Svěřenecké fondy: Češi objevují správu majetku podle vzoru anglických šlechticů

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Tomas Novak, Euro E15

Již několik měsíců mají čeští občané možnost správy svých peněz prostřednictvím tzv. svěřenských fondů. I když v západních zemích jde o poměrně běžný způsob nakládání s majetkem, u nás vznik svěřenských fondů umožnil až nový občanský zákoník, který vešel v platnost na počátku roku 2014.

Podle informací Asociace na podporu a rozvoj svěřenských fondů (APRSF) jich dnes v České republice existuje něco kolem tří stovek. Přinášíme několik základních informací a tipů, na co nezapomenout v případě, když se rozhodneme svěřit svůj majetek profesionálnímu správci svěřenských fondů.

O co přesně jde?

U každého svěřenského fondu fungují vždy tři lidé. Zakladatel, správce a beneficient. „Zakladatel fond založí a vloží do něj majetek, správce se o majetek stará a beneficientovi plynou z majetku benefity, případně celý majetek fondu po nějaké době získá. Zakladatel a beneficient mohou být jedna a tatáž osoba,“ vysvětluje Irena Purschová z portálu Investuji chytře.cz, který se svěřenskými fondy zabývá.

Jak lze fond využít k vlastnímu prospěchu?

„Naší snahou je nabídnout možnost atraktivní správy s benefitem i drobnějším klientům a neprofesionálům, např. od investičních fondů,“ říká Irena Purschová.

Na co si dát pozor?

V případě svěřenských fondů je nutné pečlivě vybírat jeho správce, protože ten se bude o naše vložené prostředky starat. „Jakožto pověření správci svěřenského fondu neseme plnou právní odpovědnost za veškeré finanční prostředky, které jsou nám svěřeny,“ vysvětluje Purschová.

Jak to funguje?

Správce fondu má za úkol efektivně spravovat vložené prostředky. „Výše benefitu je se zakladatelem specifikována v příslušné smlouvě. Její výše záleží na době, na kterou zakladatel své prostředky do fondu vložil. Čím déle, tím je samozřejmě vyšší,“ říká expertka z Investuji chytře.cz. Správce s vloženými prostředky nakládá, a ze zisku vyplácí zakladateli příslušný benefit. Ten může být splatný měsíčně nebo ročně.

Je to bezpečné?

Společnosti, které se zabývají správou svěřenských fondů, mají se správou majetku většinou dlouholeté zkušenosti a vzhledem k větším objemům financí mají možnost vložené prostředky rozložit, a tím minimalizovat riziko. Veškerá smluvní dokumentace je zpracovávaná s notářem a je samozřejmě příslušně ověřená.

Svěřenecký fond
Svěřenecký fond je institut pocházející z anglosaského práva, kde je obecně znám pod názvem trust. Svěřenecký fond představuje majetek vyčleněný jeho zakladatelem a oddělený od jeho ostatního majetku. Se vznikem svěřeneckého fondu se tento majetek stává samostatným a řídí se způsobem určeným v statutu svěřeneckého fond, zakladatel k němu ztrácí své majetkové právo a další práva s ním související. Svěřenecký fond může být založen jak za soukromým, tak za veřejně prospěšným účelem.