Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu | E15.cz

Máte nízký důchod? Reklamujte ho! Úřad mohl udělat chybu

důchod
důchod
• 
ZDROJ: profimedia.cz

Petra Dlouhá, Peníze.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nastoupili jste právě do důchodu a zdá se vám, že státem vyměřená penze je proklatě nízká? Úřad se mohl zmýlit. Není od věci si výši důchodu důkladně přepočítat. Poradíme, jak na to.

Měsíčně může jít o stokoruny až tisíce – zvlášť pro člověka v penzi položky, které se rozhodně počítají. V součtu můžou dát dohromady slušnou sumu, důchod totiž většina lidí pobírá pěknou řádku let. Pokud se úřad splete o pouhou stokorunu, za deset let je z ní rázem dvanáct tisíc.

Totéž se přirozeně týká i lidí, kteří pobírají důchod vdovský, sirotčí nebo invalidní. Určení výše důchodu vyžaduje poměrně komplikovaný propočet. Přesto se České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) v převážné většině případů podaří chybě vyhnout. Jenže i mistr tesař se někdy utne. A nikde není psáno, že její obětí nemůžete být právě vy. Proto byste se měli o výši svého důchodu zajímat a prověřit si ji.

Problémy s výpočtem: ročně stovky lidí

Na ombudsmana se s tímto problémem každoročně obracejí stovky lidí. „Starobní důchod je nejčastěji přiznávanou dávkou důchodového pojištění. V tom obrovském počtu vydávaných rozhodnutí je pak úměrně i větší množství chyb. V uplynulém roce se na ombudsmana obrátilo 700 lidí se stížnostmi souvisejícími s důchodem – nejčastěji starobním a invalidním,“ uvádí mluvčí veřejného ochránce práv Iva Hrazdílková. Stížnosti jsou podle ní nejrůznějšího charakteru. Nejčastěji však lidé řeší právě výši přiznaného důchodu. „Zdá se jim nízký, domnívají se, že byl špatně spočítaný a že do něj nebylo započítáno všechno,“ dodává Iva Hrazdílková.

Totéž potvrzuje důchodový poradce ze soukromého sektoru Jan Bednář, který si na přepočtech důchodů založil živnost. „Nejčastější chyby se objevují v zápočtu získaných dob pojištění,“ říká.

Čtěte také:

Češi nemají k reformě penzí důvěru. A také jí nerozumí

Předdůchody: užitečná novinka? Snad. Nejsou ale pro každého!

První zásadní problém spočívá v tom, zda správa sociálního zabezpečení vůbec má všechny nezbytné podklady. Nezřídka totiž dojde k tomu, že jim příslušné materiály některý z vašich bývalých zaměstnavatelů zapomene poslat. „Další možností je, že jiný orgán státu Českou správu sociálního zabezpečení neinformoval o stavu, který by jinak mohl být hodnocen jako náhradní doba důchodového pojištění,“ pokračuje Jan Bednář.

Jak postupovat, abyste nepřicházeli o peníze?

Pokud chcete předejít zbytečným potížím, měli byste se začít o svůj důchod starat ještě dřív, než do něj nastoupíte. „Ombudsman doporučuje, aby si lidé před podáním žádosti o důchod vyžádali informativní osobní list důchodového pojištění a zkontrolovali si, jestli jsou v něm uvedeny všechny doby jejich výdělečné činnosti. Pokud například nějaké zaměstnání chybí, je třeba při sepisování žádosti předložit náhradní doklady – pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení nejméně dvou svědků a podobně,“ vysvětluje mluvčí veřejného ochránce práv. Ze zkušenosti ombudsmana podle jejích slov vyplývá, že vysoký počet vydávaných rozhodnutí vede Českou správu sociálního zabezpečení k určitému formalismu v rozhodování.

Kalkulačku pro výpočet důchodu hledejte na Peníze.cz http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu.

„ČSSZ neprovádí dostatečné šetření dob pojištění a sama si neopatřuje podklady, které mohou dobu pojištění prokázat,“ uvádí Iva Hrazdílková. Opatřování podkladů by nemělo spočívat jen ve vyhledávání evidenčních listů důchodového pojištění v archivu ČSSZ, ale také v dalším šetření. „Orgán sociálního zabezpečení je oprávněn v mezích své působnosti vyžadovat od státních orgánů, zdravotních pojišťoven, zdravotnických zařízení, jakož i od zaměstnavatelů pomoc a bezplatná sdělení potřebná pro provádění sociálního zabezpečení a pro plnění úkolů vyplývajících pro orgány sociálního zabezpečení z práva Evropských společenství a z mezinárodních smluv. Státní orgány, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení a zaměstnavatelé jsou povinni v mezích své působnosti těmto žádostem vyhovět,“ říká ombudsmanova mluvčí.

peníze, korunyAutor: profimedia.cz

Jak si můžete důchod spočítat?

Možností, jak si důchod překontrolovat, máte hned několik. Předně si ho můžete přepočítat sami. Na webu ministerstva práce a sociálních věcí je k dispozici důchodová kalkulačka. Můžete díky ní dokonce orientačně zjistit, s jak vysokým důchodem můžete počítat, pokud vás nástup do penze čeká v příštích letech.

Novinkou je pak čerstvě spuštěná služba České správy sociálního zabezpečení. Od května začala nabízet speciální a bezplatné konzultace k důchodům. Reaguje tak na vysoký zájem klientů o důchodovou problematiku i na fakt, že se propočtem důchodů začala živit řada soukromých firem. Podle ČSSZ ovšem lidem občas poskytují zkreslené informace.

Na osobní konzultaci na sociálce se musíte objednat zhruba měsíc dopředu. Pro mimopražské bude znamenat cestu do hlavního města. Právě v klientském centru pražského ústředí totiž konzultace k důchodům probíhají. Čekat na vás bude vyškolený pracovník a stoh materiálů, které sociálka za celý váš život nasbírala.

Společně pak můžete propočítat orientační výši svého budoucího důchodu, překontrolovat ten současný nebo třeba zjistit, co by pro vás po finanční stránce znamenal předčasný odchod do penze. Na místě si také můžete na vlastní oči ověřit, zda má ČSSZ k dispozici všechny potřebné podklady. Služba je určena především „složitějším případům“, lidem, kteří potřebují obsáhlejší konzultaci a lidem, kterým zbývají do penze tři roky a méně. „Jde tedy o exkluzivní službu nad běžný standard toho, co klientské centrum při ústředí ČSSZ v důchodové agendě poskytuje,“ říká ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.

Pomoci může ombudsman i soukromá firma

Pokud by s výpočtem vašeho důchodu vyvstal problém, který se vám nepodaří na sociálce vyřešit, můžete se obrátit i přímo na ombudsmana. „V řešení stížností na důchod je ombudsman poměrně hodně úspěšný a téměř vždy se podaří chyby odstranit. Pokud z podkladů od stěžovatele zjistíme, že byl důchod špatně spočítán, obvykle se podaří velice rychle zjednat nápravu. Většinou pomůže už to, že se ochránce začne o konkrétní případ zajímat. Už v této fázi obvykle Česká správa sociálního zabezpečení sama tuto záležitost prověří, chybu odhalí a napraví. Někdy je třeba více přesvědčování a argumentování, je třeba chybu ukázat a doložit ji. Obvykle se to ale podaří,“ říká ombudsmanova mluvčí Iva Hrazdílková. Česká správa sociálního zabezpečení pak vydá nové rozhodnutí a důchod zpětně doplatí.

Vedle ombudsmana se dnes už můžete obrátit také na specializované soukromé firmy, které přepočet důchodů nabízejí. Jednu z nich provozuje právě poradce Jan Bednář. Musíte ovšem počítat s tím, že se jedná o komerční společnost, která si za svou práci nechá zaplatit.

důchodAutor: profimedia.cz

Kolik času máte na podání námitek?

Pokud vám sociálka vyměří důchod a vy máte o správnosti výpočtu pochybnosti, ideálně byste měli reagovat během měsíce. „Námitky je třeba podle současné úpravy podat do 30 dnů od chvíle, kdy rozhodnutí o přiznání důchodu obdržíte (počítá se převzetí obálky),“ objasňuje Jan Bednář. O opravu výpočtu však můžete požádat i kdykoli později.

„Jediný rozdíl při pozdější opravě důchodu spočívá v rozsahu nároku na doplatek, čili v dorovnání rozdílu mezi původní a zvýšenou částkou důchodu. Ten se pak podle současné úpravy přiznává pět let zpětně s výjimkou situace, kdy byl důchod snížen v důsledku nesprávného postupu ČSSZ,“ vysvětluje Jan Bednář. Pokud je chyba na straně ČSSZ, tedy pokud úřad rozhodl v rozporu s podklady, které má v evidenci nebo když pochybí po právní stránce, doplácí rozdíl za celou dosavadní dobu vyplácení důchodu.

Autor: Petra Dlouhá, Peníze.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah