V KB dala koronakrize vzniknout novému pracovnímu prostředí | E15.cz

V Komerční bance dala koronakrize vzniknout zcela novému pracovnímu prostředí

oka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
2

Pandemie koronaviru a s ní spojená omezení vedly k rychlému přesunu celé řady aktivit do on-line prostředí. Také zaměstnanci Komerční banky se během krátké doby museli naučit, jak zvládat práci na dálku a jak zacházet s novými digitálními nástroji. Výsledkem tohoto procesu je koncept Smart Office, který společnost nakonec zavedla nejen v celé Komerční bance, ale i v jejích dceřiných společnostech.

Podle Ctirada Lolka, výkonného ředitele pro Lidské zdroje v KB, proběhl přesun do on-line prostředí nad očekávání hladce. A navíc efektivně. I proto se vedení společnosti rozhodlo využít nově získané zkušenosti k zavedení konceptu Smart Office. 

Práce z domova by měla být i po rozvolnění pandemických restrikcí využívána ve výrazně vyšší míře, než tomu bylo dříve. Podle HR manažera jsou k tomu zcela zjevné důvody: úspora času díky méně častému dojíždění na pracoviště (méně cestování za prací znamená také nižší uhlíkovou stopu, a tedy šetrnější přístup k životnímu prostředí), vyšší flexibilita a tudíž možnost lépe si zorganizovat čas a ve výsledku pak snazší nacházení rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. „V neposlední řadě se díky intenzivnímu využívání digitálních nástrojů posuneme o krok blíže k našemu cíli být digitální bankou budoucnosti,“ dodává Ctirad Lolek.

 

Ctirad Lolek, výkonný ředitel pro Lidské zdroje v KB Autor: Komerční banka

"Smart Office je způsob práce, který by nemohl fungovat bez vzájemné důvěry mezi nadřízeným a jeho týmem a také bez značné osobní zodpovědnosti. Nabízí větší volnost v organizaci pracovního času, zároveň ale vyžaduje samostatnost a disciplínu každého z nás."

 

Smart Office jako nový způsob práce stojí na třech hlavních pilířích: práce z domova, sdílení pracovních míst a systém rotací. Pro uplatnění konkrétní podoby konceptu na každém pracovišti je pak určující zejména charakter práce jednotlivců v daných týmech. Ve dnech, kdy jsou na pracovišti, si mohou zvolit místo, kde budou pracovat. Na výběr mají jednak prostory vyhrazené danému týmu, ale i jiné prostory určené ke sdílení, tak zvaná supersdílená místa. Pokud zaměstnanec preferuje méně formální prostředí, může pracovat třeba i v kavárně nebo ve firemní kantýně.

V praxi znamená rotace pracovníků, kdy část týmu pracuje z domova a část v kanceláři či na pobočce, zejména snížení počtu potřebných pracovních míst, což s sebou přináší efektivnější nakládání se zdroji. Uspořené finance pak banka může využít například ve formě investic do technologického vybavení. „Osobní kontakt s kolegy je však nadále velmi důležitý. Proto i do budoucna budeme podporovat pravidelné setkávání týmů, ať už v rámci pracovních workshopů či neformálních setkání,“ připomíná ředitel pro Lidské zdroje v KB Ctirad Lolek.

Autor: oka

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah