Nová auta si firmy berou na úvěr nebo operativní leasing | e15.cz

Nová auta si firmy berou na úvěr nebo operativní leasing

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Marek Podhora, E15

Michal Král

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Velká část podnikatelů při pořizování firemních aut využívá vnějších finančních zdrojů – leasingu anebo úvěru. Na tuzemském trhu drtivou většinu těchto obchodů obstarávají členové České leasingové a finanční asociace (ČLFA).

Jenom v loňském roce poskytli firmám či živnostníkům na pořízení nových i ojetých osobních a užitkových vozů 28,4 miliardy korun. Z toho 16,9 miliardy korun bylo uvolněno prostřednictvím podnikatelských úvěrů a zbývajících 11,5 miliardy pomocí leasingu. Patrný je přitom odklon od klasického finančního leasingu k leasingu operativnímu.

Celkové objemy finančního leasingu v kategorii financování firemních aut loni dosáhly výše 2,2 miliardy korun, zatímco u operativního leasingu to bylo více než čtyřikrát tolik: 9,3 miliardy korun.

Podnikatelské úvěry převládají

Také počty nových smluv, které členové ČLFA v loňském roce uzavřeli s podnikatelskými subjekty, jasně dokumentují preference firemních zákazníků: 45 943 vozů si pořídili na úvěr, 21 778 na operativní leasing a 4485 na finanční leasing.

Podíl produktů určených na financování nových firemních aut v roce 2013 (podle počtu nových smluv)Autor: CLFA

Vyjádřeno konkrétními čísly: na úvěr si podnikatelé loni vzali 29 378 nových aut, na operativní leasing 20 650 a na finanční leasing pouhých 3475. Z toho plyne, že pokud dnes firma uvažuje o nových služebních vozech, v podstatě vybírá už jenom ze dvou produktů: podnikatelského úvěru a operativního leasingu.

Finanční leasing v útlumu

Odborná veřejnost se shoduje na tom, že tento jev bude charakteristický i pro blízkou budoucnost. Finanční leasing bude nadále v útlumu. Je to dáno především jeho legislativním znevýhodněním – minimální předepsaná délka finančního leasingu jej totiž v porovnání s alternativními produkty diskvalifikuje.

Podnikatelský úvěr a operativní leasing jsou v tomto ohledu mnohem atraktivnější. I proto v podstatě všechny leasingové společnosti zařadily účelové úvěry do svého produktového portfolia a přirozeně jimi finanční leasing nahradily. Dokud se nezmění právní zakotvení finančního leasingu, bude tento stav přetrvávat i nadále.

Operativní leasing poroste

Největším „soupeřem“ podnikatelského leasingu se tak stal operativní leasing. Jde o dlouhodobý pronájem, který je obvykle spojen s řadou doprovodných služeb. Právě uživatelský komfort v kombinaci s příznivými daňovými parametry z něj dělá přitažlivý finanční nástroj.

Očekává se, že v České republice bude operativní leasing nadále posilovat. Ve srovnání s některými vyspělými ekonomikami je totiž u nás jeho penetrace stále nízká, a to i přes dynamický nárůst z posledních let. Velký potenciál dříme například ve sféře malých a středních firem, která dosud zůstávala stranou zájmu poskytovatelů operativního leasingu.

Leasingový slovníček

Podnikatelský úvěr
Podnikatelský úvěr v české ekonomice částečně nahrazuje finanční leasing. Důvodem je legislativní omezení finančního leasingu. V současnosti už proto neplatí klasické dělení na finanční leasing a účelový úvěr. Poskytovatelé nabízejí obě formy a volba konkrétního produktu je dána potřebou zákazníka. Hlavní rozdíl mezi oběma nástroji spočívá v tom, že v případě úvěru se zákazník ihned stává majitelem financované věci. Na průběh kontraktu však tato nuance nemá prakticky žádný vliv.
Finanční leasing
Leasing je ze své podstaty dlouhodobý pronájem. Zákazník získává právo užívat automobil či jinou věc, která je po dobu kontraktu v majetku pronajímatele. Cílem finančního leasingu je převod pronajaté věci do majetku zákazníka po uhrazení všech jeho závazků vůči leasingové společnosti. Pro podnikatelskou veřejnost je dnes nepostradatelný především při dlouhodobých investicích do strojů, zařízení, IT techniky a podobně.
Operativní leasing
Smyslem operativního leasingu není převod vlastnictví – zákazník předmět využívá po dobu smlouvy a pak jej vrací pronajímateli. V měsíčních splátkách si navíc může předplácet řadu služeb, které souvisejí s užíváním komodity, v případě aut třeba pravidelný servis, sezonní pneumatiky, pojištění, ale i silniční daň, dálniční známku a podobně. Rozložením předpokládaných nákladů do splátek tak eliminuje jednorázové výdaje. Z ceny nové věci navíc zaplatí pouze tu část, kterou během jejího užívání opotřebuje. Díky tomu v ní neváže kapitál. Kromě toho velká leasingová společnost dokáže pro klienty vyjednat slevy u svých dodavatelů: prodejců, servisů, pojišťoven…
Zpětný leasing
V rámci zpětného leasingu zákazník prodává vlastní majetek (automobily, stroje, zařízení…) leasingové společnosti za předem dohodnutou cenu. Leasingová firma s ním vzápětí na tento majetek uzavře leasingovou smlouvu, zpravidla jde o finanční leasing. Zpětný leasing umožňuje zákazníkovi rychle a snadno získat potřebné finance, aniž by se zbavil možnosti nadále užívat věc, která je předmětem této operace. Může ho využít k vyřešení problémů s tokem hotovosti. Pokud je daná věc pronajímána s využitím operativního leasingu, může být i cestou k přenesení administrativy spojené s užíváním věci na leasingovou společnost. Mnoho firem objevilo výhody zpětného leasingu v době, kdy se zkomplikoval přístup k úvěrům.
Autor: Michal Král

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Nejčtenější