Jak si zajistit bezproblémový obchod s Čínou? | E15.cz

Jak si zajistit dodávku zboží nebo platbu při obchodování s Čínou

ZDROJ: Komerční banka, a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Již v roce 2010 předběhla Čína sousední Japonsko a stala se druhou největší ekonomikou na světě. Ruku v ruce s tím se mění z někdejší globální montovny v jednu z hlavních ekonomik v oblasti vyspělých technologií. S růstem ekonomiky souvisí i rostoucí objem obchodní výměny Číny se světem, Českou republiku nevyjímaje.

Obchodní operace s čínskými obchodními partnery s sebou díky vzdálenostem, odlišným podnikatelským kulturám a menší znalosti prostředí přináší rizika na straně prodávajících i kupujících. K ošetření obchodních rizik a k hladkému průběhu obchodního kontraktu pomáhají bankovní produkty. Vhodným a oblíbeným nástrojem při obchodování s Čínou jsou dokumentární platby - dokumentární inkasa a dokumentární akreditivy.

Dokumentární akreditiv

Nejvíce používaným a zároveň nejsofistikovanějším nástrojem pro tento účel je dokumentární akreditiv (angl. letter of credit, LC). Dokumentární akreditiv je zajišťujícím i platebním nástrojem, který je celosvětově upraven Jednotnými zvyklostmi a pravidly pro dokumentární akreditivy (UCP).

V praxi hlavní výhoda pro importéra / kupujícího spočívá v tom, že k platbě dochází až po odeslání zboží prodávajícím a předložení takových dokumentů ke zboží, které si kupující v dokumentárním akreditivu určil. Jakmile je jednou dokumentární akreditiv bankou otevřen, nemá již importér po splnění podmínek akreditivu prodávajícím možnost jakkoli ovlivnit platbu.

Naopak exportérovi / prodávajícímu přináší jistotu zaplacení, pokud splní podmínky akreditivu, tj. především předloží dokumenty v takové podobě, v jaké jsou akreditivem požadovány.

Akreditiv je velmi variabilní nástroj s mnoha podobami. Jednou z nich je například akreditiv s odloženou platbou. Exportérovi v tomto případě může jeho banka odloženou splatnost profinancovat (tzv. úplatné postoupení budoucí pohledávky neboli forfaiting).

Právě proto, že je akreditiv tak variabilní, může se jeho použití zprvu zdát jako složité. Jedná se však o to nastavit si základní akreditivní podmínky již při prvním obchodu. Tyto se potom u dalších obchodů již pouze drobně mění. S konkrétním správným použitím akreditivu vám v Komerční bance rádi pomohou regionální specialisté zahraničního obchodu.

Akreditivy také elektronicky

Aby Komerční banka svým klientům co nejvíce usnadnila práci, nabízí možnost využívat elektronickou aplikaci Trade & Finance OnLine (TF OnLine), která pokrývá oblasti dokumentárních plateb a bankovních záruk. Šetří čas a náklady spojené se zasíláním papírových žádostí, a to například díky možnosti kopírovat žádosti z již realizovaných obchodů pro nově vytvářené. Klienti oceňují i vestavěné logické kontroly, které je upozorní na případné chyby v žádosti.

Aplikace má celou řadu nastavení, je zdarma, funguje 24 hodin každý den v české i anglické jazykové mutaci a se zaškolením pomáhají opět specialisté zahraničního obchodu Komerční banky. Velmi oceňovanou je možnost vzdáleného připojení bankovního specialisty přímo na obrazovku klienta a poskytnutí rychlé on-line podpory.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah