Úschovy advokátů ve Sberbank má zčásti pokrýt profesní pojištění právníků, míní ČNB

Před uzavřením pobočky Sberbank v pražské ulici Na Příkopě se tvořily dlouhé fronty.

Před uzavřením pobočky Sberbank v pražské ulici Na Příkopě se tvořily dlouhé fronty. Zdroj: Dominik Kučera, E15

Ostavská pobočka Sberbank
Pobočka Sberbank
Před uzavřením pobočky Sberbank v pražské ulici Na Příkopě se tvořily dlouhé fronty.
Před uzavřením pobočky Sberbank v pražské ulici Na Příkopě se tvořily dlouhé fronty.
Pražská pobočka Sberbank
6
Fotogalerie

Šance klientů domoci se plné výše finančních úschov u advokátů, kteří měli účty ve Sberbank, jsou malé. Česká národní banka, která Sberbank CZ odebrala bankovní licenci, se záležitostí zabývat nebude. Odkazuje na profesní pojištění právních kanceláří a na Garanční systém finančního trhu. Velké naděje nemohou klienti advokátů vkládat ani do případného insolvenčního řízení se Sberbank CZ, které by zřejmě trvalo několik let a uspokojilo je pouze částečně.  

„Vedle zákonného pojištění vkladů mohly být úschovní účty chráněné profesním nebo jiným pojištěním, zpravidla rovněž s limitem pojistného plnění,“ uvedla mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová. Dodala, že úschovní konta jsou podle legislativy považována za standardní vkladové účty, a jejich majitele tak nelze při vypořádání upřednostňovat před ostatními pohledávkami.

Česká advokátní komora je však přesvědčena, že na aktuální kauzu Sberbank CZ se profesní pojištění nevztahuje. Toto krytí se podle komory týká odpovědnosti za škodu či jinou ujmu způsobenou při výkonu advokacie, a to ve výši odpovídající pochybení daného právníka.

Co dělat, pokud máte peníze ve Sberbank?

Video placeholde
• Videohub

„Za předpokladu, že advokát při advokátní úschově dodržel veškeré povinnosti podle zákona a stavovských předpisů, nelze dovodit vznik jeho odpovědnosti za neschopnost banky plnit závazky z vkladu. O odpovědnosti advokáta rozhoduje podle okolností konkrétního případu příslušný soud,“ uvedla mluvčí komory Iva Chaloupková. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!