Park Střed v Mostě čeká radikální obnova | e15.cz

Park Střed v Mostě čeká radikální obnova

ZDROJ: Nadace Proměny Karla Komárka

Reklama

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Život do parku vrátí architekti Rehwaldt a Hoffman, jejichž návrh zvítězil v architektonické soutěži o Cenu Nadace Proměny. V průběhu letošního podzimu bude zahájena stavba. Na nový park s kavárnou, pódiem i hřištěm se Mostečané mohou těšit koncem roku 2022.

Abychom se dozvěděli více, požádali jsme o rozhovor programovou ředitelku Nadace Proměny Karla Komárka, Petru Lepkovou Melingerovou.

Jak vznikl projekt nazvaný Znovuzrození parku Střed?

Projekt Znovuzrození byl vybrán k podpoře v roce 2016 v rámci naší grantové výzvy v programu Parky a v roce 2017 jsme se pustili do jeho realizace. Projekt nás oslovil jednak tím, že park Střed je místem, které tvoří srdce města, a zároveň že má potenciál pomoci k tomu, aby se lidé z okolí i ze vzdálených míst cítili v parku opět dobře, chtěli v něm trávit čas a potkávat se. Dokončení proměny parku nás čeká až v roce 2022, z čehož je patrné, o jak dlouhý a náročný proces se jedná, má-li vše dobře dopadnout.

Autor: Nadace Proměny Karla Komárka

Co se v projektu podařilo a na co se můžeme těšit?

Tento projekt je jedinečný a plný výzev. Troufám si říct, že s drobnými problémy, které se dějí v každém procesu, se nám zatím vše daří a úspěšně jdeme za stanoveným cílem. Prioritou je, aby projekt naplňoval naše základní principy a hodnoty, kterými jsou zapojení veřejnosti, dobře zpracovaný projekt zohledňující potřeby města a v neposlední řadě udržitelnost z hlediska životního prostředí. Součástí projektu je tedy i řešení modrozelené infrastruktury, aby park naplňoval jeho nezastupitelnou funkci, kterou je ochlazování okolí a zadržení vody. Kromě této funkce musí park nabízet i vyžití. Nově bude v parku kavárna, pódium a hřiště pro děti i seniory. Na podzim roku 2022 slavnostně park otevřeme a budeme i po dokončení projektu pracovat na tom, aby zde Mostečané byli spokojeni. Děkujeme všem občanům města, vedení města a architektům. Díky nim se nám daří měnit život ve městě k lepšímu.

Vizualizace projektuAutor: Nadace Proměny Karla Komárka

Jak se na projektu podílí Nadace Proměny Karla Komárka?

Při každé proměně míst kromě finanční podpory poskytujeme také podporu odbornou. Provázíme město celým procesem, který není vůbec jednoduchý. Podílíme se na zapojení veřejnosti, protože jsou to právě lidé, pro které tyto proměny děláme. Na podkladech se podíleli děti, dospělí i senioři. Je pro nás klíčové, aby v projektech byly zohledněny jejich potřeby. Tím ale pro nás práce nekončí. Abychom byli městu oporou i v dalších nelehkých částech projektu, společně s ním a odborníky vytváříme zadání pro architektonickou soutěž, kterou následně realizujeme, a poté koordinujeme spolupráci architektů s městem. Nyní se chystáme na zahájení stavby. Jsme s městem až do pomyslného přestřihnutí pásky a poté dalších 20 let s ním spolupracujeme na tom, aby údržba parku probíhala v potřebné kvalitě.

Vizualizace projektuAutor: Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace Proměny Karla Komárka už patnáct let pomáhá s proměnami prostředí. Podporuje ty, kteří mají chuť zlepšovat místa, k nimž mají vztah. Usiluje o to, aby se do projektů zapojovali lidé, úřady i odborníci, a podporuje jejich vzájemnou spolupráci a dialog. Programy, skrze které poskytuje granty, zaměřuje na děti, pedagogy, města a neziskové organizace. Mezi příjemce podpory doposud rozdělila částku 133 milionů korun. Lidem, kteří za podpořenými projekty stojí, kromě finančního příspěvku poskytuje také odborné poradenství a oporu v jejich úsilí o změnu místa, kde žijí. Nadace pomohla s proměnou 6 městských parků a 17 zahrad mateřských škol po celé České republice a dále podpořila 15 občanských iniciativ v jejich cestě za lepším životem ve městech. www.nadace-promeny.cz

Autor: Reklama

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah