Novela zákona o spotřebitelském úvěru míří na nefér praktiky | E15.cz

Novela zákona o spotřebitelském úvěru míří na nefér praktiky

Novela zákona o spotřebitelském úvěru míří na nefér praktiky
úvěrové smlouvy, ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz

ČTK
try

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona, kterým se mění zákon o spotřebitelském úvěru. Úprava reaguje na poznatky z praxe a na některé neférové praktiky, ke kterým na trhu spotřebitelských úvěrů v Česku dochází. Cílem změn je především posílení postavení spotřebitelů a principu odpovědného úvěrování,“ uvedl ministr Miroslav Kalousek.

Věřitel bude nově moci poskytnout spotřebitelský úvěr jen tehdy, pokud bude po posouzení úvěruschopnosti spotřebitele zřejmé, že ho bude schopen splácet. V reakci na jejich časté zneužívání bude zcela zakázáno používání směnek a šeků. Stejně tak nebude možné využívat při poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů volání na předražené telefonní linky začínající číslicí 9.

Detailněji bude upraven vztah mezi zprostředkovateli úvěrů a spotřebiteli. Od smlouvy o zprostředkovávání spotřebitelského úvěru bude například moci spotřebitel bez sankce odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

Za porušení zákona budou moci orgány dohledu, kterými jsou Česká národní banka a Česká obchodní inspekce, uložit pokutu až do výše 20 milionů korun. Spotřebitel se navíc může svých práv domáhat u finančního arbitra.

Predátoři si již brousí zuby

Lubor Žalman: U některých úvěrů je tak nízká marže, že už o ně nemáme zájem

Novela byla zpracována také z důvodu nutnosti transponovat směrnici EU. Ta upravuje předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů spotřebitelského úvěru, aby se dal ukazatel porovnat u úvěrů, u nichž nejsou předem známy všechny parametry pro jeho výpočet (například kreditní karta, revolvingový či kontokorentní úvěr).

„Návrhem zákona se bude během léta zabývat vláda, na podzim by měl být projednán zákonodárci. Nabytí účinnosti se předpokládá 1. ledna 2013,“ upřesnil mluvčí MF Jakub Haas.

Autor: ČTK, try
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!