Na trhu je nový podfond CREDITAS ENERGY, přináší zajímavé zhodnocení | E15.cz

Na trhu je nový podfond CREDITAS ENERGY, přináší zajímavé zhodnocení

ZDROJ: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Kvalifikovaní investoři mohou nově využít růstového potenciálu české energetiky. Na trhu je totiž nově CREDITAS ENERGY, podfond SICAV. Jádrem jeho majetku je podíl v pěti energetických společnostech. Díky tomu má pozici čtvrtého největšího distributora elektrické energie v České republice. Zajímavé je i zhodnocení s pevně daným rozptylem, které může dosahovat až 6 % ročně.

Počáteční aktiva mají podobu podílů v pěti distribučních společnostech, které vyrábějí nebo distribuují energie, tedy elektřinu, plyn a teplo, případně s nimi obchodují. Ty vložila do podfondu UNICAPITAL ENERGY a.s. (UCED), která patří do skupiny CREDITAS a v energetice působí už od roku 2013. V současnosti má díky tomu fond čistou hodnotu vložených aktiv ve výši 910 milionů Kč. Po celé České republice jde o 108 distribučních soustav s více než pěti a půl tisíci odběrnými místy, do nichž ročně přitéká 1 TWh elektřiny a plynu. Tyto parametry dělají z CREDITAS ENERGY jednoho z největších distributorů v zemi. Podfond CREDITAS ENERGY bude navíc moci i nadále využívat služeb a sofistikovaného know-how, kterým disponuje skupina UCED.

„Zhodnocení fondu bude mít podobu růstu hodnoty akcií s tím, jak se budou zhodnocovat spravovaná aktiva,“ popisuje Richard Holešinský ze skupiny CREDITAS s dodává: „Předpokládáme, že fond bude zajímavý hlavně pro konzervativní investory, kteří plánují držet akcie delší dobu a pro které bude atraktivní nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty.“

Cílem CREDITAS ENERGY jsou hlavně projekty zásobující energií celistvá území s velkými odběry, jako jsou logistická centra, průmyslové podniky, administrativní budovy a celé rezidenční čtvrti. Další oblastí akvizic podfondu budou také poskytovatelé souvisejících služeb. Samotná oblast distribuce energie je díky regulovaným cenám za distribuci poměrně konzervativní. Roli hraje i fakt, že roční zhodnocení investičních akcií má předem daný rozptyl. V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení, které odpovídá jednotlivým třídám investičních akcií.

Nabízíme dvě třídy investičních akcií. Premium investiční akcie (PIA) mají rozptyl zhodnocení 5,2 %* - 5,6 % ročně. Minimální vstupní investice je jeden milion Kč, další už mohou být od 100 tisíc Kč. Vstupní poplatek se pohybuje mezi 0-3 % dle smlouvy o úpisu. Výstupní poplatek postupně klesá s časem až na 0 % po uplynutí tří let od úpisu. Druhou třídou jsou Premium plus investiční akcie (PPIA), které nabízejí zhodnocení v rozmezí 5,6 %* - 6 % ročně a vyplatí se při větších investovaných objemech. Minimální první investice je 10 milionů Kč, další už od 100 tisíc Kč. Vstupní i výstupní poplatky jsou u PPIA nulové.

CREDITAS ASSETS SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost . V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15(recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

*Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů. Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah