Na velikosti města nezáleží, každé může být „chytré“

Zdroj: Komerční banka, a.s.

Možná jste již také zaznamenali pojem Smart City (chytré město). Pořád ale přesně nevíte, co vše se za ním skrývá? Jde o fenomén současné doby a je povzbudivé, že v této moderní oblasti jsou úspěšné i české firmy.

Jednou z těchto firem je zlínská společnost Incinity, která se svým softwarem Invipo realizovala projekty chytrých měst nejenom v České republice, ale i v zahraničí.

„Chytré město“  zahrnuje zejména inteligentní systém řízení dopravy ve městě (chytré křižovatky, naváděcí systémy na volná parkovací místa, preference MHD, energeticky úsporné a inteligentní budovy, elektronizaci státní správy a samosprávy, kvalitní informační a komunikační systém měst apod.).

Lidé si vesměs nedovedou naplno představit, kolika daty už nyní města disponují. Je jich nespočet, protože senzory jsou levné a konektivita velmi dostupná. Díky tomu je možné sledovat prakticky cokoliv. Věděli jste třeba, že existují i senzory zabudované přímo do dálničního asfaltu, které jsou schopné vyhodnotit, kdy se při zimním posypu rozpustí směs soli a sněhu a silnice bude opět suchá?

„Různých senzorů jsou ve městech již tisíce. Proto lidem na radnicích říkám, aby nenakupovali další technologie, ale naučili se pracovat s tím, co mají. A nemusejí zadávat další studie za statisíce. Místo toho mohou začít menším řešením, do něhož integrují určitou oblast a v němž si všechno osahají. Na základě toho zjistí, co pro řízení města potřebují. Jakmile si Invipo jednou vyzkoušejí, už se nebudou chtít vrátit zpět,“ je přesvědčen Libor Kašparovský, obchodní ředitel Incinity, s tím, že radní mohou díky platformě Invipo svá města poprvé v historii řídit ne podle intuice, ale podle tvrdých měřených dat. Ruku v ruce s tím jdou přitom i finanční, časové či personální úspory.

Invipo – platforma pro malá i milionová města

Nezáleží přitom na tom, o jak velké město se jedná. Chytré může být menší město i mnohamilionová metropole. Nejdůležitější je, aby mezi starosty byli inovátoři, kteří se nebojí moderních technologií. Invipo společnosti Incinity tak využívají ve Zlíně se 75 tisíci obyvateli, v polské Lehnici se 100 tisíci nebo v Izmiru s více než 4 miliony obyvateli.

„Izmir je třetí největší město v Turecku. K Invipo platformě jsme tam připojili přes 12.000 zařízení – řízení světelných křižovatek, detekci hustoty dopravy, monitorování městské hromadné dopravy, systémy parkování, správy pěších zón, silniční meteostanice, kamerové systémy na odhalování dopravních přestupků, řízení proměnného dopravního značení i informační tabule,“ doplnil Libor Kašparovský.

V Čechách se aktuálně Invipo spouští v Kladně, kde magistrát hodlá sbírat a vyhodnocovat data ze senzorů parkování, odpadového hospodářství, sdílení kol, veřejného osvětlení a MHD. Získané přehledy, indexy a trendy budou k dispozici vedení města, servisním organizacím, podnikatelům i všem občanům Kladna.

Jednoduché a rychlé financování s Komerční bankou

Zajištění finanční stránky investice je výchozím bodem úvah o její realizaci. Pokud investor nedisponuje dostatečným množstvím takových prostředků, je vhodné včas vstoupit do jednání s bankou, která poskytne poradenství a nastaví optimální strukturu financování, jejíž podmínky sladí s parametry a požadavky investora. V této oblasti má rozsáhlé zkušenosti Komerční banka, neboť zajišťovala financování širokého spektra projektů z oblasti infrastruktury, ale i vzdělávání, sociální oblasti, energetických úspor či zlepšení životního prostředí. Banka poskytuje komplexní finanční přístup při realizaci těchto investic, pomůže získat dotační zdroje z veřejných podpor či zvýhodněné financování od mezinárodních finančních institucí. Obraťte se na specialisty Komerční banky, kteří vyhodnotí optimální strukturu financování.