Nová metodika reálně změří snížení emisí CO2 | E15.cz

Nová metodika reálně změří snížení emisí CO2

ilustrační foto
ilustrační foto
• 

Jindřich Maryška Ondřej Vaculín, TÜV SÜD Czech

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Mezi prioritní cíle Evropské unie v současnosti patří snižování emisí CO2 způsobených dopravou. Evropské předpisy stanovují průměrnou hodnotu vozidel prodaných v roce 2020 na 95 g CO2/km. Jelikož jsou emise CO2 přímo závislé na spotřebě pohonných hmot, tyto požadavky vedou automobilky i jejich dodavatele k intenzivnímu vývoji v oblasti snižování spotřeby paliva.

Nad automobilkami převyšujícími stanovenou hranici visí hrozba finančních sankcí. Proto se počítá doslova každý gram. Současné metodiky měření spotřeby však nejsou schopny vyhodnotit přínos některých inovací, které při skutečném provozu spotřebu paliva snižují. Například při měření spotřeby paliva při náhradě klasických žárovek za LED se na změřených hodnotách úspora neprojeví. Při běžném provozu však ano. Proto Evropská komise zveřejnila metodiku, která umožňuje dodatečné započtení přínosu inovativních technologií ke snížení CO2.

Každá ekoinovace musí projít schvalovacím procesem Evropské komise a TÜV SÜD Czech jako nezávislá technická zkušebna je součástí tohoto procesu. Podmínkou schválení je, že technologie nesmí být součástí standardního evropského jízdního cyklu (NEDC), kterým se dnes stanovují spotřeba a emise CO2, ale musí mít přímý vliv na snížení spotřeby.

Dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovací

Nařízení Evropské komise č. 443/2009 stanovuje podstatu věci, jeho prováděcí předpis určuje postup od podání žádosti až po schválení. Žádost o schválení podává výrobce přímo Evropské komisi a k žádosti musí být přiložena ověřovací zpráva, kterou vypracoval nezávislý a autorizovaný subjekt. K žádosti musí být dále přiložena metodika zkoušky, kterou byla ověřena inovativní technologie.

Výrobce má dvě možnosti prokázání přínosu ekoinovativní technologie. Pro vybrané druhy specifikované v technických pokynech lze zvolit prokázání výpočtem – tzv. zjednodušený přístup. Jinak se využívá úplný přístup, kterým se ověřují požadované vlastnosti vozu z hlediska emisí CO2. Po schválení obdrží daná ekoinovace patřičný kód. Evropská komise umožňuje odpočet emisí CO2 až do výše sedmi gramů CO2/km. Inovativnost se prokáže tím, že v rozhodném roce 2009 nebylo touto technologií vybaveno více než tři procenta všech nových zaregistrovaných osobních automobilů.

Uznané ekoinovace v Evropě

Celý postup je přehledně zřejmý z preambulí dosud známých uznaných ekoinovací, jako např. zapouzdřený motorový prostor od automobilky Daimler, alternátor s vyšší účinností od Valeo, řízení stavu nabití baterie u hybridních vozidel s využitím GPS od firmy Bosch, používání LED diod v některých funkcích osvětlení vozidla od Audi a další.

Webasto přeměňuje solární energii na elektrickou energii

Jednou z uznaných ekoinovací, na které spolupracovala i firma TÜV SÜD Czech, je projekt solární střechy nabíjející akumulátor od firmy Webasto. Fotovoltaický panel přeměňuje solární energii na elektrickou energii, která se ukládá v akumulátoru vozidla.

Tuto ekoinovaci schválila Evropská komise 18. listopadu 2014 na základě podané přihlášky a ověřovací zprávy. Zprávu vypracoval tým složený z expertů na emise z divize Auto Service a expertů na solární systémy z divize Industry Service. Díky mezioborové spolupráci bylo možno posoudit návrh společnosti Webasto a ověřit, že přínos solární střechy pro uvedený příklad dosáhl u zážehového motoru 2,3 g CO2/km a u vznětového 1,6 g CO2/km. Tyto hodnoty převyšují požadavek komise na snížení alespoň o jeden gram CO2 na kilometr.

Autor: Jindřich Maryška Ondřej Vaculín, TÜV SÜD Czech

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah