Podíl v Pražských službách získal Daniel Křetínský. Praha je ze hry | E15.cz

Podíl v Pražských službách získal Daniel Křetínský. Praha je ze hry

Společnost Natland je ochotna prodat Praze svůj podíl, který má v městské společnosti Pražské služby.
Společnost Natland je ochotna prodat Praze svůj podíl, který má v městské společnosti Pražské služby.
• 
ZDROJ: Prazske sluzby

Hana Boříková, Euro

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
V dění kolem Pražských služeb došlo k dalšímu zvratu. Poté, co vlastník minoritního podílu – kyperská společnost Northward Holdings Limited (NHL) – minulý týden odmítl nabídku města na odkup 19,3 procentního podílu za 800 milionů korun, prodal své akcie holdingu EP Industries. Jeho majoritním vlastníkem je Daniel Křetínský.

Až 40 procent drží private equity struktury a fondy J&T. Holding koupil podíl v Pražských službách, které drží ze 77 procent město, prostřednictvím odpadové firmy AVE CZ.

„Chceme rozvíjet naše aktivity v odvětví nakládání s odpady. Po zvážení všech rizik jsme se proto rozhodli pro nabytí předmětného minoritního podílu v Pražských službách. Věříme, že se nám nyní podaří vyjednat s dalším akcionářem, hlavním městem Prahou, takové řešení, které zabrání kolapsu Pražských služeb a zajistí nastavení efektivního systému svozu a likvidace odpadu v hlavním městě,“ uvedl k převzetí člen představenstva EP Industries Jiří Nováček.

Firma AVE měla přijít v listopadu o subdodávku na svoz odpad ze čtyř velkých městských částí. Pokud by se totiž podařilo radnici podíl NHL odkoupit a následně vytěsnit minoritní akcionáře, přidělovala by od listopadu zakázku svým Pražským službám bez tendru, takzvaně in-house.

Zároveň by ale Pražské služby musely služby obstarávat samy bez subdodávek. Firma AVE podala proti postupu města podnět na antimonopolní úřad a upozorňovala, že Pražská služby nezvládnout v tak krátkém časovém období zajistit organizaci svozu vlastními silami. Pražské služby by musely nakoupit zhruba 50 kukavozů, 36 tisíc nádob a nabrat desítky popelářů.

Důvod? Žaloba

Firma NHL uvádí jako důvod, proč městu své akcie nakonec neprodala, ačkoliv o to od dubna usilovala, žalobu jednoho z minoritních akcionářů, který napadl postup města u soudu. Jelikož se radnici nepodařilo stoprocentně ovládnout Pražské služby, ani vypsat řádnou soutěž na svoz a likvidaci odpadu, bude muset od listopadu firmě zadat na určité časové období zakázku na svoz a likvidaci odpadu prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. Dalším krokem má být vypsání velkého tendru na čtyři roky.

O tom, co bude vstup odpadkové firmy AVE do Pražských služeb znamenat pro jejich budoucnost, lze v tuto chvíli jen spekulovat. To, že AVE nepřijde o zakázky v necelé třetině Prahy, patrně nebude jediným důvodem, aby za ně holding zaplatil stamiliony. Jejich nákupem totiž nezíská nárok na zastoupení v rozhodovacích orgánech společnosti, ani na výplatu dividend (zisk Pražských služeb za poslední pololetí dosáhl 69 milionů korun), takže návratnost takové investice by byla dost dlouhodobá.

Podle některých znalců z oboru pro AVE může být potenciálně zajímavé ovládnutí svozové divize Pražských služeb či přístup k malešické spalovně, k čemuž by jí mohlo pomoci vítězství v tendru města.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah