátků, specifických pro ČR. Zajímavá může být pro klienty i celá řada doplňkových funkcí, jako je změna účtů vypořádání nebo změna valuty vypořádání již uzavřeného obchodu. Mnozí ocení i jednoduché nastavení individuálních limitů, notifikace událostí prostřednictvím SMS a e-mailů nebo dokonalý přehled o stavu jednotlivých obchodů včetně historie změn,“ poznamenal Zdeněk Lust, manažer Obchodů s korporátními klienty.

TF OnLine komunikace s bankou

Rovněž další inovativní služba Komerční banky je určena pro internet s důrazem na bezpečnou, dynamickou a právně platnou formu komunikace. Internetovou službou TF OnLine (Trade & Finance OnLine) získávají klienti KB právě takovou platformu, která pokrývá oblasti krátkodobých a revolvingových úvěrů, bankovních záruk a dokumentárních plateb. Šetří čas a náklady spojené se zasíláním papírových žádostí, a to díky vestavěné kontrole chybovosti či možnosti kopírovat žádosti z již realizovaných obchodů pro nově vytvářené. Všichni klienti (i bez uzavřené rámcové smlouvy) mohou aplikaci využívat pro vytváření a zasílání žádostí o bankovní záruky, dokumentární akreditivy či inkasa.

Firemní klienti si sami mohou aplikaci upravit, vytvářet vlastní šablony, nastavit podpisová práva dle organizační struktury svého podniku, či k jednotlivým produktům. TF OnLine v české i anglické jazykové mutaci pracuje v režimu zabezpečeného přístupu (certifikát na čipové kartě a čtečka čipových karet) a je dostupný 24 hodin, 7 dní v týdnu. Zřízení a používání TF OnLine je zdarma. Při práci s aplikací se klienti banky mohou spolehnout nejen na asistenci při prvním přihlášení, ale i na odborné poradenství regionálních specialistů zahraničního obchodu.

SEPA inkaso od KB – jednoduché platby napříč Evropou

Komerční banka jako první banka v České republice nabízí od dubna 2015 svým klientům SEPA inkaso v plném rozsahu (platební schéma CORE a B2B - Business to Business). Klienti tedy mají možnost odesílat i přijímat platby prostřednictvím SEPA inkasa z jednoho eurového účtu, a to do jakékoli země, která podporuje SEPA inkaso. Navíc za mimořádně výhodných cenových podmínek. Na straně příjemce zaplatí klient Komerční banky za příchozí SEPA inkaso 145 Kč, na straně plátce za odchozí SEPA inkaso 195 Kč bez ohledu na výši platby. SEPA inkaso je v rámci Komerční banky, a to včetně pobočky Komerční banky na Slovensku, cenově ještě více zvýhodněné.

SEPA inkaso je bezhotovostní platba v eurech v rámci zemí SEPA, realizovaná na základě příkazu k SEPA inkasu zadaného příjemcem. Prvotní podmínkou je, aby plátce podepsal příjemci dohodu se SEPA inkasem, tzv. Mandát. Příjemce poté v souladu s Mandátem vysílá jednorázově či opakovaně požadavek na inkasování prostřednictvím své banky na číslo účtu obchodního partnera v bance plátce. Výsledkem je připsání částky v eurech na účet příjemce v požadovaný den splatnosti. SEPA inkaso lze rovněž využit pro úhradu závazků směrem k obchodním partnerům.

„Pokud si zřídíte SEPA inkaso, nebudete muset čekat na to, až váš zákazník podá příkaz k úhradě. Na základě vámi vyslaného příkazu k inkasu obdržíte peníze ve stanoveném termínu a výši. Pokud chcete efektivně řídit cash flow, ovlivňovat částku, kterou vám má obchodní partner uhradit, včetně data splatnosti takového závazku, je využití SEPA inkasa na místě,“ doplnila Jana Švábenská, výkonná ředitelka pro Transakční a platební služby Komerční banky.

Bezpečnost je v KB na prvním místě

Společně bezpečně - pod tímto heslem začala Komerční banka od letošního března upozorňovat své klienty na hrozby spočívající v malé obezřetnosti či nedostatečné ochraně počítače při používání internetového bankovnictví. Současně s tím, jako první a jediná banka na tuzemském trhu, doporučila bezplatnou instalaci bezpečnostního softwaru Trusteer Rapport od společnosti IBM, který je ověřeným produktem používaným klienty významných bank po celém světě. Tento nástroj zjišťuje a odstraňuje většinu škodlivého finančního softwaru a „léčí“ infikované počítače. Je vhodným doplňkem ke stávající antivirové ochraně počítačů klientů, která na nejnovější metody podvodníků nemusí vždy stačit. Nástroj je kompatibilní s Windows i Mac OS a pro klienty Komerční banky je zdarma. Ti si je mohou snadno nainstalovat z aplikací MojeBanka nebo MojeBanka Business.

Pro více informací o produktech a službách Komerční banky kontaktujte svého bankovního poradce nebo volejte na bezplatnou Infolinku KB 800 521 521.

Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah